”Riv huset Ravinen 22”

Debatt21 april 2020 kl 06.3910
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Anders Bergstedt

Kommentarer

 1. Jag har tagit del av detaljplanen som upprättades i samband med avstyckningen av Ravinen 22 från Ravinen 15, 2011-08-30. Förutsättningen för den är att man gör avsteg från strandskyddslagen.

  Detta är ett ytterst komplicerat ärende men trots det har bygglovsbeslutet 2017-06-27 fattats på delegation av en handläggare ! I beslutet från Miljö och Stadsbyggnadsnämnden MSN/2017:262 skriver handläggaren : Ravinen 15, ursprungshuset tillskrivs högt kulturhistoriskt värde.Nybygget bedöms samspela väl med omgivningen. Tomten är svårbebyggd men bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omkringliggande fastigheter.

  Om man varit på platsen är det fullständigt omöjligt att förstå dessa bedömningar och beslut. Då sprängexperten Rättsten misslyckats kom ett nytt beslut 2019-03-26 då man tilläts riva stödmurar mot grannarna. Det medförde att det blev sprängskador på husen. Jag tog ett antal foton och där ser man skuggan från de saboterade ekarna ligga över tomten ! Ändå förnekar ägaren till byggnationen fullständigt kännedom !

  Det finns väldigt många fall där kommunen tillåtit stenrika att göra gigantiska byggen. Jag har i tidigare artiklar tagit upp Iranska, Söderås, Västerkroken, Antilopvägen, Makrillvägen och vill nu tillfoga Astreavägen 12. Det har under många år varit kraftig kritik då MSN satt käppar i hjulet för vanliga människor men stenrika har kunnat skända och bygga som de velat om de haft experter som korresponderat mot MSN !

  Nu finns inget annat alternativ än att riva Ravinen 22 och granska kommunens hantering.

 2. De stora felen begicks 2011 då Näringslivschefen i Lidingö kommun fick tillstånd att stycka av Ravinen 22 från Ravinen 15. Det blev ett ekonomiskt jätteklipp och familjen flyttade till Sydafrika.

  Då var den framgångsrika arkitekten Charlotta Holm Hildebrand planchef.Hon var och är starkt inriktad på nyskapande, smarta bostäder och städer.Det är rimligt att hon stimulerades av tanken på att bygga ett experimenthus på en i stort sett obyggbar tomt med våldsam nivåskillnad och där hela bergsklacken måste sprängas bort.Förvaltningschef på MSN var Anna Hadenius som sedan blev Stadsdirektör. Anna Rheyneclaudius Kihlman var sedan ett antal år ordförande i MSN och Paul Lindqvist var ledande kommunalråd. Anna efterträdde honom 2013.

  2017 var Agneta Tarandi liksom fortfarande bygglovschef.Handläggare i detta ärende var Leyla Nyman och kontrollant Anders Berg.Naturligtvis har besluten 2011 försatt dem i en omöjlig situation. Trots det fanns ingen anledning att gå med på den ena eftergiften efter den andra beträffande bl.a. stödmurar, garage med hiss från bostadshuset. På det konstruerade perspektivfotot i bygghandlingarna ser man hur extremt huset är. Förutom avvikelser från ritningarna blir det också för högt.

  Att inte grannarna fått något gehör för klagomål hos MSN måste man se väldigt allvarligt på. Sedan drabbades de också av skador som nonchallerades. De kommunala besluten skulle skyddas till varje pris och skador skulle bli en uppgörelse med byggherren. Det finns nedtecknad dokumentation som är anmärkningsvärd men ännu inte offentlig.

  Nu måste fokus sättas på det verkliga problemet som är skandalbygget- inte de saboterade träden. Om vänskapskorruptionen finns det mycket mer att säga med fler personer inblandade.

 3. Nu har jag idag fotat och studerat samtliga trädstammar; gjort mätningar med mättband och laser och andra lantmäteri-verktyg, samt all den annan info som finns i detta ärende – det finns tyvärr väldigt starka skäl att tro att det bara är ett hus som tjänar på detta systematiska illdåd.
  Det är sorgligt att vi nu redan på förhand kan förutsäga att inget som helst kommer hända.
  Ska man få skada så många träd, helt uppenbart för att få mer sol på sin tomt och gå ostraffad?
  Jag har fotat denna plats ofta; och i mitt albums kan jag nu se att det inte bara är dessa träd som skadats; all sly, lägre vegetation, buskar och mindre träd och undervegetation är också borta. Man har systematiskt glesat ut och gallrat under lång tid och nu slutligen attackerat de stora värdeträden.
  Staden har misslyckats i en rad andra mål; det är en obeskrivlig flathet, ignorans och brist på handlingskraft som genomsyrar Stadshuset.
  Nu får det faktiskt vara nog.
  Jag kommer bevaka detta ärende!
  Och till staden: se till alla som agerar på detta sätt får böta en miljon per träd, så att en nytt fullvuxet kan planteras.

 4. Man häpnar. Är verkligen Edman som röstades till Sveriges sämste värd, också samme person som är bakom Ravinen 22, förstörandet av Söderås, fällningen av alla träden där, och som alltså teoretiskt kan vara inblandad i dessa träd? Han figurerar i en MÄNGD andra klagomål, obetalda räkningar, illegala avverkningar, stämningar, rättsprocesser.
  Mina dumma frågor;
  1) är det verkligen möjligt att en och samma karl är med i så mycket oreda?
  2) kan inte staden dra slutsatser – att om en viss person huggit ner träd på andra platser och har problem med att se tomtgränser (diagnos dys-geografi?) och ständigt är insyltad i rättsliga underligheter – ja, så kanske kanske är hen indragen här?
  Till staden: är hen det? Kan ni stoppa hen:om från att vandalisera fler hus och träd på ön, så vi alla jättetacksamma!

 5. https://www.lidingonyheter.se/avgift-for-villa-soderas-fortfarande-inte-avgjord/
  Turerna beträffande Söderås fortsätter och jag har får in alltfler vittnesbörd från Lidingöbor som känner sig väldigt kränkta av MSB. Det handlar ofta om helt rimliga och mindre åtgärder där tjänstemännen inte försöker hjälpa de som söker bygglov. Resultatet har blivit att man undviker att söka bygglov och kommer överens med grannarna om mindre åtgärder.Det blir mycket billigare att betala eventuella viten eller sanktionsavgifter (som i fallet Söderås).

  I många fall handlar det t..ex. om takkåpor på snedtak vilket är fallet i ärende P4861-18 där det blev slutligt stopp också i Mark och Miljödomstolen trots att grannarna hade liknande takkåpor. Hos dem fanns det mycket nära kontakter i Lidingö kommuns ledning. .

 6. https://www.lidingonyheter.se/dispens-om-strandskydd-provas/

  Jag är oerhört trött på politiker, tjänstemän och lobbygrupper som istället för att samarbeta och se helheten låter paragrafer, myndigheter och domstolar lägga ribban utifrån paragrafer och utan att använda sunt förnuft. Dalenum och alla bygglådor är en skamfläck. Använd omsorgen om naturen till att reda upp Iranska Ambassaden, Söderås och skandalbygget Ravinen 22 !

  Jämförelsen med länken visar att Johan Mihkelson Ringqvist som kämpar för Ekholmsnäs Golf AB hotar att ge upp inför allt motstånd. Hans planerade utvidgning av verksamheten skulle bli ett lyft för hela Lidingö medan Ravinen 22 blir ett lyft bara för ägaren, med grannarna och hela Lidingö emot sig. Där var strandskyddet inte något problem. Ingen vill uppenbarligen fortsätta bygget som fortfarande är stoppat utan kommunens medverkan. Varken kommun eller polis har agerat vidare beträffande sabotaget mot träden.

 7. Ingen aktivitet på byggplatsen som står som ett skrämmande skal. Polisens förundersökningsledare bekräftade i dag att ingen jobbar med sabotaget mot träden men utredningen är ännu ej nedlagd.

  Det är verkligen illa då polisen och rättsväsendet inte lyckas med vare sig grova eller självmarkerande brott. Kommunalråden påstår att de har ett bra samarbete med polisen men ställer inga krav och allmänheten har gett upp !

 8. https://www.lidingonyheter.se/vinstock-m-kritiseras-i-bromma/
  I denna länk framkommer uppseendeväckande färska uppgifter om hur vänskapskorrumperad och osund bygglovsverksamheten fortfarande är. Varför understödjer MÖD sådan verksamhet istället för att hjälpa människor som kräver sunt förnuft och rättvisa ? Vad skall hända med Ravinen 22 som nu stått som ett skrämmande skal i flera år ?

 9. https://www.lidingonyheter.se/motion-om-att-ta-bort-trangselskatten-i-ropsten/
  Sveket beträffande Ravinen 22 är nog det största mot Lidingöborna under hela mandatperioden. Carl-Johan Schiller har gjort ett antal misstag men han förstår inte varför han inte fick fortsätta att vara kommunalråd. Nu är bygget igång men var och en inser att detta hus skulle aldrig ha fått byggas. Trots att man brutit mot i stort sett alla lagar och föreskrifter fick de sju grannarna nederlag ända upp till Mark och Miljööverdomstolen. På den andra sidan satt kommunen och ägaren som inte har någon kännedom om vem som sedan skändat träden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *