S vill skänka kommunala bostäder till invandrare

Debatt22 april 2024 kl 04.2315
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Daniel Källenfors (M)
kommunstyrelsens ordförande
Anders Paulsen (LP)
kommunstyrelsens vice ordförande

Kommentarer

 1. Lidingö har numera det mest reaktionära styret någonsin. Istället för att blicka framåt och utveckla Lidingö som i gamla tider vill man stänga gränsen och konservera ön som den är. Det går igen i byggpolitiken, det går igen i bostadspolitiken och det går igen i integrationspolitiken.

  Istället för att skapa förutsättningar för ett levande Lidingö, med levande stadsdelar där det mesta finns som Lidingöborna behöver i vardagen lägger man ned, bantar eller bromsar stadsutvecklingsprojekt. Bostadsbristen tvingar unga, äldre och nyanlända över bron och det lokala näringslivet slokar istället för att blomma i brist på lokaler och goda förutsättningar.

  Alla vet att om det inte var för invandring skulle arbetsmarknaden krympa i Sverige i brist på arbetskraft. Alla vet att det kommande åren kommer det att finnas en brist på arbetskraft i den offentliga sektorn. Det kommer att bli huggsexa om vårdpersonal, skolpersonal och annan personal i kommunen och för företagen.

  Istället för att satsa offensivt och utbilda nyanlända för anställning i kommunen och ge de möjlighet att bidra till vårt samhälle har man lagt fram en integrationspolicy som går ut på att nyanlända ska assimileras, dvs ge upp sin kulturella identitet. Men policyn saknar konkreta förslag på vad Lidingö stad ska göra för en vettig integration med bostad, jobb och utbildning.

  Förutom att Lidingömoderaternas och Lidingöpartiet integrationspolicy är ovärdig den svenska demokratin är deras politik skadlig för Lidingö.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

  1. Jag håller med dig Patrik S om reaktionärt styre. Är uppväxt på Lidingö men aldrig bott på ön som vuxen men arbetat många år inom barnomsorgen, numera pensionär.

   Även om man har olika politiska åsikter har jag aldrig läst om ett så nästan fientligt synsätt på olika saker som nu. Jag minns sen lång tid tillbaka olika kommunordföranden som resonerande och trevliga politiker, dock inte nu.

   Många invandrade barn till ön som jag arbetat med har utvecklats fort i språket m m och trivts bra och fått kompisar. Tyvärr har dom fått lämna efter 2 år då regeln om bostad upphör.

   Min mamma bodde de sista 3 åren av sitt liv på äldreboende på ön. Det var inte många infödda svenskar som arbetade där men så duktiga o trevliga. Om vi inte hade våra invandrare skulle det mesta stanna av.

 2. Styret återkommer med sitt förslag till integrationspolicy – utan justeringar.

  Den 25 mars 2024 beslutade kommunfullmäktige att återremittera det omdiskuterade förslaget till integrationspolicy till kommunstyrelsen. Styret anser inte att förslaget behöver ändras eller förtydligas och föreslår kommunfullmäktige att anta deras förslag till policy utan justeringar.

  Förutom protester från oppositionen, har förslaget väckt reaktioner från Lidingö församling, Ansgarskyrkan, vänverksamheten, Rädda barnen och Röda Korset, vilket uppmärksammats i media.

  Socialdemokraterna har skrivit fram ett eget alternativt förslag till Policy för integration och inkludering i Lidingö stad. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkade C, MP och V bifall till vårt förslag.

  Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP) skriver att det i S-förslaget fastslås att kommunen ska ge fast bostad åt alla nyanlända och hävdar att det ”faktiskt står så”.
  De båda herrarna har uppenbara lässvårigheter. Det är skillnad på ska och bör.

  I vårt förslag står det att nyanlända innan etableringsperioden är över bör ha en fast bostad i kommunen. Detta är särskilt angeläget för nyanlända barnfamiljer

  Språket, arbete och bostad är samtliga tre nyckelfaktorer för att en nyanländ ska kunna leva självständigt och etablera sig i det nya hemlandet. En fast bostad är en viktig grund för trygghet och möjlighet att planera framtiden, kunskaper i svenska är i de flesta fall en förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Att lösa frågan om hyreskontrakt på Lidingö till nyanlända är något som staden tillsammans med hyresvärdar har arbetat framgångsrikt med under många år, innan den uppmärksammade 2-årsregeln infördes.

  Vi lyfter i vårt förslag, under en punkt som handlar om delaktighet i samhället, att varje nyanländ person utifrån intresse och förmåga ska ges möjligheter att i praktiken delta i de aktiviteter som är öppna för alla Lidingöbor. Staden ska ge varje nyanländ person goda förutsättningar till att kunna förstå och ta till sig det svenska samhällets värderingar, som till exempelvis synen på demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet, föreningsfrihet, rättigheter och skyldigheter, alla människors lika värde och rätt, jämlikhet och jämställdhet.

  Vi menar att Lidingö stad ska bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja integrationen i staden. För att lyckas med detta är det inte bara viktigt att alla delar av stadens organisation deltar i arbetet, utan också att de nyanlända själva, enskilda medborgare och civilsamhället i stort engageras. Staden ska fungera som en viktig samordnare, kontaktyta och drivkraft, samt uppmärksamma och stödja goda insatser och initiativ.

  För att nå framgång i integrationsarbetet ska Lidingö stad samverka med aktörer inom näringslivet och det civila samhället. En förutsättning för integration är frågan om ett gemensamt ansvar för alla i samhället, både för nyanlända och för de som bott i staden längre. Integration är en tvåvägsprocess där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli delaktiga i samhället och där de sedan länge bofasta i Lidingö stad är öppna för att inkludera våra nya medborgare i samhällets olika delar.

  Lidingös politiska styre menar i stället att stadens arbete med integration ska syfta till assimilering av nyanlända, vilket står i skarp kontrast till inkludering och integration. I styrets förslag till integrationspolicy lyfts även att den nyanlände har integrationsplikt och kan berövas rättigheter och förmåner utan att detta förklaras vidare. Med mål om införlivande i det svenska samhället ställs även krav på nyanländas kännedom om det svenska kulturarvet, utan definition om vad det innebär.

  Vi inbjuder Lidingöborna till att delta vid manifestationen i Lidingö centrum i eftermiddag. Den genomförs vid trappan med start kl.17:00.

  Vi säger Nej till assimilation och Ja till integration!
  Varmt välkommen!

 3. Hej! Jag anser att den nya integrationspolicyn är bra och välformulerad. Varför är det så få positiva kommentarer. Ge de styrande stöd.

 4. Varför ska nyanlända få förtur till att bo på Lidingö? Oetiskt och diskriminerande mot svenskar. Mycket bra att ni står emot denna anti-svenska vänsterliberala galenskap som så ofta kommer från S, C, MP, V.

  Självklart är assimilation bättre än integration. Integration är ett påhitt från vänstersidan som uppenbart inte fungerar eller ens är önskvärt. Deras politik har totalt misslyckats i resten av Sverige så låt de inte förstöra Lidingö också.

 5. Vinsten kommer lite senare, sa Stefan Löfven.

  Kan inte se att vinsten har kommit ännu idag den 23 april. Däremot har massiva problem och inte utmaningar kommit för att stanna

 6. Det ska heller inte skänkas kommunala bostäder till öns pensionärer. Att Tor 2 är dött förstår den politiska majoriteten. Byggs det inga hyresrätter åt öns unga eller till den arbetande delen av befolkningen kan det självklart inte byggas hyresrätter åt öns pensionärer.

 7. Man kan tydligt se att vänstern ej har övergett sin sverigeskadliga politik. Att inte ens alla de hundratals bombningarna och skjutningarna runt om i landet, som deras skadliga politik är orsaken till, fått polletten att trilla ner, är häpnadsväckande. För att uttala sig milt.

  Nuvarande styret har 100% rätt och de sverigeskadliga på vänstersidan, ledda av Socialdemokraterna har, som vanligt, 100% fel!

 8. Förslår att ni enar er inom styret. Å ena sidan pratas det om bostadsbristen å andra sidan ska föreslår era partikollegor att riva bostäder i Rudboda?

  Det verkar riktigt snurrigt i kommunhuset just nu.

  1. Rivningen av de gräsliga DDR inspirerade fastigheterna i Rudboda är väl för att bereda plats för bättre och trivsammare bostäder. Eller har du hört någonting annat.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *