Storfinansen i Hästhagen

Eller – huset som försvannDel 2 av 2 Här fortsätter den spännande historien om husen i Hästhagen, vars spår man fortfarande kan skönja. Del 1 publicerades förra söndagen. Nu fortsätter historien! Paul Toll och Ivar Kreuger var livligt engagerade i olika bolag då Lidingö villastäder projekterades och byggdes i början av 1900-talet. Toll ingick bland […]

Duvholmen – från snus till varv

LidingÖar artikel 4 Fram till 1883 hörde Duvholmen till Elfviks gård på Lidingölandet, men holmen såldes då till trädgårdsmästaren Josef Berggren. Han kom att kallas ”Snusfabrikören”, eftersom han odlade tobak som förädlades till snus. Berggren lät år 1880 bygga en praktfull sommarvilla på Duvholmens södra udde. Den stora Schweitzervillan, som den kom att kallas, fick […]