Tänt var det här!

Tänt var det här!
Tänt var det här! Efter att ha väntat på en passage av lidingötåget. Strax efter klockan 14 igår, måndag, gavs tecken till varningstjutet. Och sprängladdningarna kunde utlösas med knappen i vänsterhanden, signal via den orange tråden, som ringlar sig ned för slänten.
Lilla Lidingöbron17 mars 2020 kl 06.402

Gjutformen görs klar

Gjutformen görs klar
MSS-ens stöd för formbygget är färdigmonterat. Nu återstår omfattande arbeten med förstärkning och kompletteringar för att stabilisera och säkra hela konstruktionen inför den förskjutning i längsled som senare ska göras.
Lilla Lidingöbron13 mars 2020 kl 05.53

Pålning, gjutning och sprängning

Pålning, gjutning och sprängning
För en dryg vecka sedan påbörjades pålning vid fundament nummer sju (räknat från Ropsten). Man har slagit om några av de vertikala pålarna, eftersom bergbotten är kraftigt ojämn, och pålar lätt glider snett i branter. En dykare har varit nere för att kontrollera det djup, som en nedre stålschablon och därefter betongplattor ska monteras (se tidigare reportage).
Lilla Lidingöbron10 mars 2020 kl 06.29

Bromallen nästan klar

Bromallen nästan klar
Hydrauliska domkrafter är placerade på två ställen, dels i höjd med stödet vid Ropstens landfäste dels vid den första bropelaren (fundament nummer två). MSS-ens två 162 meter långa fackverkskonstruktioner pressas ihop för att bilda en sammanhängande enhet. Konstruktionen närmast stålbron är perfekt placerad, och det är den andra delen (i bild) som förskjuts.
Lilla Lidingöbron18 februari 2020 kl 06.43

Arbetet med bron går vidare…

Arbetet med bron går vidare…
Ett av de sista lyften av horisontella tvärbalkar till MSS-en gjordes under lördagen.
Lilla Lidingöbron10 februari 2020 kl 07.021

Det flyttbara systemet MSS monteras

Det flyttbara systemet MSS monteras
Sveriges största flytande kran Lodbrok lyfter på en del av MSS. Den första delen är på plats och spänner mellan landfästet och fundament nummer två (där en pelare är gjuten, se tidigare reportage). Dessa delar väger 260 ton per styck.
Lilla Lidingöbron27 januari 2020 kl 07.553