Snart kan man bygga form till vägbanan på bron

Vid veckans slut är efterspänning av själva tråget gjord, rivning av trågformens insida genomförd, ytorna avstädade och stöd för vägbanans form har börjat resas (till höger i bild). Dessutom har kassunen kring fundament nummer två (bropelaren) tagits bort och ligger på pålpråmens däck (till vänster i bild). Det var den första kassunen som sänktes ned och den har varit på plats sedan september förra året.
Lilla Lidingöbron14 juli 2020 kl 06.273

Förra veckan, vecka 28, hann man få brotråget så färdigt att man kunde börja resa stöd för form till själva vägbanan. Samtidigt pågick armering i kassunen fundament nummer fem, pålslagning för temporärt stöd till formställning nära Torsvik och förberedelser för att bygga landfästet för gång- och cykelvägen vid Torsvik.

Formen på trågets insida rivs och lyfts bort.

Spännankaret lyfts på plats. Vajrarna träs in i ankaret, som utför efterspänningen. Notera de svarta kablarna på golvet. De leder till en central, som ger signaler till ankaret (se senare bild).

Spännankaret är på plats. I andra änden av vajersystemet sitter ett fästankare, i praktiken ett don som låser vajrarna. Nu efterspänner man bara det här vajerknippet och ett likadant placerat vid trågets slut till vänster. De övriga igentejpade rören ovanför innehåller vajrar som efterspänns när vägbanan är gjuten. Man anar tomma rör till höger i bild. Där kommer man att skjuta in vajrar, som förbinder denna brodel med den del som byggs vidare.

De svarta kablarna leder till denna central. Härifrån styrs efterspänningen i etapper med kontroll av förloppet emellan. Detta sker till dess att spännbelastningen når cirka 490 bar.

När efterspänningen är gjord trycks injekteringsbruk in i röret med vajrar. Den blå slangen nederst i bild, som övergår till en svart slang. Man ser också fästankaret intill. Avsikten är att trycka ut luften i röret med vajrar för att förhindra kondens. Överst i bild sätts en…

…ventil på en avluftningsslang, som finns på ett par ställen och som är kopplad till vajerröret.

Vid veckans slut är trågets insida avstädat, och man börjar bygga…

…stöd för formen till vägbanan. I fonden ser man ingångar för de vajersystem som ska användas när denna brodel förbinds med nästa etapp

Nära Torsvik har man under veckan arbetat med pålning för det temporära stödet till formställning mellan fundament nummer 10 (framtida brogrenen) och nummer 11A (se föregående rapport).

Man påbörjar arbete för att bygga landfästet (fundament nummer 12) vid Torsvik.

Vid veckans slut. Man ser det stora fundamentet nummer 10, brogrenen. Därifrån kommer järnvägen att vika av till vänster i bild, medan gång- och cykelvägen fortsätter via bropelaren till landfästet.

Kommentarer

 1. Mycket intressant att följa dessa rapporter!
  Stort tack för att vi får vara med.

 2. Fantastiskt roligt att kunna följa brobygget hemifrån hängmattan.
  Vad jag kan förstå av bilderna och reportagen så bedrivs arbetet mycket professionellt och noggrant. Var kommer yrkesarbetarna ifrån? Jobbar dom på ackord och hur är löneläget i förhållande till övriga anläggningsarbeten i Stockholm, tex Slussenbygget.

 3. Jag har fått följande uppgifter från Implenia:
  Projektet är internationellt med underentreprenader och leverantörer från ett antal länder. Exempel:
  Betongarbetare från Slovakien.
  Pålningsarbetare främst från Danmark.
  MSS-arbetare från Österrike.
  Efterspänning från Tyskland.
  Dykare från Sverige.
  Konstruktörer från Sverige.
  Inga ackord. Löner enligt kollektivavtal.
  Alla arbetare är registrerade i ID06 systemet.
  P g a corona är en utmaning att upprätthålla skiftbyten p g a karantänsbestämmelser.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *