Solpaneler på Lidingö – Tips inför solcellsköp och montering på villa

Bästa tipsen inför montering av solpaneler på Lidingö.
Lidingö30 april 2024 kl 03.411

Bor du på Lidingö och funderar på att installera solpaneler på din villa? Läs vidare för tips kring:

 • Köpa / hitta installatör på Lidingö eller i Stockholm
 • Subventionering / avdrag för solceller
 • Energiåterbetalningstid på Lidingö 
 • Montering av solpaneler på Lidingö
 • Bygglov för solceller i Lidingö stad
 • Vanliga frågor kring solpaneler

På Lidingö har installationen av solceller på villor och småhus ökat stadigt de senaste åren. Enligt Energimyndigheten låg installerad effekt per småhus på 117 W år 2019. 2023, fyra år senare låg installerad effekt på 684 W per småhus. Subventioner, högre effektivitet i solpaneler och höga elpriser är troligen några anledningar till att Lidingöborna fått upp intresset för solceller.

Tips när du ska köpa solceller på Lidingö

Först och främst bör du fundera på vad du vill få ut av dina solceller. De vanligaste anledningarna till att investera i solcellspaneler är någon av nedanstående:

 • Sälja överskottsel tillbaka till elbolaget
 • Lagra el i batteri
 • Komplettera ditt nuvarande elavtal
 • Använda solenergin för ett specifikt område

Så klart kan det finnas flera anledningar. Med ett solcellsbatteri kan du lagra energi för eget bruk men samtidigt sälja el. Samtliga lösningar ger lägre energikostnader, i stor eller liten grad. Att använda solenergi för ett specifikt område kan till exempel vara att ladda elbilen. Du kan då installera solceller på garaget som endast kopplas till laddstolpen, i syfte att "tanka" bilen med ren solenergi.

När du har en idé om syftet med solcellerna är det enklare att välja rätt paneler och rätt leverantör/installatör. Hemsol är en trovärdig & etablerad jämförelsesajt som har listat exempel på populära installatörer i Stockholms län. Kontakta någon av de olika installatörerna för att komma igång under 2024.

Subventioner, avdrag och stöd för solceller

Privatpersoner har i dag möjlighet att minska installationskostnaderna för solpaneler markant med så kallad Grön teknik. Upp till 50 000 kronor kan i skrivande stund dras av för arbets- och materialkostnader. Du har rätt att ansöka om grönt avdrag för installation av solceller (som är kopplade till elnätet), solcellsbatteri och laddstation för elbil. Procentsatserna varierar men på Skatteverkets hemsida hittar du exakta och aktuella siffror.

Tänk på att rot-avdrag och avdrag för grön teknik går att nyttja samma år - men inte för samma tjänst. Du kan med andra ord använda grönt avdrag för installation av solceller och sedan rot-avdrag för något annat som inte relaterar till solcellerna.

Energiåterbetalningstid och återbetalningstid för solceller

Energiåterbetalningstid är ett värde som visar hur lång tid det tar för ett energisystem att producera så pass mycket energi som krävs för att producera själva systemet. Effektiviteten i solcellerna, mängden solstrålar som fångas upp och systemets material är de tre primära faktorer som spelar in.

När det talas om återbetalningstid generellt, är det i stället hur lång tid det tar för dig som konsument att få tillbaka investeringskostnaden. Genom att ta den initiala installationskostnaden, din årliga elförbrukning och hur mycket el som solcellerna förväntas generera, kan du räkna ut hur lång tid det tar innan din investering återbetalats. När du räknar på återbetalningstiden för investeringen - glöm inte att även räkna in skattereduktioner och eventuell försäljning av överskottsel. 

Tips för montering av solceller

Som privatperson måste du anlita en behörig elektriker för allt arbete som rör elektricitet. Du får alltså inte montera solceller på egen hand. Om du är händig och vill kunna spara in lite pengar på installationen, kan du dock montera fästen / bärskenor och köpa in material på egen hand.

Vissa installatörer av solpaneler på Lidingö vill montera alla delar själv, medan andra låter dig sköta vissa delar om så önskas. För att undvika missförstånd, var därför noga med att kommunicera dina planer till ditt installationsföretag innan. Det blir även enklare om du väljer en lokal installatör på Lidingö och Stockholm som kan hjälpa dig snabbare vid eventuella problem. 

Montera solceller för max effekt på Lidingö

Solceller är mer eller mindre effektiva beroende på var i landet de sätts upp. Hur de monteras spelar också in. Lutningen och mot vilket väderstreck panelerna riktas kan innebära stora skillnader i hur mycket solenergi som fångas upp. På Lidingö rekommenderas en lutning på 44-45 grader i sydlig riktning. Kan solcellerna endast monteras mot öst eller väst är det bättre med något lägre lutning.

Med hjälp av en solkarta över Lidingö kan du leta upp din villa och se hur mycket solenergi som når taket. Datan i kartan är inte helt exakt, men ger ändå en bra överskådlig bild över hur mycket solenergi som ditt villatak kan tänkas fånga upp.

Detta gäller för bygglov kring solceller på Lidingö

Bygglov för solceller i Lidingö stad behövs i de flesta fall inte, men det finns vissa undantag. Solpaneler på mark kräver nästan aldrig något bygglov. Detsamma gäller i stora drag vid montering på hus- och villatak. Så länge panelerna ligger i linje med taket och området inte klassas som kulturhistoriskt värdefullt, behöver du generellt inte ansöka om bygglov.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret på Lidingö är instansen du ska kontakta om du är det minsta osäker. Där får du svar, svart på vitt, om vad som gäller för din specifika situation. Då slipper du oroa dig för eventuella sanktionsavgifter, i de fall du skulle ha missbedömt bygglovsreglerna. Din leverantör ska också kunna ge råd angående bygglov och bygganmälan på Lidingö. Därmed extra viktigt att använda en lokal eller Stockholmsbaserad installatör. 

FAQ - Vanliga frågor kring solpaneler på Lidingö

Behöver jag bygglov för att montera solceller på Lidingö?

Nej, du behöver generellt inte bygglov för att montera solceller på din villa. Det finns dock undantag. Till exempel om området är kulturhistoriskt värdefullt eller om solpanelerna påverkar bärande konstruktion på villan.

Hur ska solpaneler riktas för att få max effekt på Lidingö?

På Lidingö (och alla andra platser) ska solpaneler riktas åt söderläge för bästa maxeffekt. Öst och väst är också bra alternativ eftersom mest energi då fångas upp på morgon/kväll (då även villaförbrukningen tenderar vara högst).

När är det smart att installera solceller?

Det är smart att installera solceller och solpaneler i samband med takrenovering. Då kan du få tips av både takläggare och solpanelsinstallatör av vad du bör tänka på. Dessa två tjänster kan ibland konsolideras för att minska kostnaderna. Ett nytt tak minskar även risken för eventuella problem med solpanelsinstallation och du kan även då få förlängd garanti. (Fåtal installatörer erbjuder detta tillägg).  

Vad kostar det att installera solpaneler på Lidingö?

Normal totalkostnad för montering och installation av solpaneler på en genomsnittlig Lidingövilla är 140 000–150 000 kr, kalkylerat på 40-45 kvm takyta. Totalkostnaden inkluderar installation, montering, material, eventuella tillbehör. Kostnad och pris kan variera. Jämför därför flera offerter från solcellsföretag i Stockholm. 

Kommentarer

 1. Lidingövillor, genom Alf Lundberg, håller med om att du inte kan slippa ansöka om bygglov för att installera solceller om din fastighet är kulturklassad, vilket 40 % av husen på ön är idag! Få vet om detta. Villaägarna (se lidingovillor.se) arbetar dels för att alla husägare skall få information om huset är K-klassat och dels för att minska antalet K-klassade till en rimlig nivå. Enligt förslag som är på remiss har vi medverkat till att få ner andelen K-klassade fastigheter till 30 %. En bit på väg, men 15 – 20% vore mera rimligt. Förutom bygglovsavgift får du lägga kostnader på extra ritningar m m. medan en vanlig fastighet klarar sig med en anmälan!
  Kommunen måste bättre gynna användning av solenergi!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *