Stationshus på Lidingöbanan: Brevik

Stationshus på Lidingöbanan: Brevik
Breviks station den 7 juli 1914. Banans förlängning från (Skärsätra) Parkvägen är klar och man väntar på första tågsättet. Dagen till ära flaggas det mycket kring stationen. Fotografiet är en så kallad ortokromatisk bild, där exempelvis gul färg uppfattas som ”mörk”, därför ser Sveriges flagga utom Finlands.
Historia9 augusti 2020 kl 05.42

Stationshus på Lidingöbanan: Högberga

Stationshus på Lidingöbanan: Högberga
Stationshuset på dess ursprungliga plats söder om spårområdet. Foto: Lennart Welander 1950.
Historia2 augusti 2020 kl 05.59

Stationshus på Lidingöbanan: Skärsätra

Stationshus på Lidingöbanan: Skärsätra
Det är en kall februaridag år 1914. Trafiken har pågått i en veckas tid. Detta var då banans ena ändstation där tåget vände. Den andra låg i Herserud. På taknocken står namnet Skärsätra på den snidade skylten. Motorvagn 3 på bilden förstördes vid vagnhallsbranden år 1949, men systervagn nr 5 är alltjämt bevarad vid museispårvägen i Malmköping.
Historia19 juli 2020 kl 05.48

En bild berättar: Marinens Telelaboratorium i Käppala

En bild berättar: Marinens Telelaboratorium i Käppala
Marinens Telelaboratorium med sportstugan nedanför. Fotot är från 1950-talet. I bakgrunden ses Nackalandet och farleden in mot Stockholm. Foto: C-H Ankarbergs samlingar
Historia18 juli 2020 kl 05.592

Stationshus på Lidingöbanan: AGA

Stationshus på Lidingöbanan: AGA
Byggnadssnickare i arbete med att färdigställa staketstolpar och lutningsvisare vid Gasaccumulators första stationshus år 1913. Året därpå flyttades byggnaden och blev Breviks stationshus
Historia12 juli 2020 kl 06.382

Stationshus på Lidingöbanan: Bodal

Stationshus på Lidingöbanan: Bodal
Den lantliga idyll som nedre bilden från 1922 visar har idag till stor del tagits i anspråk av Södra Huvudleden. Men väntkuren och den jättestora gamla eken vid vägkanten står ensamma kvar som jämförande riktmärken i landskapet. Foto: Axel Swinhufvud.
Historia5 juli 2020 kl 06.27

Stationshus på Lidingöbanan: Baggeby

Stationshus på Lidingöbanan: Baggeby
Första tåg på nyanlagda dubbelspåret 1949 anländer från Stockholm till Baggeby.
Historia28 juni 2020 kl 06.022

Stationshus på Lidingöbanan: Torsvik och Herserud

Stationshus på Lidingöbanan: Torsvik och Herserud
Bilden visar Herseruds färjeläge vintern 1914 – 1915. En spårvagn med destinationsskylt Brevik ska just starta. I bakgrunden syns gamla flottbron, ångfärjan Herserud och den stora elektriska elevatorn med dess byggnadsverk. Foto i Olle Malmquists samlingar.
Historia21 juni 2020 kl 06.47

Käppala i stadshuset

Käppala i stadshuset
Nu hänger Käppalautställningen i Stadshusets entréhall
Historia19 juni 2020 kl 07.371