Lidingö stad svarar SL på nytt

Lilla Lidingöbron30 december 2023 kl 08.1917


Lidingö stad bemöter nu inlägget som Lidingö Nyheter kunde publicera igår. Staden konstaterar att kommunikationen mellan parterna nu sker i media, vilket tyder på att samtalsklimatet är frostigt. Så här i årets sista timmar får vi hoppas att parterna tar sig samman och löser problemet istället för att munhuggas. Lidingöbornas förtroende för SL och staden minskar och tålamodet tryter. Så här skriver Lidingö stad till Lidingö Nyheter:

Lidingö stad och SL har varit överens sedan i juni.

Lidingö stad bemöter SL:s påståenden om att staden inte har följt de bestämmelser som SL har vad gäller att bygga en bro som även ska trafikeras av spårväg:

SL hävdar fortfarande att den ellösning som byggts för Lilla Lidingöbron inte överensstämmer med parternas överenskommelser. Det stämmer inte. SL har granskat den kompletta MEB-lösningen i juni 2023 och har efter sin granskning godkänt lösningen under förutsättning att frågan om ortsjord skulle hanteras. Ortsjordningen utgör inget problem enligt samstämmiga utredningar av externa eltekniska experter. Frågan om ortsjord är alltså hanterad.

Lidingö stad och SL har sedan i juni varit överens om den så kallade MEB-lösning som stadens entreprenör därefter har färdigställt. Det visar bland annat SL och Lidingö stads protokoll från parternas gemensamma styrgruppsmöte den 22 juni 2023. 

Av det skriftliga protokollet från parternas styrgruppsmöte den 6 juli 2023 framgår att SL efterfrågat när MEB-lösningen är klar så att SL kan besiktiga och ta bron i bruk. Staden har då meddelat SL att MEB-lösningen skulle vara färdigbyggd under första halvan av augusti. När SL genomförde ibruktagandebesiktningen gjorde SL det utifrån de gamla bygghandlingarna från 2020 som parterna gemensamt varit överens som inte längre gäller. Nu påstår SL sex månader senare att SL saknar kompletta handlingar för sin granskning. Detta visar på SL:s bristande kompetens och fullständiga avsaknad av omsorg för genomförandet av detta projekt.

SL och Lidingö stad har alltså beslutat gemensamt under våren 2023 att ändra ursprungslösningen från 2020 för attuppfylla gällande lagkrav och SL:s egna tekniska bestämmelser. Den lösning som byggts är säkrare, jämfört med den ursprungligen planerade.

– Vi tar elsäkerheten på lika stort allvar som SL. Varför SL sedan har backat från den överenskomna lösningen är för oss oklart då slutbesiktningen är godkänd utifrån överenskomna handlingar där vi också varit överens med SL, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Lidingö stad har inte fått någon konkret förklaring till varför spåranläggningen skulle vara bristfällig annat än att den innebär att SL behöver ändra vissa interna rutiner. Det har dessutom dröjt närmare sex månader från det att SL godkänt MEB-lösningen och entreprenören har färdigställt bron till dess att SL tagit fram en riskanalys. Detta trots att SL:s granskning ska ske inom 20 dagar.

Lidingö stad kan bara konstatera att SL nu kommunicerar i större utsträckning via media än direkt med Lidingö stad. Lidingö stad har inte tidigare fått information om den tidplan som SL nu levererar via media. Vi kan därför inte uttala oss om tidplanen. Särskilt inte eftersom det är SL som ideligen bromsar processen. Före jul var SL:s besked till påsk och nu är beskedet maj. Det vore högst olyckligt om det dröjer till maj innan SL:s process är klar och tågen kan börja rulla.  

Kommentarer

  1. Det är tyvärr inte första gången SL misslyckas. Snarare regel än undantag. Och pengar kostar det för ett företag som har usel ekonomi.

 1. Det här påminner om barn i sandlådan som grälar om vem som ska leka med den röda brandbilen, man tycker att vuxna människor skulle bete sig som vuxna och inte låta prestigen ta över vilket har skett här, men de sitter i varsitt hörn och tjurar.
  YNKLIGT är orde! 👿👿👿

 2. Utifrån en lekmans sida verkar hela processen märklig. Vad gick fel från början. Redan innan man började bro bygget måste ju byggplanen ha varit godkänd. Även det elektriska systemet borde ha varit godkänt. Om man sen ska ändra något, borde parterna då inte ha godkänt det innan man ändrade?
  När det gäller elsäkerhet så finns det ju regler som reglerar det hela. Så vad är man egentligen oense om? Jordningen ?
  För det är väl inte som så att SL har konstaterat att det kostar för mycket att driva L-ö banan. Vi vet att SL har ett enormt sparkrav på sig och det är därför busslinjer har lagts ner och turtätheter har ändrats till glesare trafik. Ändå räcker inte detta för att nå sparkraven.

 3. Lidingö stad beklagar sig nu över att SL i ökad grad vänder sig till media för att få ut sin uppfattning. Men staden är inte så dålig den heller vad gäller att kommunicera via media. Trots att ingen, som läst alla artiklar om Lidingöbanan, kan vara okunnig om bakgrunden till oenigheten, är staden och SL fortfarande oeniga. Samtidigt måste 14 000 dagliga resenärer fortfarande åka buss mellan Ropsten och Baggeby. Och detta har pågått sedan i juni. Slutdiskussionerna mellan SL och staden har pågått sedan i augusti. När kommer ni till slutmålet?

  Lidingö stad har ett enormt ansvar för att situationen blir löst på snabbast möjliga sätt för lidingöborna. Begär inte att vi resenärer ska avvakta tills SL:s interna rutiner förändrats, för då är det lika bra att lägga ner Lidingöbanan direkt.

  Vad kan Lidingö stad göra för att lösa situationen? Kraftsamla. Det betyder att ALLA öns politiska partier snabbt måste kräva att SL slutar fördröja starten av Lidingöbanan, så att en redan färdigutbyggd infrastruktur kan börja användas. Den styrande koalitionen M+LP måste omgående samla Lidingös övriga partier för att hålla landets infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) informerad om situationen. Eftersom Andreas Carlsson bor i Solna, där tvärbanan fungerar, kan han lätt sätta sig in i situationen med en haltande Lidingöbana. Vad gäller trafikregionrådet Anton Fendert (MP) och representanter för S och C, så har de i en artikel i SvD redan fått information från M+LP hur turerna varit i förhandlingarna med SL. De bör därför samtidigt få veta att Lidingö står enat vad gäller att få Lidingöbanan att åter fungera.

 4. Om det är något som präglar lokalpolitiken är det att ju längre ut på vänsterkanten man kommer desto mer kompetenta politiker. Förhoppningsvis kan Jonas & Patrik tala sina motsvarigheter på regional nivå tillrätta och få ett slut på detta vansinne.

 5. Herregud, att ni inte kan lösa denna fråga känns ju lite bisarrt. Om ni nu inte är överens, varför ägnar ni inte er energi att lösa tvisten i domstol eller om ni avtalat annan form i ert avtal vid tvist.

  Personligen så har jag svårt att hänga med på detta resonemang:
  ”SL har granskat den kompletta MEB-lösningen i juni 2023 och har efter sin granskning godkänt lösningen under förutsättning att frågan om ortsjord skulle hanteras. Ortsjordningen utgör inget problem enligt samstämmiga utredningar av externa eltekniska experter. Frågan om ortsjord är alltså hanterad.”

  Har ni avtalat att en lösning ska ingå så spelar det väl inte så stor roll vad externa experter anser? Avtalet ni har är mellan SL och Lidingö Stad.

 6. Det är konstigt att man inte har kunnat komma överens om en lösning. På den gamla bron har både spårvagnar och tåg med last av bland annat olja rullat under 98 år. Kunde man klara jordningen på en bro av järn för 100 år sedan borde man med modern teknik kunna komma fram till ännu bättre lösningar – om man vill.

 7. Vi som åker med SL och Lidingöbanan är inte i fokus. Om parterna skulle åka sträckan Baggeby- Ropsten med byte till buss varje dag så skulle de förstå att det är en ohållbar situation för alla resenärer. Vi är många som är drabbade!!!

 8. Sl är ett skämt. Jag måste åker innan kl. 6 för att kommer till jobbet tidigt. Mitt jobb är en sån som kräver att man är i tid för att bemöta föräldrar som lämnar sin barn. De har gjort att hela den tiden undrar man vilka elaka personer har förhållandet på det viset.
  Ingen kommer att förstå det eftersom ni sitta och bara bestämma och vi andra ska komma i tid samt driver verksamheten. Är så glad att min underbara chef förstå problemet. Jag tackar alla arbetstagare som kämpar varje morgon och tar sig till jobbet. Ni är hjälte. God bless you all and have a happy 2024.
  Maria.

  1. Även Lidingö stad framstår som ett skämt i frågan. Vill också lägga till att jag har respekt för din typ av yrke.

   Det som ytterligare saknas är en ordentlig snöröjning. För några år sedan var det alltid plogat på morgonen när man skulle iväg till jobbet! NU är det plogat till middagen om man har tur. Jag förstår inte varför servicen på Lidingö har låtits degradera på sådant vis!

 9. I mitt nyhetsflöde dyker det upp en annons som projektledare lilla lidibgöbron. Uppdragsgivare centigo som är ett konsultbolag. Jag blir lite förvånad att man väljer att ta in en projektledare i detta läge, utgick ifrån att det redan fanns. Kanske ngn som ser detta som vill söka.

  https://arbetsformedlingen.se/Platsbanken/annonser/28400911

  Uppdraget

  I uppdraget som projektledare ingår att i nära samarbete med såväl Lidingö stad som TF:s interna organisation säkerställa en tekniskt fungerande lösning för att kunna ta spårvägsbron i drift, genomföra relevanta tester och besiktningar samt driftsätta spårvagnstrafiken på Lilla Lidingöbron, ansvara för att förhandla fram och upprätta eventuella tilläggsavtal, samt säkra att projektet överlämnas till mottagande förvaltning.

 10. Men när blir detta klart?
  Nu har det varit läskigt tyst?
  När kan vi åka tåg över bron?
  Vad är detta för jordningstrams?

 11. De blivit män i Staten
  De fordna pojkarne
  Och kivas nu om maten,
  Och slåss om titlarne.

  Med fyrti år på nacken
  De streta i besvär,
  Tungt i den branta backen
  Där Lyckans Tempel är.
  Vad ger då denna Tärnan,
  Så sökt i alla land?
  Kallt hjärta under stjärnan,
  Gul hy och granna band.

 12. I vinterskymningen, frostnattens kyla,
  I media tonas konflikter på Lidingö-öya.
  Staden och SL, en brosaga i strid,
  Kommunikation frostig, året går mot sitt slutsteg.

  Protokoll från möten, ordnade i juni,
  Men nu i medias ljus, en öppen klagan ströms fri.
  MEB-lösning, säker och sann,
  Men SL, i sin granskning, i tvivelens famn.

  Stadsdirektören undrar, i toner av oro,
  Varför SL ändrat sitt ackord, dess spår av tvivel oroar.
  Från det att bron stod klar, sex månader har gått,
  SL’s analyser dröjer, en tålamodsprövning är vårt öde.

  SL, genom mediets prisma, sina tidsplaner delar,
  Men till Lidingö staden, dessa ord ej når.
  Bromsar och dröjer, i processens snår,
  Maj är nu målet, hoppet brister, en börda vi bär.

  Låt parterna samlas, i förståelsens ljus,
  Låt tågen rulla, över bron, en symbol av framstegs krans.
  För Lidingöbornas tro, för staden i ro,
  Låt kommunikationens is smälta, och försoningens värme få gro.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *