Vindarnas tempel till renovering

Vindarnas tempel till renovering
Under onsdagen flyttas "vindarnas tempel" för antikvarisk restaurering. Man lyfter försiktigt på spiran för att se hur infästningen är gjord.
Lilla Lidingöbron30 november 2021 kl 05.012

Nya Brogrenen i fokus

Nya Brogrenen i fokus
Solen har gått ned. Klockan närmar sig fem, och ännu återstår ett par timmars broarbete i strålkastarsken.
Lilla Lidingöbron23 november 2021 kl 05.062

Nära ett möte vid Brogrenen

Nära ett möte vid Brogrenen
Vid veckans slut har den gjutna delen av gång- och cykelbron täckts in av plast och mattor, för att inte däcket ska härda för snabbt eller frysa vid kall väderlek. Från båda håll bygger man sig närmare mötet vid blivande brogrenen (stöd 10) med brädform och armering. På bilden anar man också, att brädformen i brospann nio viker av i en svag båge för att så småningom ansluta till den blivande spårbron.
Lilla Lidingöbron16 november 2021 kl 04.592

Första novemberveckan vid bron

Första novemberveckan vid bron
I början av veckan pågår omfattande armering av gång- och cykelbrons farbana samt det blivande torget. I brospann nio byggs den nya formen upp. MSS-en har skjutits fram, men de två halvorna har inte skjutits ihop ännu. Solen har gått ned, och man arbetar i strålkastarsken.
Lilla Lidingöbron9 november 2021 kl 05.162

Sista oktoberveckan vid bron

Sista oktoberveckan vid bron
Vid veckans slut är en stor del av armering gjord för gång- och cykelbrons farbanor samt för torget nära Islinge hamnväg. Brädformen för fortsättningen fram till blivande brogrenen (stöd 10) byggs vidare. Likaså börjar man bräda in en del av formen för brospann nio fram till brogrenen, samtidigt som vissa delar fortfarande rivs.
Lilla Lidingöbron2 november 2021 kl 05.501

Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron

Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron
Solnedgång vid veckans slut. På gång- och cykelbrons del närmast landfästet Islinge hamnväg pågår armering av själva vägbanan. För plattan till det blivande torget byggs form (dit "vindarnas tempel", här överst i bildens mitt, ska flyttas). Formbygget för den fortsatta delen mot blivande brogrenen avancerar. Pålarna i stöd 12A (mellan broarna) har förankrats med dragstag. I MSS-en river man all brädform och delar av det röda formverket demonteras också (vissa delar skymtar på pråmen nere till vänster i bild). Sista brospannet fram till brogrenen blir kortare än de övriga och får annan höjdprofil. Formen byggs därför om.
Lilla Lidingöbron26 oktober 2021 kl 05.351

Rivning och uppbyggnad vid bron

Rivning och uppbyggnad vid bron
Efter flera dagars kraftig blåst blir det bättre väder på lördagen, och då möjligt att ta en flygbild. Vid brospann åtta har rivning av form och också demontering av delar av MSS-en pågått under hela veckan. Rivet material rensas och sorteras på brospann åtta. Närmast Islinge hamnväg byggs form för gång- och cykelbrons farbana samt blivande torg. Form för tråget byggs vidare mot blivande brogrenen.
Lilla Lidingöbron19 oktober 2021 kl 05.595

Nästan framme vid brogrenen

Nästan framme vid brogrenen
Vid veckans slut är de röda tvärbalkarna (som MSS-en ska hänga i) framflyttade till slutet av vägbanan på brospann åtta. Därmed har också kranen dragits fram. MSS-en har vid lanseringen nått fram till tvärbalkarna vid brogrenen, stöd 10. Från Islingehållet pågår formsättning för gång- och cykelbrons tråg ända fram till brogrenen. Bropelaren 11A skall gjutas, och under spårbron nära Torsvik borrar man ned pålar för ett nytt landfäste.
Lilla Lidingöbron12 oktober 2021 kl 05.45

117 billaster betong

117 billaster betong
Under onsdagen görs tråget färdigt för nattens gjutning. Formen rengörs och skydd läggs ut. Det är trågets sidor och golv som ska gjutas.
Lilla Lidingöbron5 oktober 2021 kl 05.08

Mer dykning och gjutning vid bron

Mer dykning och gjutning vid bron
Vid stöd 12A monterar dykare de fyra sidorna till kassunen. Den första sidan är färdigmonterad. Arbetet gick snabbt och sidan passade med millimeterprecision.
Lilla Lidingöbron29 september 2021 kl 04.58