Sex st parfamiljhus byggs på Villa Breviks tomt

Vy utmed Södra Kungsvägen, med hus 2 de nya husen respektive Villa Brevik. De nya husen är tänkta att ha träfasad med tegeltak respektive putsfasad med plåttak och spröjsade fönster. Bilden visar ett varierat fasadmaterial i ljusa kulörer i en nationalromantisk stil. Den befintliga Villa Brevik är dominerande med sin kulörsättning och entrémarkering.
Lidingö4 december 2020 kl 05.44

Igår kunde vi berätta om rivningsarbetena på Villa Brevik. Här kommer nu bilder från vad som kommer att byggas på tomten. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglovsansökan behandlas just nu.

Totalt Tänker man sig att bygga sex parhus med två bostäder i varje. Husen kommer att försäljas genom mäklare. Man räknar med att försäljningen kan påbörjas efter nyåret.

I den nu pågående bygglovsprocessen har fastighetsägaren Midroc AB presenterat ett antal ritningar och skisser på såväl byggnader som mark som bygger på den nya detaljplanen. De nya husen ska ha anknytning till den sekelskiftesarkitektur som ursprungligen var karakteristisk för Breviks Villastad. Här ska finnas ljusa fasader i puts eller trä, spröjsade fönster, markerade entréer, burspråk med mera.

Tidsplanen bygger på att rivningsarbetena ska var klara till jul/nyår. Därefter påbörjas markarbeten och grundläggning av de nya husen. Efter sommaren räknar man att leverans sker av de nya huskropparna som kommer att levereras prefabricerade.

Hus 1 vid Södra Kungsvägen, närmast Villa Brevik. Huset ska ha putsad fasad, plåttak och spröjsade fönster.

Hus 2 vid Södra Kungsvägen med träfasad, tegeltak och burspråk.

Vy utmed Trädgårdsvägen, sett från korsningen med Drömstigen. Hus med träfasad och tegeltak resp putsfasad och plåttak.    

Illustrationer: Dinell Johanson för Midroc

Markritning med den ursprungliga villan Villa Brevik, längst upp till vänster i bild, samt hus 1 och 2 utmed Södra Kungsvägen, hus 3 och 4 i mitten och hus 5 och 6 närmast Trädgårdsvägen, längst ner i bild. Ritning Bjerking AB.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *