Demontering och armering vid bron

Formstöd, stålbalkar och andra detaljer demonteras från MSS-en. Demontering av den kraftiga formställningen vid gång- och cykelbron påbörjas. Kassunen 12A skymtar högst upp i bild. Där förbereds armeringsarbeten.
Lilla Lidingöbron1 februari 2022 kl 05.087

Under veckan fortsätter demontering i MSS-en. Samtidigt börjar man demontera formställningen vid gång- och cykelbron. Huvudbrons gång- och cykelfält förbereds för tätskikt. Armering och form för komplettering av murarna vid landfästet Ropsten pågår. Samtidigt förbereds för armering i kassunen, brostöd 12A.

Det är många detaljer som plockas isär och sorteras.

Fastbultade stålbalkar, stag och upplag. Allt lossas och lyfts bort.

Material rengörs innan det sorteras.

En av de sista stålbalkarna på MSS-ens norra sida lyfts bort. I förgrunden den kraftiga ställningen vid gång- och cykelbron....

 ...där också demontering kan påbörjas. Notera byxbenen i höjd med bropelare 11 längst ned till vänster i bild.

Här arbetar man nära bropelaren 11 med att plocka bort vissa detaljer.

 Mitt på huvudbrons gång- och cykeldel har man rest ett tält. Här ska man börja lägga brons tätskikt.

Sista tältdelen sätts på plats. Tältdelarna står på räls, så att de kan dras vidare.

 Gång- och cykelbanans betong slipas, borstas och spolas ren innan tätskiktet läggs. I bakgrunden tältet.

I landfästet Ropsten kompletterar Implenia betongmurar, som ansluter till påldäcket som Peab bygger.

"Betonglådan" kommer att fyllas med stenkross.

 I kassunen 12A har pålarnas dragstag dragprovats. Pålarna fylls därefter med betong.

En pråm med armeringsjärn, formskal till pelare m m har förts fram till kassunen 12A.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack Bo! Dina bilder och förklarande texter gör att vi alla kan följa brobyggprojektet på ett unikt sätt!

    1. Man har så kallade lager (jfr den stora vägbron, där syns det tydligt). Från stöd 10 (den blivande brogrenen) riktas glidlager dels mot landfästet Islinge hamnväg (gång- och cykelbron), dels mot landfästet Torsvik (spårbron) där rörelser tas upp. Dels riktas rörelser i huvudbron mot landfästet Ropsten. En betongbro, som det här är, får inte lika kraftiga rörelser som den stora vägbron (stål).

  2. Anbudssummorna skiljer sig åt. Implenias anbud låg på 539 193 372 kronor, OHL:s anbud landade på 699 896 608 kronor och C.M.C di Ravenna ville ha 711 984 749 kronor för att bygga bron och riva Gamla Lidingöbron.

    Jag är oerhört imponerad av bygget och har klippt in ovanstående. Hur är det möjligt att åstadkomma allt detta för 539 miljoner ? Hur kan det budet ligga så långt under de två andra och samtidigt vara överlägset bäst ? Det är ju ett oerhört komplext bygge och material, jättekranar, pråmar, formar och alla slags maskiner och hjälpmedel och personal där miljonerna måste rinna iväg snabbt ! Har anbudsgivarna som lagt sig runt 700 miljoner blivit lurade ? Vem står för notan om slutpriset blir en miljard ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *