Nu är brotråget gjutet

Nu är brotråget gjutet
Under torsdagen, med etablering klockan sex på morgonen gjordes gjutning av brotråget. Klockan två, natten till fredagen var gjutningen klar, avetablering gjord och trågets golvyta intäckt av plast. Det var två timmar snabbare än beräknat. Direkt på fredagsmorgonen lyfter man in paket av ställningsdelar för form till överbyggnaden, själva vägbanan.
Lilla Lidingöbron7 juli 2020 kl 06.52

Så finansieras bron

Så finansieras bron
Vy över arbetsområdet, från Ropsten till Torsvik, i fredags eftermiddag.
Lilla Lidingöbron6 juli 2020 kl 06.222

Brobygget går enligt planerna – extremvärmen till trots!

Brobygget går enligt planerna – extremvärmen till trots!
Man har fortsatt att täcka in brotrågets armering på sidorna för gjutning. Delen som ligger över landfästet vid Ropsten är färdig. Delen som ligger över bropelaren (fundament två) har fått samma kraftiga armering som över landfästet. Vajrar för efterspänning är dragna. Det närmar sig gjutning av tråget.
Lilla Lidingöbron30 juni 2020 kl 06.133

Midsommar vid bron

Midsommar vid bron
Till midsommarafton har man påbörjat intäckningen av brotrågets sidor för gjutning (de gula formskivorna). Men mycket återstår. Närmast Ropsten (till höger i bild) har mycket armering gjorts av brodelen som ligger över landfästet. Ungefär mitt i tråget (där de monterade formskivorna börjar) pågår arbete med anslutning av don för efterspänning med vajrar (se tidigare referat). Längst till vänster pågår också arbete med anslutning av don för efterspänning.
Lilla Lidingöbron23 juni 2020 kl 06.16

Tonvis med armering, gjutning och pålslagning

Tonvis med armering, gjutning och pålslagning
Vid veckans slut pågår armering i "tråget"och fixering av de stålrör genom vilka vajrar ska dras i samband med efterspänning av betongkonstruktionen (se tidigare referat).
Lilla Lidingöbron9 juni 2020 kl 07.011

Att bygga en bro med noggrannhet på millimetern

Att bygga en bro med noggrannhet på millimetern
Pingstveckan inleddes med att pålslagning vid fundament nummer 10 påbörjades. Fundamentet är mycket kraftigt. Det ska innehålla 28 pålar, fundament nummer ett (landfästet vid Ropsten) har 18 pålar, fundamenten 2 - 9 har vardera 16 pålar, 11 och 11A 12 stycken. Nummer 10 blir den nya brogrenen och ska klara krafter från tåg som svänger åt ett håll samt gång- och cykeltrafik åt annat håll. Här är det också djupt, mellan 55 och 60 meter till berg.
Lilla Lidingöbron2 juni 2020 kl 06.34

Brobygget fortsätter

Brobygget fortsätter
Förutom fortsatta armeringsarbeten i "tråget" har man också rengjort och börjat grundolja "vingarna", det vill säga undersidan av den framtida körbanan som kragar ut över tråget.
Lilla Lidingöbron26 maj 2020 kl 07.075

Omfattande armeringsarbeten vid bron

Omfattande armeringsarbeten vid bron
Översiktsbilden visar tydligt hur långt arbetet inom MSS-en hunnit. All inbrädning av trågets undersida är klar. Likaså är "vingarna" (undersidan av den del av den blivande vägbanan som kragar/skjuter ut från tråget) inbrädad. Armering av tråget pågår, och de skiftande bruna tonerna antyder hur mycket armering man gjort i olika delar. På intilliggande lastpråm ligger en stor mängd armering uppsorterad i högar efter funktion och placering.
Lilla Lidingöbron18 maj 2020 kl 06.021