Insikter om insekter

En hushumla gör klart för landning.
Natur15 juni 2019 kl 06.56

Nu blommar det överallt, och insekterna har verkligen kommit igång att söka föda till sin avkomma. Nyligen har forskare påtalat vikten av att bibehålla artrikedomen av insekter. De är ett livsvillkor för allt levande, inte minst för människan. Insekter är en klass inom leddjuren och är den artrikaste gruppen bland landdjuren. Här är några exempel på, vad man under en kort stund kan finna på en vacker Rhododendron.

Humlorna är mycket håriga, och när de besöker blommorna rör de sig ofta klumpigt. Då fastnar det mycket pollen i deras päls.
Humlorna är mycket håriga, och när de besöker blommorna rör de sig ofta klumpigt. Då fastnar det mycket pollen i deras päls.
Då och då kammar humlorna igenom pälsen med fram- och mellanbenen. De skrapar av pollenkornen mot en kam på de platta bakbenen. Där bildar de långa kanthåren en korg som pollenet samlas i. När korgarna är fulla flyger de till boet med sin last. (Fakta ur Jordbruksverkets hemsida).
Då och då kammar humlorna igenom pälsen med fram- och mellanbenen. De skrapar av pollenkornen mot en kam på de platta bakbenen. Där bildar de långa kanthåren en korg som pollenet samlas i. När korgarna är fulla flyger de till boet med sin last. (Fakta ur Jordbruksverkets hemsida).
Det finns humlearter med långa och med korta tungor. De som har långa tungor kan lättare samla pollen och nektar från djupa blommor. På bilden syns tungan hängande ned från humlans "nos".
I Sverige finns ett 40-tal arter av humlor. I en vanlig trädgård kan man ofta se ett tiotal. Här en mörk jordhumla.
Vad är detta? Sannolikt varken en humla eller ett bi - snarare en blomfluga...
...Insekten har en storlek som ett bi. Någon entomologiskt (entomologi = läran om insekter) kunnig läsare av Lidingö Nyheter kanske kan artbestämma.
Grönsnabbvingen har ett vingspann 23–25mm. Det är den första dagfjärilen, som kläcker ur puppa under våren. Trots att den är allmän, har den inte blivit ett populärt vårtecken, eftersom den kan vara svår att få syn på. (Fakta ur Nationalnyckeln).
En blomfluga - men vilken sort? Blomflugorna gör nytta på två sätt. Den fullbildade flugan pollinerar växter och larven från många arter äter bladlöss. 

Eftersom de fullbildade blomflugorna livnär sig på pollen och nektar gynnas de av att det finns blommande örter, buskar och träd under hela växtsäsongen. Särskilt på våren behöver honorna pollen, god tillgång på pollen gör att de producerar fler ägg. (Fakta ur Jordbruksverkets hemsida).

Myror finns också många arter av.
Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *