Musik på Elfviks Gård

Musik på Elfviks Gård
LarsEmil Öjeberget, dragspel och Frieda Mossop, fiol, kommer till Elfviks Gård.
Kultur28 oktober 2021 kl 04.21

Södra Kungsvägen blir grönare

Södra Kungsvägen blir grönare
Så här kan det se ut längs Södra Kungsvägen i höjd med Karlavägen om 5-10 år.
Lidingö27 oktober 2021 kl 05.041

Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron

Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron
Solnedgång vid veckans slut. På gång- och cykelbrons del närmast landfästet Islinge hamnväg pågår armering av själva vägbanan. För plattan till det blivande torget byggs form (dit "vindarnas tempel", här överst i bildens mitt, ska flyttas). Formbygget för den fortsatta delen mot blivande brogrenen avancerar. Pålarna i stöd 12A (mellan broarna) har förankrats med dragstag. I MSS-en river man all brädform och delar av det röda formverket demonteras också (vissa delar skymtar på pråmen nere till vänster i bild). Sista brospannet fram till brogrenen blir kortare än de övriga och får annan höjdprofil. Formen byggs därför om.
Lilla Lidingöbron26 oktober 2021 kl 05.35