Pålning klar vid Torsvik

Pålning klar vid Torsvik
Djupet till fast berg varierar mellan drygt 30 till cirka 50 meter på den lilla ytan. De sneda pålarna drivs ned med förhållandet 4:1, det vill säga 1 meter åt sidan för var fjärde meter ned.
Lilla Lidingöbron20 november 2019 kl 06.29

Livet i en kassun

Livet i en kassun
Kassunen vid fundament 1 (närmast Ropsten) är tömd på vatten. Pålarna är grovt avskurna (se tidigare reportage). De har därefter finskurits, och överblivna delar är ställda utefter kassunens väggar för bortforsling.
Lilla Lidingöbron19 november 2019 kl 07.06

Hårt arbete vid Torsviks strand

Hårt arbete vid Torsviks strand
De två vertikala, färdigslagna pålarna till vänster i bild står med centrum två meter ifrån varandra. Berget är tre meter lägre vid den vänstra pålen. Mellanrummet mellan pålarna är 1,14 meter. Avståndet till botten (berg) är knappt 40 meter. Till höger i bild syns de övriga två stoppslagna vertikala pålarna. Berget bildar där någon form av grop. Det har inneburit, att pålarna glidit. Det fria avståndet mellan pålarna är här cirka 70 centimeter. Efter överläggningar och beräkningar beslutar man att arbeta som följer:
Lilla Lidingöbron12 november 2019 kl 08.261

Mycket betong blir det…

Mycket betong blir det…
Nu fyller man den första kassunen med betong. Betongen pumpas från land med så kallade mastpumpar, som finns med räckvidd upp till 50 meter.
Lilla Lidingöbron6 november 2019 kl 06.211

En blöt vecka vid bron del 2

En blöt vecka vid bron del 2
Under veckan har pålarna vid fundament nr 2 skurits av med precision nära betongplattan. Pålarna är fyllda med vatten (se tidigare reportage).
Lilla Lidingöbron30 oktober 2019 kl 06.22

En blöt vecka vid bron

En blöt vecka vid bron
Blött både över och under vattnet. Dykaren vinkar till Lidingö Nyheters läsare.
Lilla Lidingöbron29 oktober 2019 kl 07.101

Broarbetet går vidare

Broarbetet går vidare
Tio sneda pålar har slagits ned under veckan. Det innebär att alla arton pålarna vid fundament nr 1 är stoppslagna, flertalet också avskurna.
Lilla Lidingöbron22 oktober 2019 kl 06.351

Brobygget fortsätter smidigt

Brobygget fortsätter smidigt
Den kraftiga stålmallen lyfts ned för att passas in över de fyra vertikala pålarna, som skurits av cirka en meter över vattenytan. Mallen används som arbetsplattform när snedpålningen börjar.
Lilla Lidingöbron15 oktober 2019 kl 07.12

Lodbrok tar bort en bit bro

Lodbrok tar bort en bit bro
Lodbrok seglar iväg mot Torsvikshamnen med hela stålkonstruktionen.
Lilla Lidingöbron9 oktober 2019 kl 10.241

Fundamentala arbeten på nya bron

Fundamentala arbeten på nya bron
Den första betongplattan vid fundamentet närmast Ropsten sänks ned. I detta fall ska fyra plattor sänkas till stålgittret cirka fem meter under vattenytan. De tre övriga syns på pråmens däck till höger i bild.
Lilla Lidingöbron8 oktober 2019 kl 06.491