Allvarligt världsläge

Lidingö2 mars 2022 kl 04.416

Lidingö stad skriver på sin hemsida: Med anledning av den allvarliga konflikten mellan Ryssland och Ukraina är omvärldsläget oroligt. Det väcker många frågor och många kan behöva hantera både sin egen och andras oro.

Utvecklingen sker snabbt och det finns inte alltid svar på alla frågor, men det finns hjälp och handledning att få i hur man kan hantera både sin egen och andras oro, inte minst barns oro. På krisinformation.se finns information om omvärldsläget men också om hur man kan hantera oro. På krisinformation.se finns också uppdaterad information.

Kring det försämrade omvärldsläget och oro Länk till annan webbplats.

Tänk källkritiskt

Det sprids bilder och innehåll i sociala medier bland annat på TikTok. Information som kan vara svår att förstå och sortera – inte minst för barn. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram information till barn.

Stöd i att hantera barns oro. Länk till annan webbplats.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och att man också pratar med barn och unga om källkritik och hur man ska hantera information i sociala medier. Det är viktigt att söka information från olika källor för att få en bild av läget och att inte sprida vidare obekräftade rykten.

Så tänker du källkritiskt Länk till annan webbplats.

Sociala medier vid kriser Länk till annan webbplats.

Vad gör myndigheter i Sverige?

Med anledning av det omvärldsläget följer berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga, genomför förberedande åtgärder vid behov och analyserar vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige och Stockholms län. Samverkan mellan myndigheter sker kontinuerligt.

Försvarsmakten har ett lugnt och tydligt fokus på det aktuella läget och vidtar de åtgärder som krävs för att hålla Sverige tryggt och säkert. Samhället fungerar som vanligt.

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget.

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen mycket noga, information på Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

Svensk beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Läs mer om MSB:s arbete för att stärka beredskapen på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

På MSB:s webbplats kan du läsa om hur du förbereder dig för en kris Länk till annan webbplats.

Du kan även ta del av broschyren Om krisen kommer till Lidingö Pdf, 633.3 kB. (Pdf, 633.3 kB)

Kommentarer

  1. Vad gör lidingö stad för att säkra vattentillförseln om bron med vattenledningen förstörs?

    1. Inget skulle jag gissa. Bevisa gärna att jag har fel. Det vore önskvärt att förstå vilken beredskap kommunen har mer än att hänvisa till andra

  2. Lidingöborna förbrukar 10 000 kubikmeter vatten dagligen. För att sätta det i perspektiv motsvarar det tjugo fyllda 25-metersbassänger (jämför Gångsätrabadet). Den enda rimliga lösningen är att dra en reservvattenledning från Nackasidan (Telegrafberget). När det nya bostadsområdet byggdes på Telegrafberget drogs avloppsledningarna över till Lidingösidan och anslöt till avloppsnätet till Käppalaverket.

Lämna ett svar till Tommy Wallén Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *