Kyla och snö vid brobygget

Kyla och snö vid brobygget
Fredag eftermiddag. Längst uppe till vänster i bild, nära järnvägsövergången lägger man högspänningskablar. Ytterligare en kantbalk har gjutits på landfästet och bitumenisolering har gjorts för att senare kunna fylla landfästet med kross och makadam. Trots tidigare snöoväder har man kunnat undergjuta ett stort stycke av spårområdet på spårbron. Finjustering pågår i delen närmast den höga vägbron. Ytterligare ett parti har täckts med plast och ett parti har täckts med isolermattor och presenningar. Längst uppe till höger monteras räcken.
Lilla Lidingöbron14 mars 2023 kl 04.104

Broarbetet närmar sig Torsvik

Broarbetet närmar sig Torsvik
Ingångsbild. Torsdag. Längst till vänster i bild skär man bort en kraftig mur för att bygga klart ett nytt landfäste, Torsvik. En fortsättning av spårbrons kantbalkar byggs på plats vid det nya landfästet. En sträcka med syllar har gjutits fast mellan de två gjutningarna, som gjordes förra veckan. Därefter har spår lagts ut (men ännu inte mätts in exakt) en lång bit in mot spårbrons slut. Stolpar för järnvägens luftledningar är på plats alldeles förbi nya brogrenen.
Lilla Lidingöbron7 mars 2023 kl 04.141

Några soltimmar, men mest slaskväder vid bron

Några soltimmar, men mest slaskväder vid bron
Vy från fredagen. Högst uppe till vänster i bild schaktar man och kapar kraftiga murverk, för att kunna dra kablar från nya spårbron mot Torsvik. Från bropelare 11A till nya brogrenen (stöd 10) har spår lagts och gjutningar gjorts. Under den blågröna plasten är slipers fastgjutna för någon timme sedan. Därefter syns en etapp, som är armerad och färdig att gjutas. Under blå presenningar finns gjutning, som gjorts under torsdagen. Till höger därom finns det parti, som gjutits veckan innan. Där finputsar man.
Lilla Lidingöbron28 februari 2023 kl 04.021

Broarbeten från Torsvik till Ropsten

Broarbeten från Torsvik till Ropsten
Övergångskonstruktionen mellan spårbron och landfästet Torsvik har gjutits (längst upp till vänster i bild). Spårbrons räls är lagda och inmätta så långt de ska i detta skede. Under torsdagen gjuts slipers fast i en första etapp (nere till höger i bild).
Lilla Lidingöbron21 februari 2023 kl 04.24

Fokus på spårförbindelsen

Fokus på spårförbindelsen
Under veckan har brons sista kantbalkar gjutits fast. Klockan är 11.23 fredag den 10 februari. Gjutning pågår vid kantbalken över spårbrons slut, stöd 13A. En symbol för denna "milstolpe" i bygget av Lilla Lidingöbron är rest (bildens mitt/nederkant). Det innebär för arbetarna på brobygget detsamma som "taklag" för husbyggare. De tyngsta momenten är avklarade, och "nu är det bara resten kvar".
Lilla Lidingöbron14 februari 2023 kl 03.362

Första februariveckan vid bron

Första februariveckan vid bron
Fredag eftermiddag. I landfästet Torsvik (nere till vänster i bild) fyller man bergkross. På nya spårbron ena sida kan man snart gjuta fast kantbalkar fram till landfästet. Från en pråm lyfter man betong dels till övergångskonstruktionen vid brogrenen (stöd 10), dels till ett antal mindre gjutningar. Bland annat gjuter man igen ett större "manhål" (i bild syns arbetare strax till höger om den stora vägbron). Gångbanans räcke och handledare har kompletterats till slutet av landfästet Islinge hamnväg (nere till höger i bild).
Lilla Lidingöbron7 februari 2023 kl 04.502

Kyligt och vackert vid bron

Kyligt och vackert vid bron
Fredag kväll. Den färggranna solnedgången färgar också broar och omgivning.
Lilla Lidingöbron31 januari 2023 kl 03.192

Sol, regn, dis och dimma vid bron

Sol, regn, dis och dimma vid bron
Under lördagen sänker sig en kraftig dimma över Värtan med närmaste omgivningar. Solen har gått ned för en halvtimme sedan, men broarbetet pågår ytterligare ett par timmar.
Lilla Lidingöbron24 januari 2023 kl 04.053

Broarbete fram till Tjugondag Knut

Broarbete fram till Tjugondag Knut
Tjugondag Knut, solen har gått ned för en stund sedan. Man har efterspänt vajrar ända från landfästet Torsvik till brogrenen, en sträcka på cirka 130 meter. Efterspänning har också gjorts på kortare delsträckor. Utrustningen lyfts nu bort till lastbilen, som står i höjd med landfästet. Form till spårbrons mellersta del rivs. I bild används den gula kranen. Senare, när man kommer nära den stora vägbron, övergår man till att använda den blå, mobila kranen, som är placerad på den mindre pråmen.
Lilla Lidingöbron17 januari 2023 kl 04.371