Mot Brogrenen från två håll

Från landfästet Islinge hamnväg (till vänster i bild) läggs en arbetsyta ut. Här anar man hur formen ska byggas för ett brotråg till den del av gc-vägen, som riktas norrut mot hamnvägen. Den kraftiga väggen för motfyllning mot hamnvägen armeras och gjuts vidare. Pålarna i kassunen 11A i bildens övre mitt (stödet som ska bära spårbron mot Torsvik) är avskurna. Till höger i bild (blivande brogrenen) har pallar för MSS-en och pallar för bropelarens lager gjutits.
Lilla Lidingöbron15 juni 2021 kl 05.003

Nu närmar man sig påtagligt den blivande brogrenen både från Islinge/Torsvik och från Ropsten. Det är pågående arbeten överallt.

Många arbeten pågår parallellt. Arbetsytan vid landfästet läggs, samtidigt som pallar i blivande brogrenen (stöd 10) gjuts. Man skymtar i bakgrunden samtidigt aktiviteter i stöden nio och åtta. I bakgrunden, bildens mitt, syns de avskurna pålarna från stöd 11A.

Gjutning av pallar för att fästa lager på bropelaren 10 (blivande landfästet).

Den kraftiga väggen vid landfästet Islinge hamnväg armeras och gjuts vartefter.

Den första pålen vid stöd nummer 12A borras ned. Vid landfästet 13A (Torsvik) ska man fortsätta under nuvarande spårbron att borra ned pålar med en kortare rigg. Totalt borras 35 pålar för landfästet Torsvik och 16 pålar för stöd nummer 12A. Till vänster i bild syns också färdigkapade kortare längder av pålar.

Vid stödet 12A borrar man först ned tolv meter långa pålar, för att inte riggen ska stöta i den befintliga vägbron. Pålarna skarvas därefter med lämpliga längder beroende av djup till berg. Ett arbete med stor noggrannhet. Man borrar dessutom en meter under fast berg.

Närmast MSS-en pågår arbeten i kassunen nummer nio (till vänster) och nummer åtta.

Vid stöd nummer nio pågår armering.

Och vid stöd nummer åtta armeras nu bropelaren.

I MSS-en armeras tråget för brospann sex. Brons högsta höjd nås mellan pelaren nummer sju (vid de röda tvärbalkarna och den kraftiga väggen till vänster) och pelare sex (där kranen står, över de röda tvärbalkarna som skymtar uppe till höger i bild).

Här syns armeringen av den kraftiga väggen över pelare nummer sju. Sedan en tid bygger man nu bron från Ropstenshållet i cykler om sex och en halv vecka: Från lansering av MSS-en, reparation och komplettering av form, armering och gjutning av tråg, armering och gjutning av vägbana, efterspänningar, flytt av tvärbalkar nere vid stöd till väntande stöd, flytt av tvärbalkar på vägbanan för att därefter hänga upp bron, flytt av räls och kran till nästa lansering.

Utdrag ur förslagshandlingar upprättade för Lidingö stad av ELU. Nu armeras tråget mellan stöd sex och sju, där brons högsta höjd nås. Till vänster syns "balkongen" över stöd fem, mötes- och sittplats för gående. En likadan plats kommer över stöd åtta.

Intill landfästet Ropsten fortsätter Peab att bygga form för tvärgående kraftiga betongbalkar. De ska bära ett stort påldäck, som höjer sig 42 cm över balkarna. Ovanpå detta fylls sedan med ballast på den del, som skall användas till spårväg, och bergkross på den del som ska asfalteras för gång- och cykeltrafik. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Så stort!! Ändå krävs millimeterprecision. Man blir onekligen imponerad av såväl byggledning/-jobbare som Bosses gedigna rapportering! STORT TACK igen! (Lika spännande som matchen mot Spanien igår)

  2. Håller tidsplanen? När kan man tänka sig att promenera över till Ropsten på nya bron?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *