Storfinansen i Hästhagen

Historia27 oktober 2019 kl 06.551

– eller Huset som försvann
Del 1 av 2

Mitt i en vackert böljande hästhage på Elfvik ligger en mängd välbyggda stenterasser och husgrunder, men även rester av en gammal tennisbana och vattenledningar – och till och med en engelsk park! Allt tyder på att här har funnits ett bostadshus, men vart har alla gamla byggnader, bryggor och andra byggnadsverk tagit vägen? Vad har hänt? Vilka bodde här? När försvann alltihop, och varför? Frågorna hopar sig.

Välbyggda stenmurar, trappor och terrasser vittnar om att här har funnits ett hus med en stor välskött trädgård.
Kvar intill de gamla byggnadsplatserna ligger fundamentet från en vattencistern, som försörjde husen med rinnande vatten.
I en slänt ner mot sjön  ligger resterna av husens taktegel och glas med mera. Takteglet utgjordes av ett speciellt tvåkupigt lertegel tillverkat vid Torö tegelbruk.
Uppe i fastighetens nordvästra hörn ligger den gamla tennisbanan kvar - under ett kraftigt mosstäcke. Skrapar man på ytan framträder betongen helt intakt.   
Intill tennisbanan låg ett smalt och avlångt hus, som troligen utgjorde omklädningsrum - och kanske några skyddade åskådarplatser. Den välgjorda stengrunden finns kvar.
I en skyddande dalgång ligger den engelska parken, med ädla trädslag som bok, ek, ask, hägg, hagtorn, gullregn och cypress.
Utmed fastighetens södra strand låg en stor brygganläggning med badhus/sjöbod och en skyddad plats mellan bryggarmar för den  obligatoriska båten. Stranden är stensatt.
Fastighetskartan över Hagen från år 1944. Sommarvillan är markerad med brun färg.

Herrgårdslik sommarvilla
Med hjälp av en karta från 1944 börjar historien nysta upp sig. Här låg då fastigheten ”Hagen” (stadsägorna 4282 och 4313), som var bebyggd med en stor tvåvånings, herrgårdslik sommarvilla, på kartan markerad med en brun färg. Huset var byggt på en huggen stengrund, hade ljusmålad lockläktpanel, verandor och loggia samt hade tvåkupigt lertegel på taket.

Strax intill villan låg en mindre sommarbostad, som troligen utgjorde personalbostad. Därutöver fanns också en större lekstuga, ett pagodliknande vattentorn, en mindre tvättstuga och en byggnad delvis byggd med tegelväggar. Den senare kan ha varit ett växthus eller ett orangeri, eller kanske bådadera.

Som förste ägare antecknas Nils Valley, som köpte fastigheten i december 1900. Det kan innebära att huset uppförts vid den tiden. Men redan 1904 sålde han det vidare till läraren Stina Quint – också känd som grundare av Kamratposten.

Allt började med armerad betong
1917 köper ingenjören Paul Toll ”Hagen”som sommarbostad. Toll blev känd som kollega och kompanjon till ingenjören Ivar Kreuger, senare ryktbar finansman. Under 1900-talets inledning hade Ivar Kreuger vistats sju år i USA och lärt sig bygga hus med det nya materialet ”armerad betong”. Han insåg snabbt materialets oanade möjligheter för framtiden – och därmed betydande inkomstmöjligheter.

Väl tillbaka i Sverige igen skulle Ivar Kreuger ansöka om agenturen för armerad betong från patentinnehavaren Julius Kahn i USA. Det visade det sig då att ingenjören Paul Toll redan hade ansökt om agenturen för hela Europa! Kreuger fann emellertid på råd och erbjöd Toll kompanjonskap i ett gemensamt företag. Toll accepterade förslaget och 1908 grundade de tillsammans byggföretaget Kreuger & Toll AB. Företaget kom att bli ett av de största byggföretagen i Sverige, med bland annat stora byggprojekt som Stockholms stadshus, Södersjukhuset, Danvikshem och NK på meritlistan.

En äkta Kreuger & Toll-aktie, idag en raritet – men det ekonomiska värdet är obefintligt!

Från Hagen kunde Toll tvärs över vattnet se den närliggande Duvholmen. Han förälskade sig i den lilla ön och köpte den 1919, genom deras bolag Kreuger & Toll AB. Redan efter ett år överförde han den till deras dotterbolag Kasper Höglund AB, som ägde ön ända fram till 1946. Detta ägande innebar bland annat att ön klarade sig undan Kreugerkraschen.

Armerad betong i Hagen och på Duvholmen
I det nya byggmaterialet armerad betong byggde nu Kreuger & Toll en tennisbana på Hagen. 1928 när direktören Gustav Fredrik Hazén på Kasper Höglund AB började använda Schweitzervillan på Duvholmen som sommarbostad anlade man en betongbrygga och en i betong tennisbana ön. Toll hade tidigare arbetat åt Hazén på Kasper Höglund AB.


Del 2 av den spännande berättelsen kommer nästa söndag. Då kommer du få se bilder på de hus som idag bara stengrunderna finns kvar av.

Kommentarer

  1. Underbart! Vet att min morfar Oskar Nordström flyttade dit. Huset , han hade före det , på Högåsen, köpte Povel Ramel. Så där bodde- tills dess att Lö stad exproprierade fastigheten, Oskar och Andrea. I början med sina 6 barn.
    Min mamma och pappa gifte sig där på terrassen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *