Påskveckan vid bron

Påskveckan vid bron
I närheten av Islinge Hamnväg pågår arbeten på flera platser. Bilden visar brofästet som kallas fundament 12. Där byggs form för monolit nummer fyra. Högst upp i bild till höger, mellan alla broarna, skymtar en orange grävskopa. Där pågår förberedelser för att bygga fundament 13. Längst ned till höger pågår gjutning av fundament 10 (blivande brogrenen). Från nummer 10 kommer gång- och cykelbron att löpa över den färdiga bropelaren (nummer 11) mot landfästet Islinge Hamnväg. Landfästet är brett, och från bropelaren byggs ett bredare däck som bildar ett triangulärt torg med det flyttade/rekonstruerade "vindarnas tempel" i mitten och körbanor riktade åt varsitt håll på sidorna. Järnvägsbron löper i en båge från fundament 10, över blivande bropelare (nuvarande kassun nummer 11A, nära stålbron) och vidare till fundament 13.
Lilla Lidingöbron13 april 2021 kl 05.29

Corona får inte undergräva demokratin

Stad & Politik13 april 2021 kl 04.29

Dags att skörda skockorna!

Dags att skörda skockorna!
Jordärtskocka ger ofta rejäl skörd utan någon större insats.
Lidingö11 april 2021 kl 06.03

Kåseri i repris: Tryffel till smakens ära

Kåseri i repris: Tryffel till smakens ära
En sida ur hans Monographia tuberacearum (1831) med olika äkta tryfflar i familjen Tuberaceae. Många av figurerna visar tvärsnitt så att den hos dessa tryfflar marmorerade gleban framträder.
Kåserier10 april 2021 kl 05.23