Sex st parfamiljhus byggs på Villa Breviks tomt

Sex st parfamiljhus byggs på Villa Breviks tomt
Vy utmed Södra Kungsvägen, med hus 2 de nya husen respektive Villa Brevik. De nya husen är tänkta att ha träfasad med tegeltak respektive putsfasad med plåttak och spröjsade fönster. Bilden visar ett varierat fasadmaterial i ljusa kulörer i en nationalromantisk stil. Den befintliga Villa Brevik är dominerande med sin kulörsättning och entrémarkering.
Lidingö4 december 2020 kl 05.44

Rivning av Villa Brevik i full gång

Rivning av Villa Brevik i full gång
Här skattar Villa Breviks konferensmatsal åt förgängelsen. Foto Johan Ahlbom
Lidingö3 december 2020 kl 05.55

Lilla Nassa skärgård – ytterligare en okänd utskärgård

Lilla Nassa skärgård – ytterligare en okänd utskärgård
Den skyddade hamnen i Sprickopp på Lilla Nassa. Foto: Länsstyrelsen/Ingrid Nordemar
Historia26 januari 2020 kl 07.371

Björkskärs skärgård – Lidingös okända utskärgård

Björkskärs skärgård – Lidingös okända utskärgård
På Västerskäret finns idag en övernattningsstuga, bryggor, toaletter och bastu. Foto: Wikipedia
Historia19 januari 2020 kl 06.591

Tranholmen – skärgårdsboende nära storstaden

Tranholmen – skärgårdsboende nära storstaden
Tranholmen i fågelperspektiv, med Lidingölandet i bakgrunden. Foto: Wikipedia
Historia12 januari 2020 kl 06.53

Svanholmen – en pärla i Hustegafjärden

Svanholmen – en pärla i Hustegafjärden
Svanholmen sedd från Elfvikslandet. Foto: Bengt Jansson
Historia5 januari 2020 kl 06.24