SL svarar om tågstoppet

Lilla Lidingöbron2 december 2023 kl 09.307

Lidingö Nyheter har fått ett svar från SL med deras version om varför tågen inte kan åka över bron. Ord står mot ord, vi hoppas att detta kan redas ut, så Lidingöborna får veta vad som verkligen har hänt. Just nu verkar det vara ett bråk i sandlådan. Ännu bättre vore om man tog ansvar (från båda håll) och ser till att tågen börjar rulla över bron igen (red). Här är SL:s svar till Lidingö Nyheter:

Lidingös påstående om att SL ändrat sig stämmer inte. Självklart skulle vi inte dröja med att starta trafiken om det inte finns en anledning. Precis som Lidingö stad vill vi att spårvagnstrafiken över bron ska komma igång så snart som möjligt. Men det kan tyvärr inte ske förrän elsäkerheten kan garanteras.

Lidingö stad är byggherre och har handlat upp totalentreprenör Implenia som projekterat och byggt åt Lidingö. SL är kravställare. Bygghandlingen från 2020 var upprättad enligt SL:s krav och riktlinjer och godkändes då av SL.

Hösten 2022 upptäcktes att bron inte var byggd i enlighet med de projekterade och av SL godkända bygghandlingarna. Anläggningen har inte utförts enligt SL:s tekniska bestämmelser för hur likspänningssystemet (kontaktledningen som ger ström för att driva spårvagnarna) ska separeras från omgivningen. All utrustning inom kontaktledningsområdet måste vara jordat på rätt sätt och vara isolerad mot omgivningen annars kan inte elsäkerheten garanteras.

Vid den besiktning som Lidingö stad lät göra i oktober var jordningen undantagen. Eftersom jordningen av bron ännu inte är besiktigad och godkänd, och eftersom det är SL som blir ansvarigt för elsäkerheten när bron tas i drift, måste vi vara hundraprocentigt säkra innan vi slår på strömmen i kontaktledningen. Först när bron är slutbesiktigad och godkänd ur elsäkerhetssynpunkt kan SL genomföra sin ibruktagandebesiktning och påbörja tester på banan.

Trafikförvaltningen håller nya möten med Lidingö stad för att hitta en lösning med tillhörande eventuella korrigeringar.

Med vänlig hälsning
Andreas Strömberg

Tillägg 3 dec kl 13.00:
SVT:s lokala nyheter Stockholm uppger att trafiken inte kommer att komma igång förrän till påsk 2024.
Länk till SVT.

Lidingö stad svarar SL på sin hemsida. Länk här.

Kommentarer

 1. Hej, tack för en bra redogörelse. Till Daniel Källenfors eller annan ansvarig på kommunen. Är bron upphandlad efter de krav som SL ställt eller är den upphandlad efter andra krav?
  Jag utgår ifrån att totalentreprenaden är kravställd för att kunna användas enligt önskemål att köra tåg över bron.

 2. Fiii vi som åkte och åker vill få ersättning, skäms att komma för sent varje dag och betalar månadskort.

 3. Ok nu skyller man på varandra. Som kommuninnevånare kan man sammanfatta med att säga att det är ju helt otroligt att år 2023 ha involverade parter som förbisett detta fundamentala och heller inte tycks ha en lösning på problemet. Skäms båda Lidingö Stad och SL.

 4. Ska man skratta eller gråta? Det här är bara tredje totalmissen som drabbar Lidingöbanan:
  2011 Bygge av ”Agadepån” under förespegling av förverkligad Citybana.
  2014 Utbyggnad av dubbelspår blev fördröjd med ett halvår p g a ”axel-
  räknare, som inte funkade.
  2023 Ytterligare halvårsförsening nu.
  Man kan bara föreställa sig den tidsspillan som drabbat pendlare från södra ön!

 5. Är det riktiga människor som håller på med detta? Avgå alla på SL som har hanterat detta, så illa skött.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *