Lilla Lidingöbron – olycklig försening och fördyring för skattebetalarna i regionen

Lilla Lidingöbron – olycklig försening och fördyring för skattebetalarna i regionen
Foto: Sune Petersson
Lilla Lidingöbron22 februari 2024 kl 04.04