Sol, regn, dis och dimma vid bron

Under lördagen sänker sig en kraftig dimma över Värtan med närmaste omgivningar. Solen har gått ned för en halvtimme sedan, men broarbetet pågår ytterligare ett par timmar.
Lilla Lidingöbron24 januari 2023 kl 04.053

Veckans väder växlade dagtid, minusgrader nattetid. Arbeten på spårbron löper nu effektivt. Mer belysning på gång- och cykelstråket. "Vindarnas tempel" blir vackrare och vackrare. Vid landfästet Ropsten är spårläggningen snart klar.

Måndag. På spårbron börjar man snabbt montera motvikter för fler kantbalkar. Under spårbron börjar man demontera stöden till spårbrons form.

Konstruktionen för att fästa kantbalkar och dess motvikter lyfts på plats.

Konstruktionen för formstöd rensas bort ända ned till de kraftiga fackverken. I bildens övre högra hörn skymtar konstruktionen för att fästa kantbalkar.

Kantbalkar lyfts och monteras på plats. Man förbinder dem med långa armeringsjärn.

Natten till torsdag täcks kantbalkarna med presenningar. Man blåser in hetluft från flera håll. Torsdag förmiddag gjuts balkarna fast. Förvärmd betong fraktas med pråm från huvudlagret vid Islinge. Det är på gränsen vad kranen klarar i tyngd med det här utligget. Man lyfter därför först någon meter, vilar, och så försiktigt horisontellt närmare spårbron. Därefter kan betongfickan lyftas.

Presenningarna lyfts undan vartefter. Gjutning, vibrering, därefter slätas betongytan, så på med presenningen igen.

Vid övergångskonstruktionen mellan huvudbron och spårbron, stöd 10. I schaktet mellan brodelarna kan man ta sig in i de olika trågen. Här byggs en tunn form för att gjuta in fästankare som tillhör efterspänningskablarna i spårbron. (bild 8)

Formen är klar och man gjuter under fredagen.

Fredag vid solnedgången. Presenningarna lyfts bort från de fastgjutna kantbalkarna. Nu ska man snabbt fortsätta, man har börjat lägga ut "rälsen" till konstruktionen för motvikter. Här är man för nära den stora vägbron, och den blå mobila kranen på pråmen tar över. Konstruktionen för formstöd under spårbron är rensad ned till de kraftiga fackverken respektive stålbalkarna. Uppe i högra hörnet syns övergångskonstruktionen, stöd 10, där gjutning gjorts under dagen.

Lördag eftermiddag. Med hjälp av den mobila kranen har nu så gott som hela nästa etapp av kantbalkar lyfts på plats. Lyft pågår nu under vägbron. Ytterligare en pråm har förtöjts vid spårbrons norra sida. Den gula kranen lyfter nu över rivna och rensade formdelar. Notera också hur dimman börjar sänka sig, det syns tydligast vid Forestas höga byggnad uppe till vänster.

Under veckan har man också rivit formen till ingjutningen av spännankare till efterspänningskablarna, som skymtar bakom armeringen (jämför bild 8). Armering av landfästets vägg mot övergångskonstruktionen till spårbron har påbörjats, och man bygger nu ställning för det fortsatta arbetet.

Från spårbron syns schaktet i övergångskonstruktionen.

Vid landfästet Ropsten fortsätter spårläggningen. Inmätning görs med millimeternoggrannhet. Spårvidden ska vara 1435 mm (innermått).

Vänstra sidan är inmätt. Längst bort till vänster i bild pågår termitsvetsning (sammanfogning) av spåren. I den högra sidan pågår inmätning och justering.

Fredag. Rälsen är på plats. Den vänstra sidan är nu helsvetsad ( sista fogen syns i bild). Urspårningsräls ska också monteras (ska alltid finnas på broar), de ligger nu omonterade till höger.

Arbete med belysningen fortsätter. Från den här stolpen...

...löper kabel över mot handledaren vid Brotorget. Kabeln täcks in med en u-formad skena.

Och samtidigt som belysningsarmaturer monteras i handledaren, så monteras tidstrogna fönster på "Vindarnas tempel". Ett fönster används som mall.

Vy från torsdagen. All toppbelysning på stolparna är nu tänd. I gångstråket har ytterligare belysning kommit på plats. De sträckor som saknas ska innehålla armaturer med lite andra mått än de övriga.

Kommentarer

  1. Tack Bo för dina fantastiskt fina bilder och din förnämliga löpande bevakning av brobygget!

    1. Ja, Lars, tänk att vi skulle få uppleva allt detta!

      Nästan 20 år har gått sedan det påstods att den gamla bron var fallfärdig och Lidingöbanan skulle behöva stängas.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *