Tänt var det här!

Tänt var det här! Efter att ha väntat på en passage av lidingötåget. Strax efter klockan 14 igår, måndag, gavs tecken till varningstjutet. Och sprängladdningarna kunde utlösas med knappen i vänsterhanden, signal via den orange tråden, som ringlar sig ned för slänten.
Lilla Lidingöbron17 mars 2020 kl 06.402

Igår eftermiddag skedde den andra sprängningen för landfästet vid Torsvik. På förmiddagen hade allt apterats och gummimattor lagts på.Andra viktiga händelser under förra veckan: Bropelaren vid fundament nummer elva (närmast Torsvik) är klar och kunde avtäckas. Pålarna vid fundament nummer sju är färdigslagna, och arbeten pågår nu med pålslagning vid fundament nummer sex.

På förmiddagen apterades alla laddningarna, och därefter täcktes ytan med gummimattor.

En knall. Så är det hela över, mycket kontrollerat.

I tisdags förra veckan kunde formen för bropelaren närmast Torsvik lyftas bort.

Betongytan snyggas till, slipas försiktigt.

I tisdags kunde också de sista två pålarna vid fundament nummer sju färdigslås. Totalt har alla fundamenten 3 - 9 vardera sexton pålar.

Dagen efter är pålarna kapade.

Fundament nummer sex påbörjades. Under fredagen går en dykare ned för att kontrollera de fyra färdigslagna vertikala pålarna.

Och under lördagen kan den nedre stålmallen träs på. Mallen sänks till cirka fem meters djup och fästs vid de vertikala pålarna. Dess funktion är att stabilisera pålverket och bära ett betongdäck (se tidigare reportage). De halvmånformade stålen hjälper till att styra tolv sneda pålar. De upprättstående järnbalkarna hamnar ovanför vattenytan och används för att med mätinstrument kunna mäta in det korrekta läget för stålmallen. De tas därefter bort.

Vy under lördagen visar fundament nummer sex med den ännu inte nedsänkta nedre stålmallen, därefter fundament nummer sju med den övre stålmallen. Denna mall blir tills vidare "parkerad" vid det här fundamentet. Den är då nära till hands när man behöver använda den vid fundament sex.

Kommentarer

  1. Hej. Gick förbi brobygget idag. Den stora pråmen med byggkranen närmast Ropsten är ju nu instängd mellan nya och gamla bron och betongfundamentet för vattenintaget till värmepumpcentralen i Ropsten. Ska den användas vid rivningen av gamla bron? Det är ju först då som den kan komma loss.

    1. Implenia (totalentreprenören) berättar, att pråmen kommer att ligga kvar under hela byggtiden. Ytan man har till sitt förfogande på land är ytterst begränsad. Och den kommer då också att användas som upplag och vid bortforsling av massor, även när den gamla bron rivs.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *