95 ton och 576 olika sorters armeringsjärn

95 ton och 576 olika sorters armeringsjärn
Efter att under vecka sju ha lanserat MSS-en, så är armering i tråget brospann fyra en god bit på väg.
Lilla Lidingöbron2 mars 2021 kl 04.523

MSS-en lanseras igen

MSS-en lanseras igen
Vid veckans slut har MSS-en lanserats (skjutits fram) från brospann tre. Reparation av formbrädor till spann fyra pågår. Den stora kranen är framflyttad och kan när som helst lyfta över järn till armering. De röda tvärbalkarna ovanpå änden av brospann tre förbereds på bilden för att kunna hänga upp MSS-en.
Lilla Lidingöbron23 februari 2021 kl 04.532

Lodbrok i arbete

Lodbrok i arbete
Efter att ha väntat på lugnt väder kan Lodbrok under onsdagens morgon äntligen lyfta tvärbalkarna från fundament två på plats vid fundament fem. Direkt därefter avseglade hon till andra uppdrag.
Lilla Lidingöbron16 februari 2021 kl 04.525

Hårt väder påverkar brobygget

Hårt väder påverkar brobygget
Under tisdagen gjuts vägbanan, brospann tre. Man ser att isbildning påbörjats också runt bron, vilket kan påverka arbeten, som senare ska utföras från vattnet.
Lilla Lidingöbron9 februari 2021 kl 05.595

Broarbetarna trotsar vädret

Broarbetarna trotsar vädret
Efter en snörik och blåsig vecka var fredagen lugn men kall. Vid Ropsten kan man från luften se pålarna, som slagits ned intill brobygget. Här bygger Stockholms stad genom Peab det påldäck, som ska ansluta till Lilla lidingöbrons blivande landfäste.
Lilla Lidingöbron2 februari 2021 kl 05.532

En vecka med is, tö och regn vid broarbetet

En vecka med is, tö och regn vid broarbetet
Under veckan hinner man riva det färdiggjutna brotrågets form (brospann tre). Man bygger också form för vägbanan och hinner långt med armering. På bilden är de gula skivorna den blivande vägbanans form över själva tråget. På ömse sidor ser man "vingarna", det vill säga de delar av vägbanan som kragar ut från tråget.
Lilla Lidingöbron26 januari 2021 kl 06.121

Full fart med brobygget

Full fart med brobygget
Under tisdagen genomförs gjutning av tråget i brospann tre. Cirka 400 kubikmeter betong går åt. Varje betongbil lastar 6 kubik. Som tidigare börjar man över bropelaren och arbetar växelvis för att fördela betongens tyngd. Bilden visar också hur man vartefter täcker av värmeisoleringen.
Lilla Lidingöbron19 januari 2021 kl 06.333

Brobygge i moln, regn, dis och sol

Brobygge i moln, regn, dis och sol
Solen gick ned klockan 14.46 på lördagen. Den hade då endast varit synlig någon timme. Men det räckte för att himmel och omgivning skulle färgas en timme efter solnedgången, då bilden togs.
Lilla Lidingöbron22 december 2020 kl 06.341

Kraftsamling i brotråget

Kraftsamling i brotråget
Ett trettiotal personer arbetar mot slutet av veckan med armering m m i brotråget, brospann tre. I alla byggen med upprepade, relativt komplicerade, processer lär sig arbetslagen de olika momenten. Arbetet löper smidigare. Logistiken är viktig, och materiel sorteras på de färdiga brospannen, på "vingarna" invid tråget och på en mindre lastpråm förtöjd vid MSS-en (nederst i bild).
Lilla Lidingöbron15 december 2020 kl 06.005

Broarbete i strålkastarnas sken

Broarbete i strålkastarnas sken
Under den första decemberveckan har man förberett för att kunna armera i brospann tre. Formen är färdig och den stora kranen har flyttats. I bilden syns också hur en betongbil kört upp på den snart färdiga rampen från lastpråmen till brospann ett för gjutning.
Lilla Lidingöbron8 december 2020 kl 05.34