Lätt att bli ”starstrucked”

Natur26 maj 2019 kl 06.521

"Staren är en av våra tidigaste vårfåglar" skriver Hialmar Rendahl i sin klassiska "Fågelboken" från 1950-talet. Han fortsätter: "...men å andra sidan är ankomstperioden lång, i södra och mellersta Sverige från början av februari till mitten av april... Sedan stararna anlänt i flockar, fördela de sig snart parvis för att taga itu med fortplantningsbestyren. Under denna tid hålla de till i lövskogar, lundar och trädgårdar, där gamla ihåliga träd finns eller man genom utsatta holkar skaffat dem boplatser. Bägge könen hjälpas åt att bygga, däremot får honan ensam ruva, medan hanen håller sig i närheten och ofta från en gren låter höra sin omväxlande, ehuru föga klangfulla sång, i vilken han med god härmningsförmåga flätar in andra fåglars läten. Då ungarna äro utflugna, slå sig starfamiljerna ihop till stora flockar och föra ett kringströvande liv i slättbygderna... Bortflyttningen brukar äga rum i oktober. Före denna göra de gamla ännu ett besök vid sina boplatser, och hanen låter där höra sin sång."

Många förväxlar - framförallt i dålig belysning - staren med en annan gulnäbbad fågel. Koltrasten. Men förutom att starens fjäderdräkt är metalliskt blankskimrande och koltrastens mattsvart, så är lättaste sättet att observera hur de rör sig på marken. Koltrasten hoppar, medan staren springer.

Födan består under våren och början av sommaren framför allt av insekter, insektslarver, daggmaskar och små snäckor. Senare äter staren övervägande frukt och alla sorters bär. Hanen och honan är mycket lika till utseendet. En skillnad är, att honans undre del av näbben är gul...

...medan hanens undre del av näbben är blågrå.

Hanen tittar sig misstänksamt runt för att se, om några fiender finns i närheten.

Och det är inte utan orsak som hanen är misstänksam. Strax innan fotografen hann få upp sin utrustning, så besökte en stor hackspett boet. Starens ungar hörs, och spetten försökte kika in. Men hålet var för trångt, och han fick flyga iväg. Här är det istället en av stararna som dyker ned i boet för att mata ungarna. Hålet är djupt. och staren försvinner helt...

...och efter en kort stund flyger här honan iväg för att hämta mer mat. Det var en intensiv skytteltrafik, ungarna var hungriga.Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *