Detaljplanen för Stockby har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Stockby har vunnit laga kraft
Stad & Politik5 april 2024 kl 03.40

Så vill Lidingöborna utveckla Högsätra

Så vill Lidingöborna utveckla Högsätra
Högsätra idrottsområde med röd markering på platsen för nyetableringar.
Stad & Politik4 april 2024 kl 04.153