Vad gör Lidingö stad och SL för att säkerställa att trafikstart av Nya Lilla Lidingöbron kan ske snarast?

Debatt18 december 2023 kl 04.496

I en inlämnad interpellation ställd till Daniel Källenfors (M) kommunstyrelsens ordförande lyfter Daniel Larson som oppositionsråd, frågor som inkommit till oss från undrande och frustrerade Lidingöbor.

Lidingö stad beslutade 2012 att som självständig byggherre bygga en ny bro mellan Lidingö och Ropsten, detta för att ersätta den gamla bron.

Beslutet togs i bred politisk enighet med syfte att nya Lilla Lidingöbron ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten vilket gör att fler kan välja gång, cykel eller kollektivtrafik.  För drygt ett år sedan öppnades bron för gående och cyklister.

Under byggnationen har resenärer hänvisats till bussar som ersättningstrafik till den avstängda Lidingöbanan, sträckan Baggeby–Ropsten. Enligt planeringen skulle Lidingöbanan börja trafikera den sträckan igen från och med september i år, men avstängningen har förlängts och gäller tills vidare. Det är många som drabbas av att inte Lidingöbanan går till och från Ropsten. Det är frustrerande och för många Lidingöbor börjar tålamodet att ta slut.

Lidingö stad menar att SL genom att vägra driftsättning inte följer träffade överenskommelser. Staden har anlitat experter som i skriftliga utlåtanden konstaterat att bron är säker och att den är redo för driftsättning. SL är av en helt annan uppfattning och menar att bron inte är byggd enligt de normer och riktlinjer som gäller för spårvägsanläggningar och att strömmen som behövs för att köra spårvagn på bron inte kan slås på innan elsäkerheten kan garanteras.

Hur ställer sig Daniel Källenfors (M) till trafikförvaltningens bedömning?

Vad låg till grund för beslut om att staden skulle avvika från den kravställda lösningen och vad låg till grund för bedömning om att den lösningen var likvärdig och att den skulle godkännas?

Vilka skäl fanns till beslut om att Lidingö stad skulle ansvara för jordning av elen i strid med Trafikverkets rekommendation?

Har Implenia byggt bron enligt beslutade bygghandlingar? Om inte, varför ställer inte Lidingö stad Implenia till svars för att inte ha byggt bron enligt dessa bygghandlingar?

Vad gör Lidingö stad och SL/trafikförvaltningen för att säkerställa att trafikstart av nya Lilla Lidingöbron kan ske snarast? När är förväntad trafikstart?

Hur ser Daniel Källenfors (M) på ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande gällande Lidingö stads politiker och tjänstemän, utifrån deltagande vid förhandlingar med SL/trafikförvaltningen och Region Stockholm?

Daniel Larson (S) oppositionsråd
Gabor Sebastiani (C) gruppledare
Suzanne Liljegren (L) gruppledare
Carl-Johan Schiller (KD) gruppledare
Patrik Sandström (MP) gruppledare
Jonas Lundgren (V) gruppledare

Kommentarer

  1. Likt ett bygge i fjärran land med öde spökstäder då de ekonomiska kalkylerna gått åt skogen, står den där. Lidingöbron-Sveriges största skämt!

    1. Vad har hänt i Sverige. På en vecka 10 dödade på byggen p g a okunskap! Magda Andersson står med en allvarlig min och basunerar på nyheter hur S tar ansvar med ett krav att regeringen måste ta itu med problemet?! Om de lyssnar tillägger Magda. Vad vill hon säga med det? Hon kan inte beskylla den nya regeringen för kaoset i landet. Sossar har själva haft för små krav , skräcken att bli kallad för rasist har satt hela landet i undantagstillstånd inom de flesta områden.

  2. I detta debattinlägg frågar den samlade oppositionen mig vad jag som kommunstyrelsens ordförande gör för att få igång tågtrafiken på Lilla Lidingöbron. Oppositionen har fortlöpande informerats om brofrågan och vad staden gör på kommunstyrelsens möten sedan broprojektet startade. Senast den 4 december i år informerades hela kommunstyrelsen om de problem staden har med den rödgrönt styrda Trafikförvaltningen (SL) som inte står fast vid gjorda överenskommelser.

    Från Lidingö stads sida kan vi konstatera att hela broprojektet blev slutgodkänt utan anmärkningar den 15 december (se separat artikel här på Lidingö Nyheter, https://www.lidingonyheter.se/lilla-lidingobron-besiktigad-och-godkand/). Nu är det upp till SL att genomföra sina återstående delar så att tågtrafiken kan komma igång så fort som möjligt. Om oppositionen på ön vill göra verklig nytta för Lidingöborna borde de försöka påverka sina kollegor i Region Stockholm att få ordning på SL, inte ställa frågor som de redan har fått svar på. Man undrar vems ärenden oppositionen egentligen går i detta ärende? Det verkar i alla fall inte vara Lidingöbornas bästa man i första hand har för ögonen.

    Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

  3. Verkar som om Daniel Källenfors (M) har tagit det gamla ordspråket ”vem som helst kan bygga en bro, men bara en ingenjör kan bygga en bro som knappt står” lite för bokstavligt. Att han inte kan få Lilla Lidingöbron att öppna kastar verkligen skugga över hans förmåga att hantera tekniska och byggrelaterade utmaningar. Lidingöborna behöver en ledare som kan bygga något som inte bara står, utan fungerar som det är tänkt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *