Kranflytt vid bron

Kranflytt vid bron
Fredag morgon var själva flytten av kranen till sin räls på brospannet avslutad. Kompletteringar av detaljer pågick hela dagen. Här kan man se, hur en av motvikterna lyfts på plats (långt till vänster i bild).
Lilla Lidingöbron21 september 2020 kl 04.46

Nya etapper förbereds vid brobygget

Nya etapper förbereds vid brobygget
Två parallella, provisoriska strängar gjuts på brospannet. Betongen lyfts i en betongficka från intilliggande lastpråm (notera betongbilen på pråmen). Gjutningen är underlag till räls. Kranen på lastpråmen ska flyttas upp på bron och kommer att köra på rälsen.
Lilla Lidingöbron15 september 2020 kl 05.282

Brospannet sänks

Brospannet sänks
Vid Ropstens landfäste krympte arbetsutrymmet drastiskt i takt med att brospannet sänktes.
Lilla Lidingöbron8 september 2020 kl 07.183

MSS:en har “lanserats”

MSS:en har “lanserats”
MSS-en har skjutits fram 71,5 meter (lanserats) till sitt läge i längdled.
Lilla Lidingöbron26 augusti 2020 kl 12.052

Vägbanan gjuten

Vägbanan gjuten
Under torsdagen genomförs gjutning av vägbanan med hjälp av tre mastpumpar med olika räckvidder, placerade på samma sätt som visas i reportaget om gjutning av brotråget*. Den högra pumpen på bilden matar till att börja med den pump som är monterad på MSS-en (ljusgrön). Totalt gjuts drygt 330 kubikmeter betong. Varje betongbil rymmer sex kubik.
Lilla Lidingöbron11 augusti 2020 kl 05.263

Snart dags för gjutning av brons vägbana

Snart dags för gjutning av brons vägbana
80 ton armeringsjärn är snart på plats i första brospannets vägbana. Snart klart för gjutning.
Lidingö4 augusti 2020 kl 05.231

Vägbanan armeras

Vägbanan armeras
Armering av själva vägbanan på bron är påbörjad. Det gula området är formvalvet över själva tråget. Vägbanan sträcker sig dessutom ut som "vingar" åt sidorna. Utmed vingarna kan man röra sig på smala arbetsområden. All form rengörs och oljas in innan armering. Därav de mörkbruna partierna. På MSS-en pågår också förberedelser vid landfästet mot Ropsten och vid bropelaren (fundament två) för att kunna sänka hela brospannet så snart gjutningar är färdiga (se föregående referat).
Lilla Lidingöbron28 juli 2020 kl 04.48