Första februariveckan vid bron

Fredag eftermiddag. I landfästet Torsvik (nere till vänster i bild) fyller man bergkross. På nya spårbron ena sida kan man snart gjuta fast kantbalkar fram till landfästet. Från en pråm lyfter man betong dels till övergångskonstruktionen vid brogrenen (stöd 10), dels till ett antal mindre gjutningar. Bland annat gjuter man igen ett större "manhål" (i bild syns arbetare strax till höger om den stora vägbron). Gångbanans räcke och handledare har kompletterats till slutet av landfästet Islinge hamnväg (nere till höger i bild).
Lilla Lidingöbron7 februari 2023 kl 04.502

En arbetsvecka med ganska kyligt men ändå bra väder. Trots utmaningar med plats nära den stora vägbron, så löper arbetet effektivt vid den nya spårbron. Samtidigt görs kompletteringar över hela broprojektet.

Varje byggarbetsplats har utmaningar. Spårbrons del intill och under den höga vägbron kräver speciella lösningar när det gäller tunga lyft. Under måndagen gjuts kantbalkar fast i det området. Man använder då tre kranar. Mitt i bild syns, hur två arbetare placerade på en flotte intill pråmen krokar över en orange betongficka från den blå mobila kranen (i bakgrunden) till den stora gula kranen (skymtar längst till höger i bild). Samtidigt ser man en röd betongficka sväva, lyft av den andra höga kranen, med betong från betongbilen längst till vänster. Den lasten lyfts nu över till pråmen med mobilkranen.

Och mobilkranen krokar i den nya lasten. Arbetarna på flotten väntar. Den orange betongfickan ska tömmas.

Det gäller för kranföraren att se till att last och vajrar inte kommer för nära vägbron.

Några dagar efter gjutningen flyttar man snabbt över ...

...konstruktionen med motvikter för att montera fler kantbalkar.

Tisdag. De kraftiga tvärställda balkarna, som burit hela formkonstruktionen till spårbron, demonteras.

Det är samma pråm med mobilkranen, som nu kört runt, och under två dagar används för att dra bort och lyfta balkar, samt transportera dem till Implenias huvudlager vid Islinge hamnväg.

Alla delar till det kraftiga bärverket, ned till minsta bult, har gjort sin tjänst och fraktas iväg.

Under hela veckan fylls landfästet Torsvik med bergkross. De gula rören ska rymma högspänningskablar till Lidingötåget.

Rören kringfylls med kross 0 - 16 millimeter svept i fiberduk.

Ovanför rören fylls också med 0 - 16 millimeter, vid sidorna används bergkross 0 - 150 millimeter.

Torsdag. Under veckan har man byggt form och armerat vid brogrenens övergångskonstruktion.

Fredag eftermiddag körs en pråm med ett antal betongfickor fram. Förutom att gjuta övergångskonstruktionen, så ska ytterligare ett antal mindre gjutningar göras.

Övergångskonstruktionen på spårsidan ligger i linje med motsvarande på gång- och cykelstråket, vilket syns på bild. Den är inte till för att brodelarna ska krympa och utvidgas beroende av yttertemperatur. Sådana rörelser vidarebefordras till broändarna via lager. Här handlar det om att bron delar sig, och att ena delen belastas av tågrörelser.

Ett manhål har hållits öppet mitt på spårbron, för att vissa efterspänningskablar har dragits härifrån. Man bygger form för att gjuta in kablarnas ankare (jämför tidigare).

Manhålets undersida täcks, och hålet armeras. Därefter gjuts det igen.

Under veckan har också räcket intill gångstråket kompletterats på flera ställen. Här är man ända framme vid slutet av landfästet i Torsvik.

Också handledaren i trä samt den rostfria överliggaren monteras.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Innan manhålet gjuts igen hoppas jag att någon lämnade en tidskapsel i utrymmet under. När bron så småningom rivs kanske någon hittar lådan med regalier..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *