En vecka med is, tö och regn vid broarbetet

En vecka med is, tö och regn vid broarbetet
Under veckan hinner man riva det färdiggjutna brotrågets form (brospann tre). Man bygger också form för vägbanan och hinner långt med armering. På bilden är de gula skivorna den blivande vägbanans form över själva tråget. På ömse sidor ser man "vingarna", det vill säga de delar av vägbanan som kragar ut från tråget.
Lilla Lidingöbron26 januari 2021 kl 06.121

Full fart med brobygget

Full fart med brobygget
Under tisdagen genomförs gjutning av tråget i brospann tre. Cirka 400 kubikmeter betong går åt. Varje betongbil lastar 6 kubik. Som tidigare börjar man över bropelaren och arbetar växelvis för att fördela betongens tyngd. Bilden visar också hur man vartefter täcker av värmeisoleringen.
Lilla Lidingöbron19 januari 2021 kl 06.333

Brobygge i moln, regn, dis och sol

Brobygge i moln, regn, dis och sol
Solen gick ned klockan 14.46 på lördagen. Den hade då endast varit synlig någon timme. Men det räckte för att himmel och omgivning skulle färgas en timme efter solnedgången, då bilden togs.
Lilla Lidingöbron22 december 2020 kl 06.341

Kraftsamling i brotråget

Kraftsamling i brotråget
Ett trettiotal personer arbetar mot slutet av veckan med armering m m i brotråget, brospann tre. I alla byggen med upprepade, relativt komplicerade, processer lär sig arbetslagen de olika momenten. Arbetet löper smidigare. Logistiken är viktig, och materiel sorteras på de färdiga brospannen, på "vingarna" invid tråget och på en mindre lastpråm förtöjd vid MSS-en (nederst i bild).
Lilla Lidingöbron15 december 2020 kl 06.005

Broarbete i strålkastarnas sken

Broarbete i strålkastarnas sken
Under den första decemberveckan har man förberett för att kunna armera i brospann tre. Formen är färdig och den stora kranen har flyttats. I bilden syns också hur en betongbil kört upp på den snart färdiga rampen från lastpråmen till brospann ett för gjutning.
Lilla Lidingöbron8 december 2020 kl 05.34

Sista novemberveckan vid bron

Sista novemberveckan vid bron
Vid landfästet Ropsten rivs formen till tre väggar (till höger i bild). Man påbörjar också stålkonstruktioner inne i landfästet. Från lastpråmen byggs en ny vägramp upp till brospannet. Här ska man kunna köra betongbilar upp på bron vartefter brospannen byggs vidare. Den första vinterfrosten har lagt sig men smälter snart bort. Varning för halka.
Lilla Lidingöbron30 november 2020 kl 06.154

MSS:en lanseras

MSS:en lanseras
Under fredagen börjar man lansera (skjuta fram) MSS-en. Den har lämnat fundament nummer två och vilar nu på tvärbalkarna vid bropelarna, fundamenten tre och fyra. Man lanserar vidare så, att "vingarna", som här slutar i höjd med fundament tre, kommer förbi tvärbalken där vägbanan, brospann två, tar slut. Man ser också arbetet med väggar vid landfästet Ropsten till höger i bild.
Lilla Lidingöbron24 november 2020 kl 06.225

Betong pumpas både från Ropsten och Torsvik

Betong pumpas både från Ropsten och Torsvik
Under tisdagen gjuts vägbanan, brospann två. Betongen pumpas från lastpråmen (till höger i bild) till två mastpumpar på MSS-en. Som vid tidigare gjutningar gjuter man växelvis för att inte snedbelasta brospannet. Man börjar över pelaren, fundament tre.
Lilla Lidingöbron17 november 2020 kl 06.061

Dags att gjuta vägbanan

Dags att gjuta vägbanan
Vid första novemberveckans slut är armering av vägbanan i stort sett klar. Nu återstår rengöring och därefter gjutning. I bildens högerkant syns arbetet med att bygga form för att gjuta väggar i landfästet. Här kommer man sedan att fylla med mer krossmaterial.
Lilla Lidingöbron10 november 2020 kl 05.401

Regntunga skyar och broarbetet fortsätter

Regntunga skyar och broarbetet fortsätter
Tunga moln gör att det mörknar snabbt på eftermiddagarna. Vid veckans slut pågår formsättning av vägbanan över tråget i brospann två. Samtidigt armeras vägbanan i den del där formen är färdig.
Lilla Lidingöbron2 november 2020 kl 06.40