Så här fungerar Lidingö i krissituationer

I källaren på Christinaskolan (tidigare Gångsätra gymnasium) finns skyddsrum. Foto: Lidingösidans arkiv.
Lidingö16 januari 2020 kl 15.25

På Lidingö finns 417 skyddsrum och flera planerade trygghetspunkter där Lidingöborna kan få information och hjälp med förnödenheter vid krissituationer. I nuläget arbetar Lidingö stad med att ta fram fler möjliga trygghetspunkter som kan användas vid eventuell kris.

I fall av krissituationer kan det behövas platser som tillhandahåller befolkningen med skydd, information och hjälp. På Lidingö finns ett flertal trygghetspunkter som kan etableras vid behov. Trygghetspunkter är en plats där befolkningen exempelvis kan få tillgång till vatten, lättare förtäring eller övernattning. Enligt Lidingö Stad kommer öns trygghetspunkter att vid behov placeras ut på ställen där Lidingöborna kan nå dem så lätt som möjligt.

I händelse av krig finns även 417 skyddsrum på ön. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan dessa rymma upp till 40 670 personer. Skyddsrummen finns till för att skydda mot brand, bråte från rasande hus, tryckvågor samt fordon som kan komma att användas i krig. Rummen finns i olika typer av byggnader runt om på Lidingö och du kan hitta ditt närmsta skyddsrum här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *