Kyla och blåst vid brobygget

Kyla och blåst vid brobygget
Inte förrän på lördagen har vindbyarna avtagit så, att det är lämpligt att fotografera med drönare. På brodäcken sorteras demonterat och rivet material. Material från form till gång- och cykelbrons tråg och vägbana sorteras på gång- och cykelbrons däck. Det ska återanvändas vid bygge av spårbron. Material från form i samband med MSS-en sorteras och paketeras först på vägbanan i höjd med MSS-en. Det lyfts därefter över till vägbanan i bildens högra sida. Dessa delar är inhyrda och transporteras tillbaka till uthyraren. Allt trä från formarna är nu borta. Kvar syns stålbalkar på MSS-en, som tidigare varit formstöd till vägbanan. Under MSS-ens norra del (till vänster i bild) har två pråmar länkats samman och skjutits in för att stödja när MSS-en tas bort.
Lilla Lidingöbron25 januari 2022 kl 04.52

Varför föreslås stora lyxvillor på Canada brädgårdstomten?

Varför föreslås stora lyxvillor på Canada brädgårdstomten?
Insändaren föreslår ett stort antal radhus på kvarteret Brädgården, gärna inspirerade av de väl kända radhusen utmed Canadastigen, Lidingös radhuskultur började med dessa radhus från 1908.
Debatt25 januari 2022 kl 03.586

C: Höj säkerheten på öns övergångsställen

C: Höj säkerheten på öns övergångsställen
Debatt24 januari 2022 kl 04.571

Kändisön: Inga Gill

Kändisön: Inga Gill
Inga Gill med Hans Lindgren i julkalendern "Klart spår till Tomteboda 1968".
Lidingö23 januari 2022 kl 05.06