Trångt i tråget

Armering och formsättning av spårbrons tråg mellan brogrenen och stöd 11A närmar sig sitt slut. Här armeras en kraftig vägg. Det är trångt om arbetsutrymme och att få ned materiel.
Lilla Lidingöbron2 augusti 2022 kl 04.063

Broarbetet fortsätter i oförminskad takt. Gjutning av spårbrons tråg och övergångskonstruktionen vid Islinge hamnväg står på tur. Dessutom den veckovisa gjutningen av spårsliprar, kantbalkar samt mindre kompletteringsarbeten.

Vänder man sig om, ser man pågående montering av inre formskal. Till vänster i bild står ett par formskal lutade...

...som sedan baxas in på plats med hjälp av kran och mankraft. Notera längst ned till höger skymten av nästa skal, som ska lyftas över.

Skalen lyfts ned på ställen där man inte armerat färdigt "taket", det vill säga blivande undersida av farbanan. Det blir färre "glipor" vartefter man fått armering färdig. Men järnen går att vrida undan. Utmaningen blir att få ut alla skal efter gjutning av tråget.

Uppe på huvudbron tillverkar man formskalen. Långt i bakgrunden skymtar man pågående arbete med de speciella kantbalkarna på gc-brons sydsida.

Alla speciella kantbalkar på gc-bron är nu på plats, förutom den anpassning som ska göras vid övergången till landfästet Islinge hamnväg.

Man bygger form för att gjuta fast övergångskonstruktionen.

Övergångskonstruktionen är gjord i delar. Delarnas gummidukar binds samman med vulkanisering.

default

Fredag. Vy över området mellan Lidingö och blivande brogrenen.

På huvudbron fortsätter man arbetscykeln att lägga 60 meter spår per vecka. Här lyfts spår och mäts in. Spåren helsvetsas och svetsskarvarna slipas.

Under fredagen gjuts sliprarna fast. Gjutningen (totalt cirka 80 kubikmeter betong) vattnas och täcks in.

Kantbalkarna på sydsidan av huvudbron monteras i samma takt som rälsen läggs. Man har nu nått fram till de kantbalkar som monterats från andra hållet (från tidigare arbetsuppfarten på bron). En passbit (32 centimeter) har specialtillverkats.

Nu kan man koncentrera sig på att montera övriga kantbalkar fram till landfästet Ropsten.

Ett sammanhängande stråk av kantbalkar markerar brons form.

På huvudbrons gångsida fortsätter montering av räcket. Man har snart nått fram till blivande brogrenen.

default

Fredagens vy över hela bron sedd från Islinge hamnväg mot Ropsten.

Om någon undrar hur det går med familjen Svans vakthållning (se reportage https://www.lidingonyheter.se/extra-vakter-vid-brobygget/)?  Jo, de har hela tiden cirklat runt i området och fortsätter emellanåt sin vistelse på flotten intill stöd 12A, så länge det inte blir alltför stökigt med broarbetet. Ungarna (fem stycken) växer och är välbehållna.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

    1. Kul att läsa. Pappa Folke Westman var väg-vatten civilingenjör. Alltid kul att följa brobyggen.
      Per W

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *