Stora arbeten vid bron, från två håll

Montering av en kraftig byggnadsställning påbörjas vid landfästet Islinge Hamnväg (fundament 12). Från kranen sänks en första del ned till landfästets betongkant. Byggnadsställningen blir ett traditionellt ställningsbygge, eftersom MSS-en bara kommer att lanseras (skjutas fram) till fundament 10.
Lilla Lidingöbron27 april 2021 kl 05.302

Nu avancerar arbeten med Lilla Lidingöbron synbart både från Lidingös håll och från Ropsten.


Bild 1. Ingångsbild. Montering av en kraftig byggnadsställning påbörjas vid landfästet  Islinge Hamnväg (fundament 12). Från kranen sänks en första del ned till landfästets betongkant. Byggnadsställningen blir ett traditionellt ställningsbygge, eftersom MSS-en bara kommer att lanseras (skjutas fram) till fundament 10.

Den kraftiga byggnadsställningen kommer att täcka in ytan mellan landfästet och bropelaren (fundament 11) som syns på bild. Därefter byggs den så småningom vidare till pelaren i kassunen 10 (där armering påbörjats). För att klara de stora spännvidderna byggs temporära stöd mellan fundamenten 12 och 11 samt 11 och 10. Följande ritning kan komplettera flygbilden.

Utdrag ur en förslagsritning upprättad av ingenjörsfirman ELU (innebär att det slutliga utförandet kan avvika från ritningen). Visar hur Lilla Lidingöbron delar sig vid fundament 10. Gång- och cykelbron löper över bropelaren 11 och delar därefter upp sig i en del, som ansluter till Islinge Hamnväg norrut och en del söderut. Däremellan bildas ett trekantigt torg. Här planeras "vindarnas tempel", som står vid nuvarande brogrenen, att återuppbyggas. Ritningen visar också hur den nya järnvägsbron kommer att ansluta via fundamenten 11A och 12A till ett nytt landfäste 13A. Arbeten för 12A och 13A har påbörjats.

Montering av ställningen vid det temporära stödet mellan landfästet Islinge Hamnväg och bropelaren 11 påbörjas.

Montering av ställningen vid det temporära stödet mellan bropelaren 11 och fundament 10 (blivande brogrenen) påbörjas.

Vy från nuvarande stålbron visar pågående ställningsbygge. Till höger i bild syns kassunen, fundament 11A. Järnvägsbron kommer från brogrenen (kassunen 10 skymtar till vänster) att löpa i en båge över ett temporärt stöd (pålarna som sticker upp ur vattnet) för att ansluta till blivande 12A och 13A. Detta när den nya gång- och cykelförbindelsen är klar samt stålbron rivits i denna del.

Härifrån kommer man att arbeta med fundamenten 12A och 13A. Arbete med att bygga en ramp för att få ned material har påbörjats.

Under veckan gjuts pelaren i fundament 7.

Som så ofta så uppmärksammas fotografen på långt håll.

På Lilla Lidingöbrons gjutna brospann repareras och rengörs...

...formskal...

...som lyfts över till pågående arbeten...B

...med tråget i brospann fyra. De färdiga formskalen oljas in. Armering av tråget går enligt plan.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

 1. Hur kommer det sig att betongen i den senaste delen av bron har annan färgton än tidigare brospann?

  1. Tyvärr såg jag inte frågan förrän igår kväll.
   Entreprenören svarar:
   Yes I understand and for now it looks like that it might be different colors.
   But, first of all I can confirm that we are using of course the same concrete recipe. It will take some time then it will be almost balanced. One of the reason is that the concrete is developing resp. the hardening process takes for a long period. When we are stripping the formwork, you have still a lot of humidity in the concrete. Nevertheless and due to the aggregates, the cement and therefore it is a kind of a natural product smaller nuances in the color might occur. Again, it is a question of time…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *