Tänt var det här!

Tänt var det här!
Spåren ska vara helsvetsade. Varje skena/räl är 20 meter lång, och man använder sig av metoden termitsvetsning. Svetsblandningen finns i en behållare och består av järnoxid, aluminiumpulver och mangan. Blandningen antänds och smälter.
Lilla Lidingöbron28 juni 2022 kl 03.23

Nu läggs räls på bron

Nu läggs räls på bron
Söndag. Man lägger och förankrar räls (befäster) för Lidingöbanan med början innan den svaga kurvan närmast blivande brogrenen. Nere till vänster i bild syns också de monterade kantbalkarna från brogrenen mot Islinge hamnväg på gc-brons sydsida samt de monterade kantbalkarna runt övergångskonstruktionen på gc-brons norrsida.
Lilla Lidingöbron21 juni 2022 kl 05.052

Nu går det undan i broarbetet!

Nu går det undan i broarbetet!
Nära Ropsten. Betong och asfalt schaktas bort från påfartsrampen mellan pråmen och bron (längst nere till höger i bild). Räcken börjar monteras på gc-sidan från den blå boden i mitten av bilden fram till första balkongen. Belysningsstolpar kommer på plats och armar till den riktade belysningen monteras. Man rensar nu gc-sidan för att montera mittbarriär och stolpar samt göra klart tätskikt utefter hela sträckan fram till landfästet Ropsten.
Lilla Lidingöbron14 juni 2022 kl 03.405

Varannandagsväder vid bron

Varannandagsväder vid bron
Belysningsstolparna är tunga. Det är bara några millimeters passmån för att få ned dem rätt i sina fyra bultfästen.
Lilla Lidingöbron7 juni 2022 kl 04.18

Många aktiviteter vid bron

Många aktiviteter vid bron
GC-delen av bron rensas nu vartefter. Fasta kranar och spår är borta. Tätskikt har lagts förbi den andra balkongen. På Lidingö syns stranden norr om bron (till vänster i bild), som innefattar Implenias arbetsområde och som sedermera kommer att ingå i projektet Lidingö brostrand. Implenias arbeten pågår också under alla broarna, och upplag skymtar längst till höger invid Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron31 maj 2022 kl 04.081

Solig vecka vid bron

Solig vecka vid bron
Under torsdagen pågår montering av kantbalkar vid gc-brons norrsida. Den stora kranen har monterats ned, nu återstår kranens bottenfundament och räls. Den mindre kranen har ännu inte kommit på plats mellan brobygget och stålbron. Gjutning pågår vid landfästet Torsvik.
Lilla Lidingöbron24 maj 2022 kl 05.104

Det våras vid bron trots kraftiga vindbyar

Det våras vid bron trots kraftiga vindbyar
Vid Ropsten närmar sig förbindelsen mellan Implenias brobygge och Peabs påldäck ett färdigställande. I landfästet gjuts en länkplatta för spårdelen. Ovanpå länkplattan kommer grus. Gång- och cykeldelen är fylld med packad stenkross. Ovanpå läggs bland annat fiberduk och grus innan asfaltering kan ske. När förbindelsen ger möjlighet till fordonstrafik, kan Implenia riva den fordonsförbindelse, som byggts till bron från den röda pråmen i bakgrunden. Bilden visar också, hur få meter kantbalk som här på norrsidan återstår att bygga.
Lilla Lidingöbron17 maj 2022 kl 05.00

Första veckan i maj vid bron

Första veckan i maj vid bron
De kraftiga fackverksbalkarna mellan bropelaren 11A (skymtar längst nere till vänster i bild) och blivande brogrenen (stöd 10) är på plats och måste stabiliseras.
Lilla Lidingöbron10 maj 2022 kl 04.21

Veckan före valborg vid bron

Veckan före valborg vid bron
Under fredagen slutförs montering av fackverksbalkar från brogrenen (stöd 10) via det provisoriska upplaget och till bropelaren 11A. Balkarna ska bära formstöd till spårbron.
Lilla Lidingöbron3 maj 2022 kl 04.412

Förberedelser till spårbron

Förberedelser till spårbron
Vid veckans slut monteras stöd för ställning till spårbron vid blivande brogrenen (stöd 10).
Lilla Lidingöbron26 april 2022 kl 04.244