Motion om att justera trängselskatten i Ropsten

Motion i riksdagen om att göra det lättare för Lidingöborna att hämta och lämna i Ropsten.
Stad & Politik5 oktober 2020 kl 07.025

Centerns riksdagsledamot Kerstin Lundgren, som också är riksdagens tredje talman har tillsammans med två andra partikamrater lämnat in en motion om att justera regleringar för trängselskatt vid Ropsten för att boende på Lidingö ska kunna hämta, lämna och infartsparkera i Ropsten, utan att behöva betala trängselskatt.

Så här skriver ledamöterna i sin motion:
Sedan 2007 har trängselskatt tagits ut för fordon som kör in eller ut från Stockholms innerstad. Motivet är att minska trängseln i trafiken. Trängsel i trafiken ger upphov till många negativa externa effekter, såsom en försämrad miljö och folkhälsa. Genom att använda taxan för att köra in i Stockholms innerstad som ett incitament, kan man få fler att åka kollektivt. Det gynnar både närmiljö och vårt klimat.

Trängselskatten har dock skapat oönskade effekter, inte minst för boende på Lidingö. Ropsten, som är Lidingös viktigaste kollektivtrafiknod med byte till tunnelbanan, ligger innanför tullarna medan Lidingö ligger utanför. En boende på Lidingö som åker till Ropsten med bil för att hämta eller lämna en passagerare – exempelvis en familjemedlem eller besökare - får betala dubbel trängselskatt för detta. En avgift på väg in och en avgift på väg ut. Detta trots att hen inte bidrar till trängseln i Stockholms innerstad – tvärtom möjliggörs för fler att istället använda tunnelbanan.

Som tidigare nämnts i motionen infördes trängselskatten för att få fler att åka kollektivt med intentionen att gynna miljö och klimat. Dessvärre försvårar trängselavgiftens nuvarande utformning detta för Lidingöbor och ger snedvridna incitament. Nuvarande regler drabbar Lidingöbor som väljer att åka bil till Ropsten för att där byta till kollektivtrafiken och tunnelbanan. Detta till följd av placeringen av betalstationen. Det ska vara lätt att göra rätt, speciellt i klimatfrågan. Det är möjligt att genom vissa justeringar av den teknik som används göra det möjligt att kunna parkera samt hämta eller lämna i Ropsten utan att debiteras trängselskatt. En ny form av den tidigare Lidingöregeln kan skapas.

Därför önskar vi att regeringen ser över möjligheten att återigen möjliggöra för resande från Lidingö som antingen hämtar/lämnar eller infartsparkerar att inte behöva betala trängselavgift. Ett förslag skulle kunna vara att de som hämtar eller lämnar exempelvis blir undantagna avgiften om resan till och från Lidingö genomförs under en mycket begränsad tidsperiod.

Kerstin Lundberg, Alireza Akhondi och Per Lodenius har lagt motionen i riksdagen.

Kommentarer

 1. Nu håller jag tummarna för detta har jag väntat länge på att vi på ett vettigt sätt skulle komma Ropsten t o r för hämtning och lämning

 2. Artikeln om att få trängselskatten till Ropsten omprövad var en total överraskning och en riktig knäpp på näsan till våra kommunalråd.
  Carl-Johan Schiller lovade storslaget att stoppa trängselskatten för att hämta och lämna passagerare vid trafikknutpunkten i Ropsten. https://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-ta-bort-trangselskatten-vid-ropsten-sager-kd/ Han gjorde dock ett jättemisstag genom att missa sista dag för överklagande.

  Då den värsta kritiken lagt sig meddelade han att kommunen inte längre driver frågan. Nu kommer den nya lilla Lidingöbron och samtidigt fortsätter parkeringsplatserna i Ropsten att minska och parkeringsavgifterna tillsammans med trängselskatten gör att kostnaderna blir orimliga. Jag har länge krävt att det skall projekteras för en infartsparkering vid norra brofästet vid Lilla Lidingöbron som snart är användbar för gående och cyklister. Implenia får maka på sig för resterande arbeten. Lidingöpolitikerna gör ingenting samtidigt som de ser den enorma exploateringen på Ropstensidan. Det är direkt pinsamt.

  Schiller lovade också storslaget att sabotaget mot träden nedanför Ravinen 22 skulle medföra polisutredning och miljonkrav. Polisen lade direkt ner polisanmälan som återupptogs sedan det blivit kraftig opinion bland Lidingöborna. Polisen har inte gjort någonting åt utredningen utan väntar bara på ett lämpligt tillfälle att slutligt lägga ner den. Schiller har inte agerat för att aktivera polisen och miljonskadestånden.

  Nu är man på väg att göra samma svek beträffande kravet på egna områdespoliser efter sommarens grova brott. Kommunalråden är inte beredda att ta till kraftåtgärder för att tvinga polisledningen att ställa upp på Lidingöbornas krav och behov. Polisledningen har sedan 2015 dikterat samarbetsavtalen och kommunalråden har inte förstått att de blivit lurade. Nu har vi en möjlighet som aldrig kommer igen men redan vid kommunalrådens webbdebatt var det klart att man tänkte överlåta dimensionering och placering till polisledningen ”eftersom kommunen har begränsade möjligheter att påverka statlig verksamhet.”Det är patetiskt att kommunalråden viker sig utan strid! Medborgarna har gett upp och orkar inte engagera sig.

  Det går inte att styra land, regioner och kommuner genom att fördela pengar. På Lidingö behöver vi nu moraliska och etiska kommunalråd som vågar sticka ut hakan, ta ledartröjan och driva ovanstående projekt till framgång. Det är oerhört pinsamt att riksdagsmän utan förankring på Lidingö försöker lösa problem som våra egna kommunalråd inte lyckats lösa!

  Anders Bergstedt
  Debattör

 3. Vad kul och välkommet att fler och särskilt Centerpartister nu sluter upp!

 4. Utmärkt initiativ som väl de flesta partier på ön står bakom ! Våra föreningar som representerar en stor del av de boende på ön har har också kämpat mot denna orimliga skatt som varje gång i högtrafik kostar 2 x 45 kr för att åka 100m för att hämta någon vid T-banan eller tanka på Shellmacken (dyraste bensinen i Sverige!).

  Nya parkeringsutrymmen kan också skapas eftersom shoppingcentrat i södra Ropsten planeras att minska väsentligt och ersättas med digital handel.
  Även många närboende stockholmare drabbas idag av skatten när de svänger in vid Ropsten för att hämta vid T-banan eller tanka.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *