Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron

Fortsatt rivning och uppbyggnad vid bron
Solnedgång vid veckans slut. På gång- och cykelbrons del närmast landfästet Islinge hamnväg pågår armering av själva vägbanan. För plattan till det blivande torget byggs form (dit "vindarnas tempel", här överst i bildens mitt, ska flyttas). Formbygget för den fortsatta delen mot blivande brogrenen avancerar. Pålarna i stöd 12A (mellan broarna) har förankrats med dragstag. I MSS-en river man all brädform och delar av det röda formverket demonteras också (vissa delar skymtar på pråmen nere till vänster i bild). Sista brospannet fram till brogrenen blir kortare än de övriga och får annan höjdprofil. Formen byggs därför om.
Lilla Lidingöbron26 oktober 2021 kl 05.35

Rivning och uppbyggnad vid bron

Rivning och uppbyggnad vid bron
Efter flera dagars kraftig blåst blir det bättre väder på lördagen, och då möjligt att ta en flygbild. Vid brospann åtta har rivning av form och också demontering av delar av MSS-en pågått under hela veckan. Rivet material rensas och sorteras på brospann åtta. Närmast Islinge hamnväg byggs form för gång- och cykelbrons farbana samt blivande torg. Form för tråget byggs vidare mot blivande brogrenen.
Lilla Lidingöbron19 oktober 2021 kl 05.595

Nästan framme vid brogrenen

Nästan framme vid brogrenen
Vid veckans slut är de röda tvärbalkarna (som MSS-en ska hänga i) framflyttade till slutet av vägbanan på brospann åtta. Därmed har också kranen dragits fram. MSS-en har vid lanseringen nått fram till tvärbalkarna vid brogrenen, stöd 10. Från Islingehållet pågår formsättning för gång- och cykelbrons tråg ända fram till brogrenen. Bropelaren 11A skall gjutas, och under spårbron nära Torsvik borrar man ned pålar för ett nytt landfäste.
Lilla Lidingöbron12 oktober 2021 kl 05.45

117 billaster betong

117 billaster betong
Under onsdagen görs tråget färdigt för nattens gjutning. Formen rengörs och skydd läggs ut. Det är trågets sidor och golv som ska gjutas.
Lilla Lidingöbron5 oktober 2021 kl 05.08

Mer dykning och gjutning vid bron

Mer dykning och gjutning vid bron
Vid stöd 12A monterar dykare de fyra sidorna till kassunen. Den första sidan är färdigmonterad. Arbetet gick snabbt och sidan passade med millimeterprecision.
Lilla Lidingöbron29 september 2021 kl 04.58

Sämre framkomlighet vid brofästet vid Islinge i morgon natt

Sämre framkomlighet vid brofästet vid Islinge i morgon natt
Man kraftsamlar nu med armering och formsättning i tråget nära landfästet Islinge hamnväg, för att kunna gjuta väggarna natten mellan onsdag och torsdag, 29–30 september.
Lilla Lidingöbron28 september 2021 kl 05.00

Gjutning och dykning vid bron

Gjutning och dykning vid bron
Ställning för att bygga form till gång- och cykelbron avancerar ända till blivande brogrenen (stöd 10 nere till höger i bild). Armering och montering av formskal för det komplicerade tråget nära landfästet Islinge hamnväg pågår. Armering under vattnet vid stöd 12A slutförs ( mellan broarna högst upp i bild).
Lilla Lidingöbron21 september 2021 kl 05.515

7,6 ton armeringsjärn monteras under vatten

7,6 ton armeringsjärn monteras under vatten
7,6 ton armeringsjärn mäts in och najas fast av dykare på sin plats i fundament 12A. I tidigare reportage visas hur kraftiga stålplåtar monterats som "golv" i den blivande kassunen. Armeringen ska täcka golv och blivande kassunväggar.
Lilla Lidingöbron14 september 2021 kl 05.03

Bron närmar sig Brogrenen

Bron närmar sig Brogrenen
Lördag kväll. MSS-en har skjutits fram till sitt nya läge och båda halvorna har fogats samman igen. Armering av tråget i formen närmast Islinge hamnväg avancerar. Armering av bropelaren 11A (till vänster i bild) påbörjas. Man närmar sig tydligt blivande brogrenen (fundament 10) från två håll.
Lilla Lidingöbron31 augusti 2021 kl 05.592