Snart klart för armering

Snart klart för armering
"Brotrågets" undersida (den del som kommer att synas när formen rivs) är snart brädlagd fram till fundament nummer två. Formens sidor är påbörjade. Samtidigt syns till höger en påbörjad arbetsplattform, där en del också blir formstöd för vägbanan.
Lilla Lidingöbron30 mars 2020 kl 05.03

Alla utmaningar kräver sin lösning

Alla utmaningar kräver sin lösning
Bilden visar, att man under fredagen påbörjar montering av stöd för "brotrågets" (se tidigare reportage) sneda sidor, här till höger i bild. Bilden visar också övergången mellan bro och landfäste. I förgrunden syns en tät samling av så kallade stämp, monteringsstöd, som ska bära ett betongvalv på landfästet. Mängden stämp visar vilka betonglaster och laster av trafik det här är fråga om.
Lilla Lidingöbron23 mars 2020 kl 06.021

Tänt var det här!

Tänt var det här!
Tänt var det här! Efter att ha väntat på en passage av lidingötåget. Strax efter klockan 14 igår, måndag, gavs tecken till varningstjutet. Och sprängladdningarna kunde utlösas med knappen i vänsterhanden, signal via den orange tråden, som ringlar sig ned för slänten.
Lilla Lidingöbron17 mars 2020 kl 06.402

Gjutformen görs klar

Gjutformen görs klar
MSS-ens stöd för formbygget är färdigmonterat. Nu återstår omfattande arbeten med förstärkning och kompletteringar för att stabilisera och säkra hela konstruktionen inför den förskjutning i längsled som senare ska göras.
Lilla Lidingöbron13 mars 2020 kl 05.53

Pålning, gjutning och sprängning

Pålning, gjutning och sprängning
För en dryg vecka sedan påbörjades pålning vid fundament nummer sju (räknat från Ropsten). Man har slagit om några av de vertikala pålarna, eftersom bergbotten är kraftigt ojämn, och pålar lätt glider snett i branter. En dykare har varit nere för att kontrollera det djup, som en nedre stålschablon och därefter betongplattor ska monteras (se tidigare reportage).
Lilla Lidingöbron10 mars 2020 kl 06.29

Bromallen nästan klar

Bromallen nästan klar
Hydrauliska domkrafter är placerade på två ställen, dels i höjd med stödet vid Ropstens landfäste dels vid den första bropelaren (fundament nummer två). MSS-ens två 162 meter långa fackverkskonstruktioner pressas ihop för att bilda en sammanhängande enhet. Konstruktionen närmast stålbron är perfekt placerad, och det är den andra delen (i bild) som förskjuts.
Lilla Lidingöbron18 februari 2020 kl 06.43

Arbetet med bron går vidare…

Arbetet med bron går vidare…
Ett av de sista lyften av horisontella tvärbalkar till MSS-en gjordes under lördagen.
Lilla Lidingöbron10 februari 2020 kl 07.021