Dispens om strandskydd prövas

Bilden visar totalytan som kommer att behöva tas i anspråk. Bilden visar även nuvarande arrendeområde för EGAB.
Stad & Politik13 juli 2020 kl 06.194

Länsstyrelsen har beslutat att en prövning ska ske av det beslut om dispens från strandskydd vid Ekholmsnäs golfklubb som miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) fattade i maj. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen på Lidingö.

I ett delbeslut bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens. Därför kommer man i första hand att pröva om det finns särskilda skäl för att bevilja dispens. Om Länsstyrelsen anser att det inte finns några sådana, kommer MSN:s beslut att upphävas. Som ”särskilda skäl” får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.

När frågan var uppe till beslut i MSN fanns två förslag till beslut. Dels en tjänsteskrivelse från miljö- och stadsbyggnadskontoret där tjänstemännen ville avslå dispens från strandskyddet; dels en förslagsskrivelse från politikerna, undertecknad av nämndens vice ordförande Göran Grahn (LP) i vilken man ville medge dispens från strandskyddet. I kontorets avslagsskrivelse anförde stadens kommunekolog bland annat att det saknas särskilda skäl för att medge dispens medan politikerskrivelsen anser att dispens ska medges för att verksamheten behöver utvecklas.

Socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. När frågan var uppe första gången i kommunstyrelsen yrkade de på återremiss men vänsterpartiet som enda parti reserverade sig.

Lidingö Nyheter har tidigare skrivit om Ekholmsnäs golfklubbs önskan att flytta ett par av sina golfhål (se Lidingö Nyheter 8 april, 24 april, 16 maj, 3 juni, 4 juni).

Miljöbalken 7 kapitlet 18 c §
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, ellerbehöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Kommentarer

 1. Det är hela tiden samma krafter som blockerar en sund disponering av vår fantastiska natur. Omsorgen om naturen förblindar klarsyn och utveckling.
  Det är samma krafter som satte stopp för södra huvudleden mellan Skärsätra och Högberga och påstod att det skulle bli en naturkatastrof för Kottlasjön. Det var en total bluff som tvingade fram jättesatsningen på Lidingöbanan,skandalen med spårvagnshallarna och det påtvingade bygget av Lilla Lidingöbron.

  Nu används samma tillvägagångssätt för att hindra denna rimliga disposition av ett område som skulle förvandla ett outnyttjat område till att bli ett lyft inte bara för golfare utan för oss alla som ser potentialen i hela detta område med många olika möjligheter.

  Jag är oerhört trött på politiker, tjänstemän och lobbygrupper som istället för att samarbeta och se helheten låter paragrafer, myndigheter och domstolar lägga ribban utifrån paragrafer och utan att använda sunt förnuft. Dalenum och alla bygglådor är en skamfläck. Använd omsorgen om naturen till att reda upp Iranska Ambassaden, Söderås och skandalbygget Ravinen 22 ! I det sammanhanget är lösningen för EGAB rimlig och önskvärd.

  1. Uppskattar att du skriver Anders! Tyvärr ser det ut som om denna lösning går förlorad. Jag tänker inte gå in på detaljer kring det i detta forum. Vansinnigt tråkigt då det kommer påverka skidor, rodel och golf. Dessutom områdets total utveckling på lång sikt. Det är ganska enkelt, kan vi inte utveckla kan vi heller inte investera.

 2. https://www.lidingonyheter.se/riv-huset-ravinen-22/
  Jag blir oerhört ledsen då jag ser hur också Johan får kämpa mot väderkvarnar ! Jag tog i dag en cykeltur förbi Kyrkvikens båtklubb, genom kyrkogården mot Lidingö Segelsällskap och upp i skogen mot Koltorp och Boviksgården längs Kyrkviken. Det är en underbar och högt liggande skogsstig med utsikt över Kyrkvikenpassagen.

  Då man kommer ner från skogen tar det underbara slut. Övergiven mark med högt gräs och en knappt gåbar smal stig fortsätter i ett sunkområde med en metersbred smal träspång som mynnar mot hästhagen. Att EGAB vill ta på sig att försköna detta område borde alla ställa upp på. Naturligtvis måste man närmast stranden göra en attraktiv promenadväg. Det har kommunen totalt försummat vilket har förslummat hela det området.Det syns att nästan ingen går där- för cykla är omöjligt. Det är ett krav att alla beslutsfattare gör syn på platsen. Då borde samsynen vara klar !

  Det som verkligen upprör mig är jämförelsen med länken beträffande Ravinen 22. Stenrika kan göra vad som helst och t.o.m. bli uppbackade av kommunens tjänstemän, politiker och domstolar !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *