Vindarnas tempel till renovering

Under onsdagen flyttas "vindarnas tempel" för antikvarisk restaurering. Man lyfter försiktigt på spiran för att se hur infästningen är gjord.
Lilla Lidingöbron30 november 2021 kl 05.014

Under veckan lyftes "vindarnas tempel" bort från nuvarande brogrenen för att restaureras. Intensiva förberedelser pågår för gjutning i brotrågen och arbetet med montering av brons kantbalkar och mittbarriär fortsätter.

Långsamt kan spiran lossas. Den läggs på pråmen där kranen står. Därefter lyfts också byggnaden ned.

Pråmen körs till Islingeviken, där lastbil och ytterligare en kran väntar. Efter en halv dag av försiktig hantering lyfts vindarnas tempel ned nära Implenias kontor. Byggnaden kommer att restaureras där, medan spiran restaureras på annan plats.

Mot slutet av veckan. Man ser tydligt platsen på nuvarande brogrenen, där vindarnas tempel stått. Det färdiggjutna däcket nära Islinge hamnväg är nu avtäckt och används som upplag på samma sätt som brospann åtta på andra sidan.

Intensiva arbeten pågår på båda sidor av träväggen (mitt i bild) för att hinna med beställd gjutning.

I tråget för gång- och cykelbron blåser man rent samtidigt som infästning av formskal och armering pågår. Notera också manhålet (genomgång för att komma till andra delar) i fonden. En mastpump för betong...

...lyfts på plats.

På ömse sidor om träväggen armeras för kraftiga tvärbalkar, som är placerade över broarnas lager. När träkonstruktionen rivs, kommer man här att bygga ett smalt utrymme, som nås genom manhål från alla trågen (även det som byggs för spårbron). Här kommer också fästankare för spännarmering att finnas. Ett formskal lyfts ned, och ska placeras i hörnet mot tvärbalken till vänster.

Hörnen är alltid svårast, och skalen sätts därför här innan man fyller på "utåt". Här är det också extra trångt, många järn måste vikas undan.

Till slut lyckas man lirka in skalet.

I brotråget på brospann nio armerar man, böjer undan armering för att komma åt att fästa vajrar för efterspänning på fästankaren...

...och monterar formskal. Notera manhålet i tvärbalken.

Man fortsätter att montera mittbarriär med stor noggrannhet.

Och barriären är nu framme i höjd med den första balkongen.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack Bosse för ditt idoga arbete med bild-dokumentationen av nya brons tillblivelse. Jättekul att följa.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *