Spårbron snart en hel bro

Spårbron snart en hel bro
Fredag eftermiddag 2 december. Gjutning av tråget i den "felande" delen av spårbron pågår. Alla kantbalkar på spårbrons norra sida är fastgjutna mellan brogrenen och bropelare 11A. Senaste gjutningen är täckt av presenningar för att förhindra alltför snabb avdunstning. Spårbrons del närmast Torsvik har rensats från borttagna fackverksbalkar (se bilder längre fram). Kabelknippen/vajrar för efterspänning har skjutits från landfästet Torsvik ända till brogrenen. Nere till vänster i bild pågår byggande av en terrass invid "Vindarnas tempel".
Lilla Lidingöbron6 december 2022 kl 04.432

Broarbete i snö, slask och mörker

Broarbete i snö, slask och mörker
Fredag. Den färdiggjutna delen av spårbron närmast Torsvik har rensats från formar och har också rengjorts. Fackverken under brodelen är färdiga att lyftas bort. Armering med mera pågår i den "felande" brodelens tråg. Mellan nya brogrenen och bropelare 11A är nu alla kantbalkar på spårbrons norra sida på plats. Mellan brogrenen och det provisoriska stödet är de fastgjutna. Mellan det provisoriska stödet och bropelare 11A är de monterade och klara för fastgjutning.
Lilla Lidingöbron29 november 2022 kl 04.203

Vindarnas tempel på plats

Vindarnas tempel på plats
Under torsdagen var vädret soligt och lugnt. "Vindarnas tempel" har landat på torgytan (nere till vänster i bild). Vid landfästet Torsvik fortsätter man att gjuta de höga väggarna (uppe till vänster i bild). Kring nya spårbrons bropelare (stödet 12A under den stora bilbrons vägbana) har man rivit form och balkar för att kunna lägga fackverksbalkar mellan stödet 12A och det provisoriska stödet i riktning mot bropelare 11A. Mellan det provisoriska stödet och stödet 11A monterar man yttre form till det blivande tråget. På spårbrons norrsida fortsätter man montering av kantbalkar.
Lilla Lidingöbron15 november 2022 kl 05.016

Första novemberveckan vid bron

Första novemberveckan vid bron
Torsdagen. Vy strax efter klockan 16, lugnt väder, och den karakteristiska toppbelysningen på bron lyser upp. Gång- och cykelstråket får också ljus från nedåtriktade armaturer fästa på stolparna. Två toppbelysningar (nära "torget") är ännu inte inkopplade, dessutom ska LED-ljus i handledarna monteras.
Lilla Lidingöbron8 november 2022 kl 03.585

Sista oktoberveckan vid bron

Sista oktoberveckan vid bron
Fredag eftermiddag. Stålbron mellan Islinge hamnväg och tidigare brogrenen har rivits, och stålet har fraktats bort. På det gamla brofundamentet ser man, att arbeten påbörjats för att kunna bygga provisoriskt stöd till den "felande" delen av nya spårbron. Nere till höger i bild pågår demontering av det provisoriska stödet till den färdiggjutna delen av nya spårbron. Uppe till vänster i bild armeras brobanan till nya spårbron nära landfästet Torsvik.
Lilla Lidingöbron1 november 2022 kl 05.23

Gjutningar och rivning vid bron

Gjutningar och rivning vid bron
I landfästet Torsvik (stöd 13) byggs form, gjuts och rivs form. I brodelen mellan Torsvik och stöd 12A gjuter man tråget, river form och börjar bygga form för brobanan. Vid stålbron fortsätter rivning fram till gamla brogrenen. Och nära Ropsten har man börjat lägga räls i s-kurvan upp till nuvarande station för Lidingöbanan.
Lilla Lidingöbron25 oktober 2022 kl 04.281

Del av gamla spårbron rivs

Del av gamla spårbron rivs
Vyn är tagen torsdag eftermiddag. Gång- och cykelstråket har varit öppet ett par dagar. Demontering av stålbron pågår. Detta för att kunna bygga den nya spårbron mellan stöd 12A (skymt av den stora vägbron) och stöd 11A. Tråget mellan stöd 12A och landfästet Torsvik kan snart gjutas. I landfästets tråg har en vägg gjutits, och en andra vägg formsätts. På huvudbron, nära Ropstens landfäste, har två mindre gjutningar gjorts inom spårområdet.
Lilla Lidingöbron18 oktober 2022 kl 04.36

Många ville vara först över Lilla Lidingöbron

Många ville vara först över Lilla Lidingöbron
Strax före klockan sju samlas förväntansfulla trafikanter bakom det blå bandet, bevakade av fotografer och press.
Lilla Lidingöbron12 oktober 2022 kl 05.005