Tänt var det här!

Tänt var det här!
Spåren ska vara helsvetsade. Varje skena/räl är 20 meter lång, och man använder sig av metoden termitsvetsning. Svetsblandningen finns i en behållare och består av järnoxid, aluminiumpulver och mangan. Blandningen antänds och smälter.
Lilla Lidingöbron28 juni 2022 kl 03.23

Nu läggs räls på bron

Nu läggs räls på bron
Söndag. Man lägger och förankrar räls (befäster) för Lidingöbanan med början innan den svaga kurvan närmast blivande brogrenen. Nere till vänster i bild syns också de monterade kantbalkarna från brogrenen mot Islinge hamnväg på gc-brons sydsida samt de monterade kantbalkarna runt övergångskonstruktionen på gc-brons norrsida.
Lilla Lidingöbron21 juni 2022 kl 05.052