Inga långsiktiga boenden för ukrainska medborgare?

Inga långsiktiga boenden för ukrainska medborgare?
Stad & Politik7 juli 2022 kl 03.34

På agendan i Lidingö Församling

På agendan i Lidingö Församling
Lidingö Kyrka, Foto: Lidingö Församling
Sommartips6 juli 2022 kl 03.18

Alla slags arbeten på bron

Alla slags arbeten på bron
Många personkrävande arbeten är koncentrerade kring blivande brogrenen, stöd 10. Till höger i bild pågår fastgjutning av spårdelens första 60 meter sliprar. Samtidigt monteras mittbarriären, och man är snart framme vid brogrenen. Spårbrons tråg armeras mellan brogrenen och bropelaren 11A. Formstöd till spårbrons "vingar" monteras. Formbrädor till ena vingens undersida spikas. I bildens nederkant till vänster fortsätter montering av de speciella kantbalkarna på gc-brons sydsida.
Lilla Lidingöbron5 juli 2022 kl 03.522

Förnuft eller oförnuft i stadens planering?

Förnuft eller oförnuft i stadens planering?
Så här tänker arkitekterna att det ska se ut i Högsätra. Bild från Lidingö stad.
Debatt4 juli 2022 kl 03.213