Stort missnöje hos oppositionen

Partiledarna för de partier som står utanför "Lidingökoalitionen", dvs den nya oppositionen, är kritiska mot det nya styrets program.
Stad & Politik19 oktober 2022 kl 04.3310

I måndags presenterade ”Lidingökoalitionen”, det vill säga det nya styret på Lidingö, Lidingömoderaterna och Lidingöpartiet, sitt politiska program för den kommande mandatperioden. Bland annat kan man läsa att planen är att skatten ska sänkas och fastigheter som staden äger, ska säljas ut. Samarbetet med SD är något annat som upprör.

Lidingö Nyheter frågade alla partier som inte ingår i koalitionen, det vill säga den nya oppositionen, vad de tycker. Kritiken är ganska hård. De forna koalitionspartnerna Liberaler och Kristdemokrater markerar tydligt att de tycker att LP och M är inne på fel väg.

– Om man har som enda bärande idé att sälja fastigheter och verksamheter i en lågkonjuktur för att fortsätta sänka skatten kan inte KD ställa upp på det. Det finns inte ett enda konkret löfte kring till exempel äldreomsorg i deras program, säger KD:s Carl-Johan Schiller.

– Lidingö kommer att styras av partier som befinner sig längst ut på högerkanten och lidingöborna kan förvänta sig besparingar och nedskärningar inom många områden. Dessutom ska skatten sänkas med 80 Mkr, pengar som i stället kunde satsas på högre kvalitet i skolan och i äldreomsorgen. När skatten sänks försvinner resurser som behövs för att anställa fler utbildade lärare och specialpedagoger i skolan, fler undersköterskor i hemtjänsten eller en medicinskt ansvarig läkare i kommunen, säger Suzanne Liljegren, Liberalerna.

– Det är bedrövligt att se detta stockkonservativa styre som nu formas. Det blir dålig politik för Lidingöborna där kvaliteten på skola och omsorg kommer sjunka när det här styret ska spara för att lyckas med Moderaternas enda politiska idé – att sänka landets redan femte lägsta skatt ytterligare, konstaterar Patrik Buddgård, Centern.

– Miljöpartiet gick till val på höjda miljö- och klimatambitioner för att uppnå ett klimatneutralt Lidingö 2035, skapa hållbara och livskraftiga stadsdelar på Lidingö och förbättra den psykiska hälsan hos unga och äldre. Nu får vi istället ett minoritetsstyre som prioriterar skattesänkningar på 80 miljoner före allt annat. Med tanke på att vi går in i en lågkonjunktur är det direkt oansvarigt, säger Patrik Sandström, Miljöpartiet.

– Jag är förvånad över att Lidingöpartiets nya ledning nu har tagit i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna om att sälja ut stadens, det vill säga Lidingöbornas, förskolor, hemtjänst, fastigheter och bostadsrätter, säger Daniel Larson, Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna är däremot nöjda.

– Vi är nöjda och glada över vårt samarbetsavtal och kommande samarbete. Vi är förvissade att vi tillsammans får till bra politik för Lidingö och lidingöborna. Och vi ser med tillförsikt fram emot den nya mandatperioden, säger Iréne och Göran Borgenvik i en gemensam kommentar.

Miljöpartiets Patrik Sandström kommenterar SD:s roll:

– Moderaterna fullbordar nu sin vandring långt ut på högerkanten med stöd av SD. Hur Lidingöpartiet kan gå med på att spara på våra gamla och unga på det här sättet är svårt att förstå. Hur bekväma med överenskommelsen är de Lidingöpartister som i våras gick till partiet från moderaterna för att slippa det auktoritära styret där?

På frågan vad partierna tror om framtiden, så ser man det lika dystert.

– Min främsta förväntning är att de, tyvärr, kommer föra den politik som står i majoritetsprogrammet. Privatiseringar och försäljning av fastigheter under en lågkonjunktur för att finansiera skattesänkningar. det kommer vara en ödesdiger väg för Lidingö. Lidingöpartiets kommunalrådskandidat har tidigare genomfört samma politik i Danderyd med ödesdigert resultat, säger Jonas Lundgren, Vänsterpartiet.

– Jag har låga förväntningar eftersom man deklarerat att det är låg skatt snarare än hög kvalitet som är fokus, säger Carl-Johan Schiller, KD. Vi är oroliga för att Lidingö kommer gå samma framtid till mötes som Danderyd. Att sälja ut och sänka skatt har Moderaterna testat där en gång med mycket dåligt resultat.  

– Vi står inför några år av tuffa och osäkra ekonomiska förutsättningar och det finns stora behov av satsningar inom Lidingös förskolor, skolor, omsorg och äldreomsorg. Att minoritetsstyret då utlovar en skattesänkning på ytterligare 50 öre kan inte uppfattas som seriöst, säger Daniel Larson.

– Minoritetsstyrets mål är också att sälja fastigheter och bostadsrätter som partierna menar inte behöver ägas av staden. Många kommuner har provat denna väg och sett kostnaderna öka väsentligt, när samma tjänster och lokaler ska köpas in på marknaden. Pengar som i stället skulle kunna ge högre kvalitet i skolor, äldreomsorg och bostäder. Utförsäljningarna följer det mönster som Anders Paulson som ledande moderat i Danderyd blev känd för. Det slutade inte väl där och kommer inte att sluta väl på Lidingö, kommenterar Suzanne Liljegren, L.

– Den nya översiktsplanen ska slå fast att Lidingö är färdigbyggt och det blir svårare än någonsin att få bygglov för en tillbyggnad. Inte ens asfalterade ytor får bebyggas. På Liberalernas Lidingö utvecklas Lidingö på ett hållbart vis där uttjänta parkerings- och industrihus och tomtmarker i förfall förskönas och förbättrat. Lidingö vänder nu ryggen åt övriga Stockholmsregionen med följden att t ex efterlängtade tvärförbindelser inte blir av. För när bostäder inte byggs, får vi inte fler resanden vilket är ett krav för att regionen ska satsa på förbättringar av kollektivtrafiken på, till och från Lidingö. När Lidingö inte uppfyller sina åtaganden till staten om fler bostäder, får Lidingös skattebetalare dessutom betala tillbaka många miljoner av bidraget som beviljats för byggandet av Lilla Lidingöbron, säger Suzanne Liljegren.

Och slutligen, hur kommer ni som parti kommer att agera i framtiden?

– Det blir fyra tunga år för skola, omsorg och idrotten. Centerpartiet kommer vara en stark liberal mittenkraft på ön och verka för nära samarbete med övriga partier i opposition, de övriga allianspartierna i synnerhet. Vi kommer kämpa för kvaliteten i skola och omsorg, högre ambition i miljö- och klimatarbetet och satsningar på idrotten för att skapa hälsans ö på riktigt, säger Patrik Buddgård, C.

–Miljöpartiet kommer att samarbeta med alla partier inom oppositionen för Lidingös, miljöns och klimatets bästa och att ta ansvar för kvaliteten i stadens verksamheter, säger Patrik Sandström MP.

– Vi kommer att driva en stenhård opposition, säger Carl-Johan Schiller, KD. Men goda förslag från såväl styrande som andra partier i oppositionen kommer alltid att välkomnas av KD. 

– Vi kommer söka breda oppositionsuppgörelser. Den nya majoriteten är historiskt svag. Vi kommer inte ge oss utan fortsätta arbeta hårt mot de politiska förslag som den nya politiska majoriteten driver och för en mer human, inkluderande politik och framförallt för en ansvarstagande klimatpolitik, säger Jonas Lundgren, V.

– Vi kommer att fortsätta driva en politik och samla ökat stöd för Lidingös barn och ungas rätt till en trygg uppväxt, där alla barn ska klara skolan och ha rätt till en meningsfull fritid. Vi kommer att verka för att Sveriges bästa äldreomsorg ska finnas på Lidingö och att hela ön ska bjudas in till en klimatomställning med höga ambitioner. Vi vill samla en stark opposition som ett tydligt alternativ, avslutar Daniel Larson, S.

Kommentarer

 1. Istället för att ”fultolka” det nya politiska programmet för åren 2022-2026, så föreslår jag att det läses: https://lidingomoderaterna.se/wp-content/uploads/2022/10/Politiskt-program-for-Lidingokoalitionen-2023-2026-5.pdf

  Här finns massor med konkreta politiska mål som förbättrar för barn, skolungdom, äldre … samt åtgärder för att förbättra vår trygghet och värna vår miljö.

  Angående eventuell skattesänkning så framgår villkoret tydligt av programmet: ”Öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna.”

  En politisk opposition skall absolut kritisera och opponera, men helst inte vilseleda.

  1. Christer, redogör gärna för era konkreta satsningar för en bättre äldreomsorg. Nu har ju också varit tydliga med att kostnaderna ska ner till andra kommuner som enligt M är bäst att jämföra sig med. Det innebär att tex hemtjänstpengen är för hög. Lidingöpartiet har ju tillsammans med KD stoppat de allra tokigaste förslagen under perioden 2018-2022 men verkar nu har bytt fot helt. Jag tror de väljare som lyssnat på Birgitta Skölds kloka linje under åtta år blir besvikna nu när Anders Paulsen kastar det arbetet under bussen.

   Carl-Johan Schiller (KD)

   1. Konkret, ur Lidingökoalitionens handlingsprogram avseende omsorg och stöd…
    ”Vi vill:
    • Språktesta personal som arbetar med äldre i hemtjänsten och på äldreboenden. De som inte klarar språktesten ska språkutbildas på arbetstid.
    • Att alla arbetssökande som är aktuella för en anställning ska genomgå̊ ett språktest med godkänt resultat.
    • Minska antalet kontaktpersoner som en äldre med biståndsbedömda ärenden ska behöva träffa för olika behov inom stadens förvaltningar.
    • Begränsa antalet olika personer som äldre med hemtjänst och på äldreboenden får service och omsorg av.
    • Öka äldres självständighet och möjlighet till kvarboende genom att använda trygghetsteknik utifrån den enskildes individuella behov och möjligheter.
    • Förbättra avtalet med Regionen så att Lidingöbor på stadens äldreboenden lättare ska kunna få träffa och rådgöra med läkare.
    • Verka för att Lidingö stad får rätt att anställa egen medicinsk ansvarig läkare.
    • Undersöka möjligheten att höja den medicinska kompetensen vid våra vård- och omsorgsboenden samt generellt öka hälso- och sjukvårdskunskaperna inom förvaltningens olika områden.
    • Verka för en jouröppen vårdcentral på ön, gärna med geriatrisk kompetens.
    • Att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet med omsorgs- och boendekedjan.
    • Fortsätta med 3-årsavtal och ge bidrag och stöd till Lidingö Kvinnojour och den nya ungdomsjouren Trust. ”

  2. Det ska bli intressant att ta del av det moderatledda styrets konsekvensanalys av hur de planerade skattesänkningarna kommer att påverka välfärden på Lidingö.

   Christer Mohlin lyfter fram *en* skrivning i programmet som garderar sig mot skattesänkningar, men bortser från *en annan* central skrivning som otvetydigt motsäger detta:

   ”Kostnaderna för kommunen är betydligt högre än våra jämförelsekommuner utan signifikant skillnad i upplevd kvalitet. Vi skall närma oss dem i kostnadsnivå och successivt sänka skatten.”

   Här sägs ju att kvaliteten i välfärden inte kommer att drabbas om skatten sänks med hänvisning till situationen i ”jämförelsekommunerna”, precis som Carl-Johan Schiller påpekar.

   Därför blir en central fråga för lidingöborna nu:
   Hur ska det moderatledda styret kunna satsa på barn, äldre och skola när man skatten ska sänkas samtidigt som vi går in i en allvarlig lågkonjunktur med den högsta inflationen i landet på 30 år?

   /Robert Österbergh, MP

 2. En första kommentar: Utförsäljning av fastigheter har väl alltid varit ett moderat sänke. Synd att börja praktisera det på Lidingö. Lovar inte gott för framtida ekonomi om det är den man värnar.

 3. Både L och KD gjorde ett förvånansvärt dåligt val på Lidingö där partierna tappade många väljare. M och LP ökade däremot sina röster.

  Valresultatet i kommunen innebär att det med ”bara” LPs och Ms röster går att få majoritet i kommunens nämnder och med stöd från SD även i KF. Sådan är matematiken. I mina öron låter därför detta ”gnäll” från L och KD som att de är dåliga förlorare. (Dessutom slipper ju kommunen nu ha fyra heltidsavlönade kommunalråd.)

  Med det nya majoritetsprogrammet fortsätter LP och M att driva kommunen i riktning mot att bli ännu mer välskött. Detta arbetet påbörjade LP, M, KD och L under förra mandatperioden där alla partiers företrädare bidrog till förbättringar inom kommunen och det är klart att det är tufft att inte längre få vara en del av det förändringsarbetet. Men att över en natt helt plötsligt ”gå i stenhård opposition” ter sig rätt populistiskt.

  Lyckas man öka effektiviteten ännu mer finns utrymme till att sänka skatten. D.v.s. utan att kvaliteten hos kommunen försämras. Med sänkt skatt rår medborgarna me över sina egna intjänade pengar och blir fria att styra/spendera dem bäst de vill (rätt liberalt m a o).

  1. Peder, vi gratulerar M och Lp till framgångarna men jag tror inte alla era väljare röstade för en politik där vi skär ner i verksamheterna och säljer fastigheter och verksamheter för att sänka skatten. Eftersom att ni och främst Lidingöpartiet gjort en total omsvängning från tidigare blir kontrasten mellan oss tyvärr betydligt större än tidigare.

   Du är en klok person och jag vet att det finns fler kloka personer inom era båda partier. När ni är redo att arbeta för en bättre omsorg, skola, miljö osv finns vi här för att jobba tillsammans. Men Danderyds-linjen kan vi inte stötta.

 4. Det har varit mycket inspirerande att under perioden 2019-2022 ha fått arbeta med LP, L och KD i Omsorgs- och socialnämnden. Ett förtroendegivande samarbete. Ett samarbete som också fungerat bra med ”oppositionen”. Vi har fått mycket gjort tillsammans. En hel del av detta arbete kommer att bära frukt även efter det att ett ”nytt styre” tillträtt.

  Det politiska programmet för 2023–2026 vad gäller omsorg och stöd på Lidingö visar klart på vad vi vill genomföra. Här finns inget som indikerar nedskärningar som försämrar, snarare satsningar som förbättrar. (se programmet i sin helhet via länken i Christer Mohlins inlägg ovan).

  Ett exempel är det projektarbete som pågått under flera år med arbetsnamnet ”Omsorgs- och boendekedjan”. Ett gediget arbete som ska resultera i att Lidingö ska vara väl förberett på att kunna erbjuda äldre, en omsorg med biståndsbedömda insatser väl anpassade till den förändrade befolkningsstrukturen och kommande behov.

  Vidare har Lidingö har nyligen, dec 2021, antagit ett väl genomarbetat ”Funktionshinderpolitiskt program”. Innan 2022 är till ända kommer även en handlingsplan för 2023 vara färdigt som utgår ifrån detta program.

  Hemtjänsten kommer att få ett nytt ersättnings- och avgiftssystem. Ett system bl a baserat på nyttjande av nyckelfria lås. Utvecklingen av detta med anpassade planeringsverktyg kommer att förenkla, effektivisera och göra hemtjänsten tryggare och bättre.

  Att jämföra likartade verksamheter mellan kommuner är inget konstigt. Det är ett vanligt sätt att åstadkomma förbättringar. Genom att se vad andra eventuellt gör bättre och för att få bekräftelse på sådant som vi gör bra.

  Så det är mycket bra som är ”på gång” inom omsorg och stöd på Lidingö. Jag hoppas på fortsatt gott samarbete med alla partier på ön. Lidingös verksamheter inom omsorg och stöd ska tillhöra Sveriges bästa, både vad gäller upplevd kvalitet och kostnadseffektivitet.
  Peter Lönnqvist (M)

  1. Givetvis hoppas även vi på gott samarbete i nämnden. Men vi är oroliga för den riktning minoritetsprogrammet slår in på. Finns ingen punkt om ökad andel utbildade undersköterskor i hemtjänsten till exempel, en nyckelfråga för framtiden när konkurrensen om personalen ökar. Inte en punkt om hur vi stärker arbetsmiljön inom hemtjänsten för att locka fler utbildade undersköterskor t ex genom att ge personalen tid att anpassa omsorgen efter dagsbehov. Inte någon punkt om att skapa fler seniorboenden. Inte någon punkt om funktionsnedsatta inom LSS där vi behöver stora insatser både för matkvalitet, fritid och boende (bara en svävande, icke bindande, formulering om personer med funktionsvariationer i inledningen). Däremot väldigt precis formulering om att vi ska minska kostnaden för skola och omsorg för att närma oss jämförelsekommuner i kostnadsnivå, kommuner utvalda utifrån att de lägger lite pengar på välfärden och har lägsta skatten. Och väldigt precist mål att skatten sänks med 50 öre senast 2025. Varför finns inga lika tydliga mål för andel utbildade undersköterskor, antal seniorboenden som ska byggas med mera!?

 5. Att långsiktigt äga fast eller lös egendom på Lidingö slår räntan med hästlängder. Att göra sakpolitik av en självklarhet är vanvettigt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *