Kyligt och vackert vid bron

Fredag kväll. Den färggranna solnedgången färgar också broar och omgivning.
Lilla Lidingöbron31 januari 2023 kl 03.192

Sista hela januariveckan började med frost och slutade med vackra solnedgångar. De kraftiga bärverken under spårbron är nu nästan helt borttagna. Kantbalkar monteras i snabb takt. Gjutningar görs i spårbron. Rälsens övergångskonstruktion vid landfästet Ropsten gjuts också fast.

Kraftiga balkar och fackverk, som burit spårbrons byggformar, tas bort. Man skjuter fackverken till brons sydsida, där kranen står på en pråm.

Fackverken lyfts ombord på pråmen. Kran och kranförare till höger i bild.

Fackverken monteras isär.

Torsdag kväll. Det sista fackverket skjuts fram för att lyftas bort. Nu återstår de kraftiga tvärställda balkarna.Notera också: På spårbron är norrsidans kantbalkar fastgjutna ända in under den stora vägbron. På sydsidan ska man flytta över anordningar och motvikter för att hänga upp kantbalkar på sydsidan. Pråmen med den mobila blå kranen (se föregående reportage) har flyttats till sydsidan och skymtar till vänster.

Och på fredag eftermiddag har man hunnit montera sydsidans kantbalkar ända in under vägbron.

Längsgående armering, som förbinder kantbalkarna, najas fast.

Under måndagen klär man in landfästets (Torsvik) vägg nära spårbrons avslutning (stöd 13A) med formskal.

Dagen efter monteras också formskalen på väggens andra sida. Till vänster syns ingjutningen av spännankaren. De svarta slangarna ska injekteras med cement samtidigt som luft i efterspänningskablarnas skyddsrör trycks ut. Mellanrummet mellan broslutet (till vänster) och landfästets vägg blir en del av övergångskonstruktionen mellan en rörlig bro och fast mark.

Onsdag. Väggen gjuts.

Vibrering av betongen ända ned till botten med långa vibrostavar.

Spårbrons övergångskonstruktion vid brogrenen. I schaktet har spårbrons fästankaren, till höger, gjutits in (se föregående reportage). Nu bygger man form för att gjuta in ankaren i hyvudbron, som också mynnar här.

Under fredagen är gjutningen gjord och täcks in.

Vy över spårbron från torsdag. Efterarbeten pågår efter gårdagens gjutning vid landfästet Torsvik. Ännu återstår några röda fackverk att demontera. Motvikter till kantbalkar har ännu inte flyttats till brons sydsida. Montering av formskal pågår vid brogrenen.

Många tidsödande men viktiga arbetsinsatser görs löpande utefter hela brobygget. På huvudbron rengör man, hugger eller skrapar bort betongrester, betongfyller hål efter gängade stöd på slipers.

I kabelrännorna slätar man ut svackor med flytbetong.

Nära Ropsten läggs kabelrännor utefter spåren.

Under fredagen gjuts hela övergångskonstruktionen fast för spåren.

Det är viktigt att inte rälsen och deras rörliga delar kladdas ned med betong.

Kommentarer

  1. Hej igen Bo och tack för ännu en uppdatering.
    Fråga:
    Brobygge är en sak och Spårbygge en annan, är det samma eller olika utförare?

  2. Implenia har som entreprenör ansvaret för hela brobygget inklusive spår. Man tar in underentreprenörer för olika moment och specialiteter. Broby Spår är underentreprenör och specialist på spårläggning. Dessutom har det företaget flera avdelningar, så de monterar också alla stolpar, all belysning och all el. Jag har dock för mig, att SL kommer att ansvara för alla kontaktledningar till tågen, men det kan jag återkomma till när det är dags.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *