Vattnet fortsatt kallt

Vattnet fortsatt kallt
Södergarnsbadet, ett riktigt smultronställe. Foto: Bo Vading.
Lidingö15 juli 2020 kl 06.00

Snart kan man bygga form till vägbanan på bron

Snart kan man bygga form till vägbanan på bron
Vid veckans slut är efterspänning av själva tråget gjord, rivning av trågformens insida genomförd, ytorna avstädade och stöd för vägbanans form har börjat resas (till höger i bild). Dessutom har kassunen kring fundament nummer två (bropelaren) tagits bort och ligger på pålpråmens däck (till vänster i bild). Det var den första kassunen som sänktes ned och den har varit på plats sedan september förra året.
Lilla Lidingöbron14 juli 2020 kl 06.273

Viktiga erfarenheter för framtiden – till följd av coronapandemin

Viktiga erfarenheter för framtiden – till följd av coronapandemin
Sedan 1 april är Stefan Heinebäck chef för Omsorgs-och socialförvaltningen på kommunen. Foto: Lidingö Stad
Lidingö14 juli 2020 kl 05.571

Dispens om strandskydd prövas

Dispens om strandskydd prövas
Bilden visar totalytan som kommer att behöva tas i anspråk. Bilden visar även nuvarande arrendeområde för EGAB.
Stad & Politik13 juli 2020 kl 06.191

Stationshus på Lidingöbanan: AGA

Stationshus på Lidingöbanan: AGA
Byggnadssnickare i arbete med att färdigställa staketstolpar och lutningsvisare vid Gasaccumulators första stationshus år 1913. Året därpå flyttades byggnaden och blev Breviks stationshus
Historia12 juli 2020 kl 06.38