Vildsvin på Lidingö

Vildsvin på besök. Foto: Wikipedia.
Natur15 februari 2020 kl 06.53

– Jag har fått rapport om att en grupp vildsvin nyligen varit på ön, uppgiften kommer direkt från Viltvårdsgruppen, säger Lasse Heins, skog- och naturförvaltare inom Lidingö stad. De säger samtidigt att grisarna nu simmat från ön och inte längre finns kvar. En samlad jaktinsats på Bogesund ska ha varit den utlösande faktorn, vildsvin är ju goda simmare.

– Det är inte första gången vildsvin iakttas på Lidingö. Under juli månad 2017 tog en grupp vildsvin sig till Lidingö, troligtvis också från Bogesundslandet via Askrikefjärden. Då observerades totalt tre grisar både på norra och södra ön, men fler kan ha funnits. Rapporter om vildsvinen kom både från Lidingö viltvårdsgrupp och från allmänheten.

– Vildsvin finns numera som en bestående del i faunan runt Stockholm, konstaterade Lasse Heins vid vildsvinsbesöket 2017. Lidingö stad anser det dock inte lämpligt att vildsvin etableras permanent på ön. Risken för skador är stor på jordbruksmarken, golfbanorna, parker och privata tomter. Även risken för viltolyckor på vägarna ökar.

– Men det är ingen lätt uppgift att få bort dem. Djuren är skygga och aktiva på nätterna och de är svåra att fånga i fällor. Både skogsflanörer och motionärer kan dock känna sig lugna, vildsvin anfaller inte människor.

– På Bogesundslandet finns en större grupp grisar som utfordras av jägarna, med syfte att locka bort dom från jordbruksmarker, golfbanan och från vägarna. Sen betyder mer mat till grisarna sannolikt också några fler individer på sikt. Eftersom de är skickliga simmare så ligger Lidingö bra till om några vill byta miljö.

  

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *