Sämre framkomlighet vid brofästet vid Islinge i morgon natt

Sämre framkomlighet vid brofästet vid Islinge i morgon natt
Man kraftsamlar nu med armering och formsättning i tråget nära landfästet Islinge hamnväg, för att kunna gjuta väggarna natten mellan onsdag och torsdag, 29–30 september.
Lilla Lidingöbron28 september 2021 kl 05.00

Gjutning och dykning vid bron

Gjutning och dykning vid bron
Ställning för att bygga form till gång- och cykelbron avancerar ända till blivande brogrenen (stöd 10 nere till höger i bild). Armering och montering av formskal för det komplicerade tråget nära landfästet Islinge hamnväg pågår. Armering under vattnet vid stöd 12A slutförs ( mellan broarna högst upp i bild).
Lilla Lidingöbron21 september 2021 kl 05.515

7,6 ton armeringsjärn monteras under vatten

7,6 ton armeringsjärn monteras under vatten
7,6 ton armeringsjärn mäts in och najas fast av dykare på sin plats i fundament 12A. I tidigare reportage visas hur kraftiga stålplåtar monterats som "golv" i den blivande kassunen. Armeringen ska täcka golv och blivande kassunväggar.
Lilla Lidingöbron14 september 2021 kl 05.03

Bron närmar sig Brogrenen

Bron närmar sig Brogrenen
Lördag kväll. MSS-en har skjutits fram till sitt nya läge och båda halvorna har fogats samman igen. Armering av tråget i formen närmast Islinge hamnväg avancerar. Armering av bropelaren 11A (till vänster i bild) påbörjas. Man närmar sig tydligt blivande brogrenen (fundament 10) från två håll.
Lilla Lidingöbron31 augusti 2021 kl 05.592

Broarbete i regn och blåst

Broarbete i regn och blåst
Nära Islinge hamnväg pågår nu inbrädning, inoljning och samtidigt armering av den komplicerade formen för gång- och cykelbrons tråg. Utrymmet mellan Islinge hamnväg och landfästets kraftiga mur (till vänster i bild) är nu motfyllt och kan användas för upplag. Fundament 11A (kassunen uppe till höger i bild) har gjutits.
Lilla Lidingöbron24 augusti 2021 kl 05.28

Armering och andra förberedelser

Armering och andra förberedelser
Vid landfästet Islinge hamnväg motfylls en del mellan den kraftiga betongväggen och hamnvägen (till vänster i bild). Den komplicerade formen för tråg och gång- och cykelbana brädas in. Inoljning av brädor pågår. I bilden syns också tydliga snitt i brädformen. Detta för att man framöver ska återanvända formdelar när spårbron byggs (jämför återanvändning av formdelar i MSS-en). Uppe till höger i bild pågår armering av fundament nummer 11A till spårbron.
Lilla Lidingöbron17 augusti 2021 kl 04.27

Augusti är här

Augusti är här
Den komplicerade formen (för gång- och cykelbro) invid landfästet Islinge hamnväg brädas in mer och mer. Fundamentet 11A (som ska bära spårbron, uppe till höger i bild) börjar armeras.
Lilla Lidingöbron10 augusti 2021 kl 05.003

Broarbeten sista veckan i juli

Broarbeten sista veckan i juli
Sent på fredag eftermiddag. Det är påtagligt hur broarbetet närmar sig blivande brogrenen (stöd tio) från två håll.
Lilla Lidingöbron3 augusti 2021 kl 05.00

En vecka med förberedelser vid brobygget

En vecka med förberedelser vid brobygget
Vid veckans slut pågår armering av brotråget, brospann sju. Man ser hur broarbeten nu avancerar också från Lidingö.
Lilla Lidingöbron27 juli 2021 kl 05.005

Nu går det utför

Nu går det utför
Vid veckans slut skjuts MSS-en fram (lanseras). Hela formverket har sänkts, särats i två halvor och förs fram så, att formen slutligen vilar på fundament åtta (nederst i bild) innan halvorna skjuts samman och arbetet med brospann sju kan påbörjas. Man lämnar nu brons högsta höjd med en svag lutning nedåt.
Lilla Lidingöbron20 juli 2021 kl 04.451