SL svarar Lidingö: Bron öppnas för trafik tidigast 1 maj

Lilla Lidingöbron29 december 2023 kl 05.007

Den 18 december meddelade Lidingö stad att den besiktning som gjordes den 15 december visar att bron var klar att användas. Se länk till stadens besked här. Enligt SL gjordes besiktningen av Lidingö stad och entreprenören Implenia, utan inblandning av SL. SL lämnade ett pressmeddelande 22 december med uppgifter som ifrågasätter Lidingö stads hantering av de bestämmelser som gäller vid byggande av broar med spårtrafik. Läs här:

SL och Lidingö stad är överens om att Lilla Lidingöbron har byggts med avvikelser från de godkända bygghandlingarna. SL anser att elsäkerhetsfrågor måste lösas innan trafiken kan starta. Riskanalys har genomförts och SL kräver ytterligare förtydliganden och åtgärder innan anläggningen kan driftsättas.

Sammanfattning av SL:s förklaring: I november 2023 genomförde trafikförvaltningen en riskanalys av den nya jordningslösningen för Lilla Lidingöbron. Lidingö stad deltog. Båda parter var överens om att arbetet var konstruktivt och skedde i god dialog.

Trafikförvaltningen (= SL) har nu analyserat resultatet av riskanalysen och föreslagna åtgärder. SL anser att det krävs förtydliganden innan det går att ta ställning till fortsatt arbete.

Entreprenadbesiktningen som gjordes den 15 december reglerar förhållandet mellan Lidingö stad och entreprenören Implenia, alltså inte mellan Lidingö och trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen bedömer därför att det inte finns möjlighet till spänningssättning av spåranläggningen förrän frågeställningarna är besvarade och åtgärder vidtagits.

Därefter genomförs en så kallad ibruktagninsbesiktning för att undersöka om anläggningen är tillräckligt säker för spänningssättning. Först efter godkänd ibruktagandebesiktning av elanläggningen, kan SL påbörja tester på banan. SL räknar med att det kommer att dröja cirka 12 veckor från godkänd ibruktagningsbesiktning tills tester av bland annat signalsäkerhetssystemet har kunnat genomföras. Därefter är det dags att planera för Lidingöbanans persontrafik.

Slutsats: Lidingö stad har inte följt de bestämmelser som SL har vad gäller att bygga en bro som även ska trafkeras av spårväg. De som drabbas av detta är de cirka 14 000 lidingöbor som dagligen åker med Lidingöbanan. Räkna med trafikstart tidigast 1 maj 2024. Planeringen från början var trafikstart 11 september 2023.

Text från Visit Lidingö.

Kommentarer

 1. Jag är mycket tyvärr säker det kommer ta mycket längre tid. Tack vore SL fel 100% från Christian Ziegler tack.

 2. Tack för förtydligande. Ungefär så jag gisssde att det låg till. Återigen har Lidingö stad snurrat till det i ett ännu större infrastrukturprojekt. Senast var det snabbcykelvägen som byggdes i onödan, med konsulter som var gifta med de styrande på Lidingö stad, och sedan fick det återställas.

  Även arbetet på kyttingevägen med kantsten gick över tidplan (och säkert budget med) med över dubbla tiden.

  Nu har man inte förstått tillräckligt väl att man behöver säkerställa kraven för inblandning av spårbunden trafik med högspänningsledningar över bron.

  Sl kanske inte har de skarpaste knivarna i lådan men Lidingö stad visar prov på ännu sämre skärpa än så. Hur kan man missa sådana fundamentala krav?

  Detta börjat urarta i en total katastrof. Både ekonomiskt och för de resande kommuninvånarna som finansierar staden i detta fjasko.

  En formell ursäkt borde vara på sin plats från de styrande politikerna. Skäms på er som slösar med skattemedel

 3. Knäckfrågan är alltså om Lidingö stad kände till och godkände SL:s bestämmelser om hur bron måtte byggas och varför man i så fall inte följde de bestämmelserna eller i god tid förhandlade fram en för båda parter acceptabel lösning.
  I denna för Lidingöborna så angelägna fråga borde båda parter ha kännt ett stort ansvar men så är dessvärre inte intrycket.

 4. Extrem bortfall av tid & resurser tack vare inkompetens & ansvarslöshet på både fronter.
  Samhällsekonomisk katastrof. När alla aktörer i samhället har det som mål att minska bilanvändning och gör det i stort väldigt kostsam & opraktisk att avvända bil i vardag, samtidigt görs det ännu svårare att kunna ta sig fram med kollektivtrafik. Stor slöseri av medborgarnas tid utan någon som helst ansvarskänsla..
  Vem borde fått avgå på grund av detta? Ett antal personer kan man tänka sig…

 5. Implenia är en börsnoterad Schweizisk koncern med en årlig omsättning på SEK 45 000 000 000. Skulle dom inte klara av en så enkel sak som att jorda en järnvägsbro på ett säkert sätt?

 6. Man kan ju inte låta bli att undra hur Lidingö stad bedriver inköpsarbete…?
  Är det verkligen så att man tecknat ett avtal med SL men INTE säkerställt att de skyldigheter och förpliktelser man åtagit sig mot SL täcks upp av de villkor man har med sin entreprenör Implenia? Det brukar ju annars vara en grundförutsättning…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *