Sista gjutningen och mycket mer på bron

Torsdag eftermiddag. Man har gjutit under spåren till och med övergångskonstruktionen (det vill säga både på landfästet och på spårbron). Gjutningen ligger nu skyddad av blå presenningar. Tågens ledningsstolpar är monterade fram till den höga vägbron. Uppe till höger i bild läggs urspårningsräls på huvudbrons spårdel.
Lilla Lidingöbron28 mars 2023 kl 04.281

Vårdagjämningen inleddes med mycket regn. Veckan avslutades också med regn. Men aktiviteter pågår ändå överallt på brobygget. 

Måndag inleds med kraftigt regn. I bild ser man var spårbron slutar. Strax efter de svarta slangarna, som sticker upp (de är förbundna med kabelrören för efterspänning, se senare i reportaget), anas öppningen mellan broslut och landfäste. Lägg märke till den röda dunken. Övergångskonstruktionens räls justeras och mäts in...

...i höjd och sidläge. Den röda dunken i bakgrunden...

...visar skiljet mellan broslut och landfäste.

Tisdag. Rälspartiet görs färdigt för undergjutning.

Onsdag förmiddag. Gjutningen har snart nått skiljet mellan spårbrons slut och landfästet Torsvik. Notera betongfickan i bakgrunden.

Tio minuter senare. Man fyller också betongfickan då och då. Man passar på, att göra mindre gjutningar, till exempel stolpfundament. Dagens gjutning är ytterligare en "milstolpe". Det är den sista riktigt stora gjutningen (med mastpump), som ska göras. Resterande gjutningar klaras med betongfickor lyfta från kran.

Onsdag eftermiddag. Betongytan finslipas innan den täcks in. Till höger i bild: montering av räcken pågår...

...under hela onsdagen.

Fredag. Åter regn. Under flera dagar har man injekterat alla kabelrör med efterspänningskablar och tryckt ut all luft. Här vid spårbrons slut görs den sista injekteringen.

Måndag, vårdagjämning. Man reser snabbt, och monterar, ledningsstolpar fram till den höga vägbron...

...Tisdag. Därefter lyfts kabelrännor på plats. Det svarta kabelskyddet med gula "klämmor", som ligger på bron, är till för fiber. Vägbron syns i bildens överkant.

Man fortsätter att lägga urspårningsräls.

Stöden, som fixerat sliprarnas höjdläge, skruvas bort...

...Och hålen fylls igen.

Utefter hela spårsträckan slipas ojämnheter, och eventuellt betongkladd under räls tas bort.

Det är många detaljer, som ska monteras.

Vid Torsvik dras nu resterande högspänningskablar till Lilla Lidingöbrons mitt, där de skarvas med motsvarande kablar dragna från Ropsten. (Se reportaget https://www.lidingonyheter.se/36357-2/, "Kyla och snö vid brobygget").

Torsdagens vy över broområdet.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Bosse, att du låtit oss följa brobyggets alla faser i alla väder har varit roligt spännande och inte minst lärorikt. Tack min ”gamle” kollega

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *