Vinstock (M) kritiseras i Bromma

Stad & Politik6 september 2021 kl 05.087

Fredrik Vinstock (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) är i blåsväder. Men inte på Lidingö utan i Bromma! I en blogg (se länk nedan) kritiseras han för att ett fastighetsbolag, Odjuret fastigheter AB, där han är ordförande, har sökt bygglov för takterrasser på en kulturmärkt fastighet. Han får också kritik för sina många styrelseuppdrag inom fastighetsbranschen.

– Det vore ju konstigt om jag inte skulle kunna arbeta med fastigheter på andra ställen bara för att jag är ordförande i MSN på Lidingö, tycker Fredrik Vinstock.

En bloggare i Bromma har i ett blogginlägg från den 29 augusti uttryckt kritik över att MSN:s ordförande Fredrik Vinstock, sitter i många bolagsstyrelser som sysslar med olika typer av fastighetsutveckling. Bloggaren har också kritiserat Vinstocks önskemål om bygglov för att bygga takterrasser på en kulturmärkt fastighet på Majvägen 20. I bloggen kan man bland annat läsa: ”… BaraBromma har tidigare skrivit om de kontroversiella bygglovsärendena på Majvägen20. Striderna har pågått sen 2015 då ägaren förberedde en försäljning av den stora villan, inklusive godkända bygglov för en konvertering till fem bostadsrättslägenheter. Ritningarna visar två groteskt stora flygelbyggnader, med stora glasparter, i bergsslänten nedanför villan.”

Länsstyrelsen avslog den tidigare ägarens ansökan om bygglov, inte bara en utan flera gånger. Länsstyrelsen vad tydlig i sina beslut. ”Huvudbyggnaden har en för den nationalromantiska stilen tidstypisk utformning med tydliga anspelningar på äldre svensk allmogekultur, i detta fall genom en karateristiskt tredelad huskropp i olika höjder som anspelar på den sydsvenska högloftsstugan. Upplevelsen och förståelsen av detta för byggnaden centrala karaktärsdrag förvanskas genom de två tillbyggnaderna, i synnerhet av den södra […] Tillbyggnaderna innebär ingrepp i terrängen i strid mot [trädgårdsstadens] stadsplaneideal med tydliga höjdskillnader och synliga bergsklackar nära byggnaden.
     Länsstyrelsen finner att den sökta åtgärden har en förvanskande effekt på såväl huvudbyggnadens arkitektur som på områdets karaktär. Den är också ovarsam och tar inte tillvara byggnadens kulturhistoriska värden.

Efter överklaganden vandrade ärendet ända upp till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som dock slutligen godkände bygglovet.

– Jag ser inte varför det här kontroversiellt. Det är en av våra partners som köpt in den här fastigheten som Odjuret Fastigheter AB kommer att vara med att utveckla, säger Vinstock.

Till saken hör att Fredrik Vinstock tillsammans med åtminstone en person som sitter i styrelsen för Odjuret AB, har bildat en bostadsrättsförening, brf Terrasserna 6, för fastigheten, som ligger på Majvägen 20 i Bromma.

– Tanken är att bostadsrättsföreningen sen ska köpa Majvägen 20, säger Fredrik Vinstock.

Redan nu har försäljningen av de kommande bostadsrätterna via en mäklare börjat. Priserna varierar mellan drygt 13 till drygt 18 miljoner kronor.

Det är allmänt att Fredrik Vinstock har en återhållsam inställning till förändringar av Lidingös karaktär. Frågan är om han är lika noggrann när det gäller sina privata affärsmöjligheter i andra kommuner?

– Mitt engagemang har jag varit väldigt tydlig med vad jag tycker och vill, oavsett om det gäller på Lidingö eller någon annanstans, hävdar Fredrik Vinstock.

Förutom ordförande i MSN är Fredrik Vinstock också ordförande i Lidingö stads tomtaktiebolag som är helägt av kommunen. Bolaget ska köpa, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva byggnadsverksamhet.

– Jag bedömer inte att det föreligger någon risk för jäv, säger Fredrik Vinstock.

Länk till bloggen här.

Kommentarer

 1. https://www.lidingonyheter.se/riv-huset-ravinen-22/
  Detta var en ovälkommen nyhet. Jag trodde verkligen att Fredrik var kulturidealist och ”hade rent mjöl i påsen.” Naturligtvis blev jag betänksam då han inte tog itu med Ravinen 22 men drog slutsatsen att han ansåg det loppet kört.

  Fortfarande står Ravinen 22 som ett skräckinjagande skal och de utsatta grannarna har en omöjlig situation. Deras hus går inte att sälja och värdet ha sjunkit kraftigt p.g.a. konflikten. Ägaren har också andra strider att utkämpa och ingen vågar fullfölja bygget p.g.a. stridigheterna och att tidigare enteprenörer inte fått betalt.

 2. På Lidingö kan minsta förändring av en fastighet störa Vinstocks egen utsikt. I Bromma – och i synnerhet när han själv kan tjäna pengar på saken – är det däremot OK att förvanska kulturhistoriskt intressanta hus hur som helst. Är det så man ska tolka hans agerande?

  Nej, någon risk för jäv föreligger säkert inte, men som politiker bör man även akta sig för att skada det förtroende andra har för en själv och för det parti man representerar.

 3. Nu börjar Lidingö Nyheters valrörelse. Näringslivet (dvs Lidingö Nyheter) vill ha ökat byggande. Det vill inte Vinstock eller M. Räkna med att Lidingö Nyheter fortsätter att smutskasta för att försöka styra valutvecklingen. Denna artikel är allt igenom inget annat än en skvallrig partsinlaga. Pinsamt Lidingö Nyheter!

  1. Du måste fått allt om bakfoten.
   Här handlar det om förvanskning av en byggnad med särskilt kulturhistoriskt värde i Trädgårdsstaden Bromma! Vinstock värnar om miljön på Lidingö samtidigt som han, för egen vinning, bidrar till denna förvanskning i grannkommunen!
   Skrämmande dubbelmoral, särskilt med tanke på att han är ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden på Lidingö

  2. Det är inte helt snyggt om Johan Mähler i kommentaren ovan är moderaten Johan Mähler som sitter i utbildningsnämnden och smutskastar media för att granska en Moderat.
   Är inte medias roll att granska den politiska makten?
   Man blir lite nyfiken på om barnen på Lidingö får lära sig något annat…

   Som Johan Mähler skriver så säger sig Vinstock värna historisk bebyggelse men agerar själv inte i enlighet med det. Det kanske har skvallrats om det inom moderaterna tidigare, men för oss andra var det ny och relevant information.

 4. http://lidingosidan.se/debatt/debatt-radda-kulturella-bostadskvarter/?q=Byggl
  I denna länk och senare kan man se hur symbiosen mellan kommunerna och MÖD (Mark och Miljööverdomstolen) bara ser till lagens bokstav och fullkomligt bortser från sunt förnuft hos vanliga människor. Experter, jurister och politiker har ett övertag som ingen orkar övervinna.

  Det leder också till att liknande fall bedöms olika. Fallet Enskede Gård borde ha blivit prejudikat men så ser det inte ut på Lidingö och Bromma. I min närhet vet jag flera som just nu kämpar mot den nya bygglovschefen och dennes medarbetare som förskjuter igångsättning med svåra praktiska och ekonomiska problem som följd. Den förenkling som man påstod sig ha infört kanske gäller i banala fall men i övriga verkar de vara förödande.

  Då man ser hur Gert Wingårdh och Fredrik Vinstock bor får man inget förtroende för hur de uppenbarligen vill bygga för andra !

 5. Jag väljer att tro att Vinstock nu kommit på bättre tankar. Dessutom gick väl bygglovsärendet slutligen igenom? Särskilda regler gäller inte för politiker.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *