Stort missnöje hos oppositionen

Partiledarna för de partier som står utanför "Lidingökoalitionen", dvs den nya oppositionen, är kritiska mot det nya styrets program.
Stad & Politik19 oktober 2022 kl 04.3310
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?

Kommentarer

 1. Istället för att ”fultolka” det nya politiska programmet för åren 2022-2026, så föreslår jag att det läses: https://lidingomoderaterna.se/wp-content/uploads/2022/10/Politiskt-program-for-Lidingokoalitionen-2023-2026-5.pdf

  Här finns massor med konkreta politiska mål som förbättrar för barn, skolungdom, äldre … samt åtgärder för att förbättra vår trygghet och värna vår miljö.

  Angående eventuell skattesänkning så framgår villkoret tydligt av programmet: ”Öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna.”

  En politisk opposition skall absolut kritisera och opponera, men helst inte vilseleda.

  1. Christer, redogör gärna för era konkreta satsningar för en bättre äldreomsorg. Nu har ju också varit tydliga med att kostnaderna ska ner till andra kommuner som enligt M är bäst att jämföra sig med. Det innebär att tex hemtjänstpengen är för hög. Lidingöpartiet har ju tillsammans med KD stoppat de allra tokigaste förslagen under perioden 2018-2022 men verkar nu har bytt fot helt. Jag tror de väljare som lyssnat på Birgitta Skölds kloka linje under åtta år blir besvikna nu när Anders Paulsen kastar det arbetet under bussen.

   Carl-Johan Schiller (KD)

   1. Konkret, ur Lidingökoalitionens handlingsprogram avseende omsorg och stöd…
    ”Vi vill:
    • Språktesta personal som arbetar med äldre i hemtjänsten och på äldreboenden. De som inte klarar språktesten ska språkutbildas på arbetstid.
    • Att alla arbetssökande som är aktuella för en anställning ska genomgå̊ ett språktest med godkänt resultat.
    • Minska antalet kontaktpersoner som en äldre med biståndsbedömda ärenden ska behöva träffa för olika behov inom stadens förvaltningar.
    • Begränsa antalet olika personer som äldre med hemtjänst och på äldreboenden får service och omsorg av.
    • Öka äldres självständighet och möjlighet till kvarboende genom att använda trygghetsteknik utifrån den enskildes individuella behov och möjligheter.
    • Förbättra avtalet med Regionen så att Lidingöbor på stadens äldreboenden lättare ska kunna få träffa och rådgöra med läkare.
    • Verka för att Lidingö stad får rätt att anställa egen medicinsk ansvarig läkare.
    • Undersöka möjligheten att höja den medicinska kompetensen vid våra vård- och omsorgsboenden samt generellt öka hälso- och sjukvårdskunskaperna inom förvaltningens olika områden.
    • Verka för en jouröppen vårdcentral på ön, gärna med geriatrisk kompetens.
    • Att kvarboendeprincipen ska vara styrande för planeringen av det fortsatta arbetet med omsorgs- och boendekedjan.
    • Fortsätta med 3-årsavtal och ge bidrag och stöd till Lidingö Kvinnojour och den nya ungdomsjouren Trust. ”

  2. Det ska bli intressant att ta del av det moderatledda styrets konsekvensanalys av hur de planerade skattesänkningarna kommer att påverka välfärden på Lidingö.

   Christer Mohlin lyfter fram *en* skrivning i programmet som garderar sig mot skattesänkningar, men bortser från *en annan* central skrivning som otvetydigt motsäger detta:

   ”Kostnaderna för kommunen är betydligt högre än våra jämförelsekommuner utan signifikant skillnad i upplevd kvalitet. Vi skall närma oss dem i kostnadsnivå och successivt sänka skatten.”

   Här sägs ju att kvaliteten i välfärden inte kommer att drabbas om skatten sänks med hänvisning till situationen i ”jämförelsekommunerna”, precis som Carl-Johan Schiller påpekar.

   Därför blir en central fråga för lidingöborna nu:
   Hur ska det moderatledda styret kunna satsa på barn, äldre och skola när man skatten ska sänkas samtidigt som vi går in i en allvarlig lågkonjunktur med den högsta inflationen i landet på 30 år?

   /Robert Österbergh, MP

 2. En första kommentar: Utförsäljning av fastigheter har väl alltid varit ett moderat sänke. Synd att börja praktisera det på Lidingö. Lovar inte gott för framtida ekonomi om det är den man värnar.

 3. Både L och KD gjorde ett förvånansvärt dåligt val på Lidingö där partierna tappade många väljare. M och LP ökade däremot sina röster.

  Valresultatet i kommunen innebär att det med ”bara” LPs och Ms röster går att få majoritet i kommunens nämnder och med stöd från SD även i KF. Sådan är matematiken. I mina öron låter därför detta ”gnäll” från L och KD som att de är dåliga förlorare. (Dessutom slipper ju kommunen nu ha fyra heltidsavlönade kommunalråd.)

  Med det nya majoritetsprogrammet fortsätter LP och M att driva kommunen i riktning mot att bli ännu mer välskött. Detta arbetet påbörjade LP, M, KD och L under förra mandatperioden där alla partiers företrädare bidrog till förbättringar inom kommunen och det är klart att det är tufft att inte längre få vara en del av det förändringsarbetet. Men att över en natt helt plötsligt ”gå i stenhård opposition” ter sig rätt populistiskt.

  Lyckas man öka effektiviteten ännu mer finns utrymme till att sänka skatten. D.v.s. utan att kvaliteten hos kommunen försämras. Med sänkt skatt rår medborgarna me över sina egna intjänade pengar och blir fria att styra/spendera dem bäst de vill (rätt liberalt m a o).

  1. Peder, vi gratulerar M och Lp till framgångarna men jag tror inte alla era väljare röstade för en politik där vi skär ner i verksamheterna och säljer fastigheter och verksamheter för att sänka skatten. Eftersom att ni och främst Lidingöpartiet gjort en total omsvängning från tidigare blir kontrasten mellan oss tyvärr betydligt större än tidigare.

   Du är en klok person och jag vet att det finns fler kloka personer inom era båda partier. När ni är redo att arbeta för en bättre omsorg, skola, miljö osv finns vi här för att jobba tillsammans. Men Danderyds-linjen kan vi inte stötta.

 4. Det har varit mycket inspirerande att under perioden 2019-2022 ha fått arbeta med LP, L och KD i Omsorgs- och socialnämnden. Ett förtroendegivande samarbete. Ett samarbete som också fungerat bra med ”oppositionen”. Vi har fått mycket gjort tillsammans. En hel del av detta arbete kommer att bära frukt även efter det att ett ”nytt styre” tillträtt.

  Det politiska programmet för 2023–2026 vad gäller omsorg och stöd på Lidingö visar klart på vad vi vill genomföra. Här finns inget som indikerar nedskärningar som försämrar, snarare satsningar som förbättrar. (se programmet i sin helhet via länken i Christer Mohlins inlägg ovan).

  Ett exempel är det projektarbete som pågått under flera år med arbetsnamnet ”Omsorgs- och boendekedjan”. Ett gediget arbete som ska resultera i att Lidingö ska vara väl förberett på att kunna erbjuda äldre, en omsorg med biståndsbedömda insatser väl anpassade till den förändrade befolkningsstrukturen och kommande behov.

  Vidare har Lidingö har nyligen, dec 2021, antagit ett väl genomarbetat ”Funktionshinderpolitiskt program”. Innan 2022 är till ända kommer även en handlingsplan för 2023 vara färdigt som utgår ifrån detta program.

  Hemtjänsten kommer att få ett nytt ersättnings- och avgiftssystem. Ett system bl a baserat på nyttjande av nyckelfria lås. Utvecklingen av detta med anpassade planeringsverktyg kommer att förenkla, effektivisera och göra hemtjänsten tryggare och bättre.

  Att jämföra likartade verksamheter mellan kommuner är inget konstigt. Det är ett vanligt sätt att åstadkomma förbättringar. Genom att se vad andra eventuellt gör bättre och för att få bekräftelse på sådant som vi gör bra.

  Så det är mycket bra som är ”på gång” inom omsorg och stöd på Lidingö. Jag hoppas på fortsatt gott samarbete med alla partier på ön. Lidingös verksamheter inom omsorg och stöd ska tillhöra Sveriges bästa, både vad gäller upplevd kvalitet och kostnadseffektivitet.
  Peter Lönnqvist (M)

  1. Givetvis hoppas även vi på gott samarbete i nämnden. Men vi är oroliga för den riktning minoritetsprogrammet slår in på. Finns ingen punkt om ökad andel utbildade undersköterskor i hemtjänsten till exempel, en nyckelfråga för framtiden när konkurrensen om personalen ökar. Inte en punkt om hur vi stärker arbetsmiljön inom hemtjänsten för att locka fler utbildade undersköterskor t ex genom att ge personalen tid att anpassa omsorgen efter dagsbehov. Inte någon punkt om att skapa fler seniorboenden. Inte någon punkt om funktionsnedsatta inom LSS där vi behöver stora insatser både för matkvalitet, fritid och boende (bara en svävande, icke bindande, formulering om personer med funktionsvariationer i inledningen). Däremot väldigt precis formulering om att vi ska minska kostnaden för skola och omsorg för att närma oss jämförelsekommuner i kostnadsnivå, kommuner utvalda utifrån att de lägger lite pengar på välfärden och har lägsta skatten. Och väldigt precist mål att skatten sänks med 50 öre senast 2025. Varför finns inga lika tydliga mål för andel utbildade undersköterskor, antal seniorboenden som ska byggas med mera!?

 5. Att långsiktigt äga fast eller lös egendom på Lidingö slår räntan med hästlängder. Att göra sakpolitik av en självklarhet är vanvettigt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *