Spårbron snart en hel bro

Spårbron snart en hel bro
Fredag eftermiddag 2 december. Gjutning av tråget i den "felande" delen av spårbron pågår. Alla kantbalkar på spårbrons norra sida är fastgjutna mellan brogrenen och bropelare 11A. Senaste gjutningen är täckt av presenningar för att förhindra alltför snabb avdunstning. Spårbrons del närmast Torsvik har rensats från borttagna fackverksbalkar (se bilder längre fram). Kabelknippen/vajrar för efterspänning har skjutits från landfästet Torsvik ända till brogrenen. Nere till vänster i bild pågår byggande av en terrass invid "Vindarnas tempel".
Lilla Lidingöbron6 december 2022 kl 04.432

Bildrebusjakten december: vägar med namn

Bildrebusjakten december: vägar med namn
Många vägar på Lidingö bär namn, antingen på verkliga personer eller mytiska. Här Stenkilsvägen i Brevik. Stenkil var en svensk kung på 1000-talet.
Bildrebusjakten2 december 2022 kl 01.02

Så bevaras kulturmiljön när Gasverket utvecklas

Så bevaras kulturmiljön när Gasverket utvecklas
Lidingö30 november 2022 kl 04.06