Snart dags för gjutning av brons vägbana

80 ton armeringsjärn är snart på plats i första brospannets vägbana. Snart klart för gjutning.
Lidingö4 augusti 2020 kl 05.231

Armeringsarbeten m m i brons vägbana har kommit långt, och gjutning görs inom kort. Den stora kassunen vid fundament tio är på plats. Pålning för tillfälliga stöd nära Torsvik pågår.

Armeringsarbeten är nu koncentrerade till halva brodelen längst från Ropsten.

Man anar vägbanans svaga lutning från mitten och ut mot kanterna. Armeringen ska täckas med 35 mm betong. Betongytan kommer i ett senare skede att täckas av ett antal cm asfalt med underbyggnad.

Förutom att färdigställa armeringen monteras bultgropar för mittbarriär (för att skilja tåg från gång- och cykeltrafik), boxar för kontaktledningsstolpar och rör för att kunna föra igenom kabel m m.

"Ahoj" är "hej" på slovakiska.

Arbetslagen är stolta över sitt arbete och visar gärna vad de gör för fotografen.

Notera najtråden i handen till vänster i bild. Det är det översta armeringsskiktet som najas fast.

I området längst från Ropsten har man ännu inte lagt det översta armeringsskiktet.

Under måndagen sänktes den stora kassunen ned vid fundament nummer tio (framtida brogrenen). En dykare är redo att gå ned för inspektion.

Det tillfälliga stödet (se tidigare reportage) mellan bropelaren, fundament 11, och landfästet hamnar i ett område med stora nivåskillnader hos bergbotten inom ett fåtal meter. De fyra vertikala pålarna är på plats, och en stålram sänks ned till fyra meter under vattenytan.

En dykare går ned för att provisoriskt fästa ramen vid de vertikala pålarna. De vertikala balkar, som sticker upp ovanför vattenytan, utgör fixpunkter att kontrollera ramens läge för mätningsingenjören på järnvägsbron.

Vid veckans slut har ett par av de sneda pålarna vid det tillfälliga stödet kommit på plats

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *