Fredrik Vinstock: garaget i Larsberg

Debatt30 juni 2021 kl 11.567

I slutet av förra veckan publicerades en intervju i Mitt i Lidingö där jag uttalar mig om den föreslagna nya byggnationen på garaget i Larsberg och Miljö- och Stadsbyggnadsnämndens beslut om att återremittera detaljplaneuppdraget till planutskottet. Formuleringen särskilt i det sista stycket i intervjun är olycklig, eftersom citaten var svar på flera olika frågor och ryckta ur sitt sammanhang. Läsaren fick bilden över att jag tyckte att Larsberg var ett otrevligt område. Tvärt om, så har Larsberg många fina kvaliteter att bevara och utveckla. Artikeln speglade inte vad jag försökte förmedla, och jag ber därför alla som tagit illa vid sig om ursäkt. Larsberg är ett omtyckt bostadsområde, som uppskattas mycket för sin grönska och känslan av hus i park, och jag vill att eventuell ny byggnation ska bidra till att göra området ännu trevligare. Därför har Lidingömoderaterna också varit restriktiva till ytterligare förtätning i området, vilket vi har uppfattat att många boende håller med oss om. Den uppskattade kombinationen av grönska och luftighet mellan byggnaderna är värd att bevara.

Bakgrunden till att nämnden återremitterade planuppdraget är att det är snart tio år gammalt och speglar en tid då centrala delarna av Lidingö var tänkta att bli stadsmiljö i linje med Norra Djurgårdsstaden. Lidingömoderaterna har sedan dess en förändrad byggpolitik som bygger på småskalighet och bevarande.

De byggnader som föreslagits i Larsberg är helt enkelt för höga och storskaliga för att överensstämma med vad vi uppfattat att Lidingöborna vill ha. Fastighetsägaren har velat bygga tre nya hus tätt mellan varandra som skall vara lika höga som de befintliga husen i Larsberg - ovanpå det befintliga garaget, vilket sett från Dalénum skulle innebära nästan femton våningar höga hus. Vi har i kontakterna med fastighetsägaren varit tydliga med att det inte finns ett politiskt stöd för en så hög och storskalig bebyggelse.

Det som nu kommer att hända är att kommunstyrelsens planutskott efter sommaren kommer att ta ställning till om planuppdraget ska avbrytas eller ges en ny inriktning. Det kommer att skapa tydlighet och klarhet i hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, både för fastighetsägaren och intresserade Lidingöbor. Det är naturligtvis inte ett alternativ att garaget ska fortsätta att se ut som det gör nu, och eftersom det finns ett behov av parkeringsplatser, så behöver vi hitta en lösning som tillgodoser både parkeringsbehovet i området och skapar en god boendemiljö.

Med detta vill jag önska alla en trevlig sommar, och önskar att vi tillsammans kan diskutera och arbeta för en varsam och trevlig utveckling av Lidingö som är till gagn för alla Lidingöbor!

Fredrik Vinstock, ordförande (m) Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

 1. Tack Fredrik för ett utmärkt förtydligande och för att du för en klok byggpolitik!

 2. Tack Fredrik för denna klargörande redovisning. Jag instämmer med Johan Mähler och beundrar dig för att du försöker att du orkar kämpa mot osunda maktstrukturer som fört Lidingö i helt fel riktning. Det var synd att du för sent kom in i bilden för att stoppa främst de senaste 10 årens galenskaper som finns redovisade i andra trådar.

 3. Noterar att mitti felaktigt skrivit att JM driver det projekt som här debatteras (rättelse kommer).

  JM AB är en av nordens största bostadsutvecklare och har (sedan 1965) inget med John Mattson Fastighets AB att göra. JMs VD heter Johan Skoglund och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Large Cap. JM har bl a ansvarat för utvecklingen av Lidingös nyaste stadsdel Dalénum.
  John Mattson Fastighets AB är ett välrenommerat, men betydligt mindre, fastighetsbolag med en verksamhet kopplad bl a till hyresfastigheter i Larsberg, Lidingö. Företagen har en gemensam historik men sammanblandningen mellan dessa två helt skilda företag är olycklig eftersom båda verkar på Lidingö. Lite som att blanda ihop Scania med SAAB!

  Jag är stolt över det som JM har bidragit med under alla år; Östra Rudboda, Finedal, Brevik, Sticklingehöjden, Lidingö Centrum, Karins Allé och Dalénum för att nämna några. Tycker även att John Mattson skall vara mycket stolta över sitt Larsberg, ett bostadsområde som byggdes med en kvalité som var något alldeles extra på den tiden det begav sig, dessutom förvaltat och förbättrat på ett föredömligt sätt under drygt 50 år!

  Lidingö är fantastiskt och det är variationen som gör vår ö unik. Vi måste fortsätta att förvalta men vi måste även våga förnya och förbättra för att inte helt stagnera. Tror inte att någon önskar sig ett Lidingö exakt som det såg ut 1980 och det är absolut inte läge att låsa sig vid 2020!? Utvecklingen måste fortsätta och det bör ske i takt med tiden. Dalénum är det senaste exemplet och det finns andra områden som bör tas om hand på liknande sätt. Gamla p-däck, uttjänta industrier, övergivna platser, det finns en hel del att göra. Jag hoppas genom JM kunna bidra till ett ännu bättre Lidingö och jag är övertygad om att andra ansvarstagande företag, i likhet med politiken, har precis samma ambition.

  Trevlig sommar! / Olof Pettersson Herold, JM AB

 4. Fredrik, jag måste fråga, vilken är anledningen till att byggpolitiken ändrats så pass drastiskt på 10 år?

  Uppfattar du att medborgarna bidragit till denna diametrala förskjutning?

 5. ”Det är naturligtvis inte ett alternativ att garaget ska fortsätta att se ut som det gör nu”

  John Mattson kanske skulle ta och se efter parkeringshuset/garaget lite bättre då kanske? Att fastighetsägaren inte valt att se efter denna byggnad ger ett oseriöst intryck för framtida hyresgäster i Larsberg.
  Ska man riva garaget, var ska då alla bilarna ta vägen? Ska alla kanske börja cykla? Fungerar det på vintern, i snöstorm, i minus 20, också?

  Rusta upp garaget istället! John Mattson – Ta ansvar och visa respekt gentemot de som redan bor i Larsberg och behöver plats för sina bilar och dylikt!

Lämna ett svar till Olof Pettersson Herold Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *