En vecka med förberedelser vid brobygget

En vecka med förberedelser vid brobygget
Vid veckans slut pågår armering av brotråget, brospann sju. Man ser hur broarbeten nu avancerar också från Lidingö.
Lilla Lidingöbron27 juli 2021 kl 05.005

Nu går det utför

Nu går det utför
Vid veckans slut skjuts MSS-en fram (lanseras). Hela formverket har sänkts, särats i två halvor och förs fram så, att formen slutligen vilar på fundament åtta (nederst i bild) innan halvorna skjuts samman och arbetet med brospann sju kan påbörjas. Man lämnar nu brons högsta höjd med en svag lutning nedåt.
Lilla Lidingöbron20 juli 2021 kl 04.45

Det gäller att ha flyt i arbetet

Det gäller att ha flyt i arbetet
Arbete med montering av brons kantbalkar är påbörjat. Det innebär arbetsmoment, som inte gjorts tidigare i projektet. Här gäller det att finna bästa teknik för att sedan få ett effektivt monteringsarbete. Ett slags utmaning, som alla byggare tycker om. Varje balk väger 2,2 ton, och kraftiga stålstativ med motvikter används.
Lilla Lidingöbron13 juli 2021 kl 05.052

Broarbeten i högsommarvärme

Broarbeten i högsommarvärme
Nära Islinge hamnväg fortsätter arbetet med form till brotråg. Det börjar bli ont om plats för upplag. Man kommer därför snart motfylla en del av området mellan hamnvägen och den kraftiga muren till vänster i bild. I kassunen 11A uppe till höger pågår förberedelser för armering. I området nära landfästet Torsvik (högst upp i mitten) fortsätter borrning av pålar.
Lilla Lidingöbron6 juli 2021 kl 05.071

Broarbete hela midsommarveckan

Broarbete hela midsommarveckan
Ett nystan av befintliga och blivande broar. Arbetet med form fortsätter för förbindelsen mellan Islinge hamnväg (till vänster), förbi bropelaren (nr11 mitt i bild) och mot blivande brogrenen (stöd 10 till höger). Vid landfästet Torsvik och stöd 12A (mellan befintliga broar) borrar man ned pålar. I kassunen 11A (delvis skymd av kranarmen) förbereder man för att försluta pålarna med tunga stållock.
Lilla Lidingöbron29 juni 2021 kl 05.002

Stora arbeten vid Islinge hamnväg och i brospann sex

Stora arbeten vid Islinge hamnväg och i brospann sex
Från landfästet Islinge hamnväg bygger man vidare på stöd för form. Den kraftiga väggen, som ska motfyllas från hamnvägen, har kommit långt.
Lilla Lidingöbron22 juni 2021 kl 05.222

Mot Brogrenen från två håll

Mot Brogrenen från två håll
Från landfästet Islinge hamnväg (till vänster i bild) läggs en arbetsyta ut. Här anar man hur formen ska byggas för ett brotråg till den del av gc-vägen, som riktas norrut mot hamnvägen. Den kraftiga väggen för motfyllning mot hamnvägen armeras och gjuts vidare. Pålarna i kassunen 11A i bildens övre mitt (stödet som ska bära spårbron mot Torsvik) är avskurna. Till höger i bild (blivande brogrenen) har pallar för MSS-en och pallar för bropelarens lager gjutits.
Lilla Lidingöbron15 juni 2021 kl 05.003

Brons högsta höjd är nådd

Brons högsta höjd är nådd
MSS-en har sänkts tillsammans med formen och dess båda halvor har särats. Lanseringen påbörjas. Parallellt förekommer nu olika aktiviteter. Nederst i bild syns pelaren/stödet nummer sju, som formen ska passera för att sedan vila på. En del av manskapet, som styr lanseringen, ser man på MSS-ens spets nere i bild. Man ser också hur räls läggs för att förflytta kranen ytterligare.
Lilla Lidingöbron8 juni 2021 kl 05.193

En vecka på bron med ruskväder och solsken

En vecka på bron med ruskväder och solsken
Under flera dagar regnar det kraftigt. Här gjuts underlag till kranspår på det nu färdiga brospannet fem.
Lilla Lidingöbron1 juni 2021 kl 05.021

Stora jobb och precisionsarbeten med bron

Stora jobb och precisionsarbeten med bron
Starkt solsken och försommarvärme gör, att vägbanan måste vattnas och snabbt täckas in med plast vid gjutningen.
Lilla Lidingöbron25 maj 2021 kl 05.147