Det våras vid bron trots kraftiga vindbyar

Det våras vid bron trots kraftiga vindbyar
Vid Ropsten närmar sig förbindelsen mellan Implenias brobygge och Peabs påldäck ett färdigställande. I landfästet gjuts en länkplatta för spårdelen. Ovanpå länkplattan kommer grus. Gång- och cykeldelen är fylld med packad stenkross. Ovanpå läggs bland annat fiberduk och grus innan asfaltering kan ske. När förbindelsen ger möjlighet till fordonstrafik, kan Implenia riva den fordonsförbindelse, som byggts till bron från den röda pråmen i bakgrunden. Bilden visar också, hur få meter kantbalk som här på norrsidan återstår att bygga.
Lilla Lidingöbron17 maj 2022 kl 05.00

Hjärna musik!

Hjärna musik!
Söndag på Cleopatra – en gång i månaden intar Hot Jazz Group den lilla scenen i Skärsätra Centrum. Björn Holmsten är ledaren för bandet och överraskar stammisarna med gästspelande stjärnor i musikens värld.
Kåserier14 maj 2022 kl 03.18