Var kommer Björnbo ifrån?

Fredrik Björnström.
Historia24 september 2023 kl 04.042

Inte många vet var namnet Björnbo kommer ifrån. Men redaktören Andreas Lindberg vet. Det är nämligen en gammal släkting till honom som gett upphov till namnet.

Andreas morfar hette Axel Björnström och hans farbror var Fredrik Björnström. Han var läkare och psykiater under andra hälften av 1800-talet. Bland annat var han anställd som medicine doktor vid Uppsala universitet och tillika intendent vid Sätra brunn 1868–78.

År 1878 utnämndes Björnström till medicinalråd samt 1884 till överläkare vid Stockholms hospital för sinnessjuka på Konradsberg och till e.o. professor i psykiatri vid Karolinska institutet.

Såsom hospitalsöverläkare intog Fredrik Björnström en framstående plats, skriver Gösta Harding i sin bok (se nedan) och fortsätter: ”Hans människovänliga och förbindliga väsende gjorde honom omtyckt i vida kretsar och var en av pionjärerna inom svensk psykiatri.”

På Sätra Brunn hade Fredrik Björnström ett eget hus, som döptes till Björnbo. Det finns kvar än idag.

Björnbo i SätraBrunn.

År 1879 köpte han en tomt vid Kyrkvikens inre norra del och lät där bygga en sommarvilla som han gav samma namn som huset i Sätra brunn, Björnbo. Tydligen hade han inte råd att behålla den utan sålde den 1888 till fröken B Lidmark, som tre år senare sålde den vidare till hovblomsterhandlare R Billström. Villan revs omkring 1950, då Svenska Personalpensionskassan (SPP) lät bygga ett vårdhem på platsen. Det blev grunden till det som idag är Björnbo.

Fredrik hade två bröder; Victor Björnström som var kyrkoherde i Solna församling och Herman Björnström, domprost i Västerås. Fredrik och Victor ligger begravda på Solna kyrkogård.

Källor: Gösta Harding: Tidig svensk psykiatri: de tre första psykiatriprofessorerna i Stockholm 1861–1902 Öhrström, Björnström, Hjertström och bakgrunden för deras verksamhet (1975). Wikipedia.

Kommentarer

  1. Trevligt att läsa om Fredrik Björnström, som namngav Björnbo. Den villa han byggde revs 1912, då blomsterhandlare Billström på platsen lät uppföra en stor vit villa för sig och sin familj. I början av 1950 talet köptes Björnbo av SPP, för att där bygga – inte vårdhem, som Du skriver , utan seniorboende för sina försäkringstagare, med c:a 150 lägenheter. Den Billströmska villan tjänstgjorde som kontor under byggtiden, men revs omkring 1955 och ersattes av ytterligare ett 10-tal seniorlägenheter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *