Avgift för Villa Söderås fortfarande inte avgjord

Stad & Politik13 maj 2020 kl 07.02

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har bestämt sig för att pröva om Villa Söderås ska betala sanktionsavgift eller ej. Nu har Lidingö stad fått prövningstillstånd för att få saken slutligt prövad, en prövning som staden hoppas vinna. Då kan Villa Söderås tvingas betala 334 198 kronor för genomförda marklovpliktiga åtgärder.

I mars i år skrev Lidingö nyheter (https://www.lidingonyheter.se/soderas-vill-betala-sanktionsavgift/) om de många turerna kring Villa Söderås och de omfattande markarbeten som genomförts utan marklov eller startbesked på fastigheten. Efter en del invecklade juridiska turer, som mer handlade om juridik än själva sakfrågan, fick Villa Söderås dock rätt av Mark- och miljödomstolen (MMD) och slapp betala avgiften. Trots detta ville ägarna till fastigheten betala in sanktionsavgiften för att på så sätt klara av alla sina mellanhavanden med Lidingö stad.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) trodde dock att MMD fattat ett felaktigt beslut och ville få ärendet överprövat.  Och nu har MÖD bestämt sig för att pröva saken.

– Det är bra för vår del eftersom det var vi som överklagade, säger MSN:s ordförande Fredrik Vinstock (M). Förlorar vi så behöver de inte betala men vi hoppas naturligtvis vinna. Jag har inte hunnit titta på handlingarna ännu, men vi hoppas hinna skriva fram till något till juninämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *