Synpunkter på granskningsförslaget för kv. Brädgården och Båtbyggaren

Synpunkter på granskningsförslaget för kv. Brädgården och Båtbyggaren
Debatt15 mars 2023 kl 04.121

LidingöPartiet – Vår syn på budgeten 2024

LidingöPartiet – Vår syn på budgeten 2024
Anders Paulsen, Mikael Sens, Lars H Eriksson, Björn Rosén, Birgitta Sköld, Ulf Cederin, Jím Kenving.
Debatt6 mars 2023 kl 04.495