Solig vecka vid bron

Under torsdagen pågår montering av kantbalkar vid gc-brons norrsida. Den stora kranen har monterats ned, nu återstår kranens bottenfundament och räls. Den mindre kranen har ännu inte kommit på plats mellan brobygget och stålbron. Gjutning pågår vid landfästet Torsvik.
Lilla Lidingöbron24 maj 2022 kl 05.104

Man anpassar nu behovet av kranar till återstående broarbeten. Den stora kranen tas bort och frigör då plats för fortsatta arbeten på huvudbron, som inte kräver stora lyft. En mindre kran flyttas från landfästet Islinge hamnväg till en plats närmare arbetet med spårbron.

Under tisdagen påbörjas demontering av den stora kranen. Den 75 meter långa armen har lyfts ned och plockas isär.

Kraftiga stålpluggar binder samman armens delar. De slås ur. Ett fäste för plugg skymtar ovanför "slagmannens" hjälm...

...och syns tydligare på denna bild.

Kranens bottenfundament demonteras under torsdagen.

Den mindre kranen är under fredagen på plats mellan brobygget och stålbron. Kranföraren står på pråmen och reser delar med hjälp av hydraulik.

Och kranen kommer genast i arbete med formen för spårdelen.

Man fortsätter att slutföra montering av kantbalkar på brons norra sida. Här placeras den sista raka balken på gc-bron...

..Efter denna ska man fortsätta med ett par kantbalkar avsedda för brokurvan. Därefter platsgjuter man kantbalkar. Formsättning pågår för gjutning av landfästets mur, som ska möta den svängda bron.

Närmast i bild pågår gjutning av fundamentet till landfästet Torsvik. Längst bort (under nuvarande spårbro) skymtar armering för en stödmur. Mellan dessa båda kommer ett tråg att byggas.

Gjutning av fundamentet till stödmuren.

Formsättning av bropelare 12A pågår. I fonden skymtar de färdiggjutna fundamenten till landfästet.

Vid landfästet Ropsten färdigställs underbyggnaden till spårdelen och gc-delen. I bild fylls det fria utrymmet runt spårdelens länkplatta med finkornigt grus (samma som används bl a runt ledningar). 

default

Snart kan arbetsfordon köras hela vägen från Ropsten via Peab:s påldäck och över brobygget till Islinge hamnväg. Påfartsrampen från pråmen i bild kan rivas, och kantbalkar m m kan byggas på brons sydsida. Underlagen för spårdelen och gc-delen är olika. Spårdelens banöverbyggnad består av tvättad makadam 32/64 (storlekar mellan 32 och 64 mm). Gc-delen är täckt med geotextil ovanpå bergkrossen och därefter fylls med olika lager grus med vartefter minskad storlek (geotextil används där det är viktigt, att fyllningslagren inte blandas).

"Vindarnas tempel" kläs med svart plåttak. Kristoffer sprutar silikon i spåret...

...där plåten trycks in. Robin knackar försiktigt plåten på plats.


Bo Vading, Lidingö Nyheters fotograf

Klaus Niederdrenk heter projektchefen/Project Manager på Implenia som bygger Lilla Lidingöbron. Han och Lidingö Nyheters fotograf och skribent Bo Vading har mycket kontakt och här är ett meddelande från Klaus till Lidingö Nyheter och våra läsare:

On behalf of the Implenia LLBR-team we would like already now to say THANK YOU for the reports you publish every week. You find all the time an excellent way to describe our project resp. the development during all important steps. Your excellent technical understanding helped a lot to illustrate the technical demands in an for everybody understandable way, of course combined with the brilliant photos. You have been part of the team from the beginning. In all kinds of weather you have taken nice photos, speaking and developing a good relationship to the staff on site.
Thank you for all so far Bosse!

Best regards
Klaus Niederdrenk

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

 1. Hi Klaus,
  I know you are a very skilled and professional tunnel and bridge builder. To bad we couldn’t continue with ”Östlig förbindelse” connecting Norra länken with Södra länken under Saltsjön.
  Best regards
  Paul Nl k3&k4

 2. Bo, du har gjort en fantastisk insats när du har guidat oss på resan från första spadtag till snart färdig bro.
  Dina fotografier har tydliggjort arbetet väldigt väl och gett de som arbetat med bron rättmätig uppmärksamhet.
  Superbt att dina bilder kommer ut i bokformat. Som du kanske kommer ihåg ville jag boka två böcker redan innan det var klart att det skulle bli utgivning. De böckerna är ett måste på våra tekniska högskolor. Teknologerna drunknar i den digitala världen och måste få se vilken extra dimension en analog pappersbok ger. (Antar att du kanske kommer att göra en digital version tillgänglig också. Stort TACK! Henrik Åkermark

 3. jag skulle också vilja boka en bok! har följt dina reportage hala vägen! verkligen intressant och väldigt bra! vänliga hälsningar Patrik Strandberg Bro ingenjör.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *