S: Vårt vallöfte är en kvälls- och helgöppen vårdcentral

Debatt10 september 2022 kl 05.193

Rösta på Socialdemokraterna i valet till regionfullmäktige för en kvälls- och helgöppen vårdcentral och bättre tvärförbindelser på Lidingö

Under hösten 2019 valde det moderatledda styret i Region Stockholm att slå dövörat till Lidingös protester avseende nedläggningen av busslinje 233.

I december 2019 skrev de främsta företrädarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige under en protest gällande försämrade tvärförbindelser på ön där vi gemensamt sa nej till avvecklingen av busslinje 233. Vi ville istället att den skulle utvecklas till en livskraftig tvärbusslinje. 233:an var den enda tvärförbindelse som band ihop de nordöstra delarna av Lidingö med de södra delarna, en sträckning som efter nedläggningen av linjen skulle komma att sakna alternativa resvägar med rimliga restider. Vi belyste även att det längs linjesträckan ligger flera skolor, idrottsanläggningar, matbutiker samt S:ta Annagården där en omfattande barn- och ungdomsverksamhet bedrivs. Den moderatstyrda alliansen i regionen valde att bortse från detta. Beslutet var anmärkningsvärt, då indragningen av busslinje 233 inte var förenlig med målet om ett ökat hållbart resande och dessutom främst drabbade barn och unga samt äldre.

Vi visste då liksom nu att bättre tvärförbindelser på Lidingö är ett måste för att kunna verka för en hållbar framtid. Det ska vara enkelt att kunna vara klimatsmart. Både på ön och i resten av länet.

Därför är det ett vallöfte från Socialdemokraterna att vi kommer att återinföra busslinje 233 med en dragning som utgår från lidingöbornas önskemål, samt utöka antalet turer med buss 238. Detta är Socialdemokraterna i Region Stockholm och på Lidingö är överens om och vallöftet kommer att införliva om (S) vinner valet i regionen den 11:e september.

Ett ytterligare vallöfte från oss är att Lidingöborna ska få en kvälls- och helgöppen vårdcentral. Med din röst kan vi storsatsa på primärvården, inrätta fler vårdcentraler, ge tillgång till fast läkarkontakt, fördela en jämlik vård över hela länet, korta väntetiderna till akuten, anställa fler kollegor och bemanna fler vårdplatser.

Rösta på Socialdemokraterna i valet till regionfullmäktige i Region Stockholm!

Daniel Larson, oppositionsråd,
Eva Larsson och Marianne von Döbeln,
kandidater i valet till regionfullmäktige i Region Stockholm

Kommentarer

 1. Om man tycker det låter bra med en kvälls- och helgöppen vårdcentral men är borgerligt sinnad kan man istället lugnt rösta på KD. Vi är nämligen ense med S i den här frågan.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Kandidat till kommun och region

  1. Det är jättebra att KD på Lidingö har samsyn med oss kring denna fråga, men för att vallöftet ska kunna infrias krävs ett maktskifte i regionfullmäktige.
   Moderaterna och KD har ingått i den styrande majoriteten inom Region Stockholm i 16 år.
   Om du, trots att du är borgerligt sinnad, vill ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral på Lidingö ska du lägga rösten på Socialdemokraterna i valet till Regionfullmäktige i Region Stockholm.

 2. Liberalerna vill ha kvälls- och helgöppna vårdcentraler och större satsningar på vårdcentralerna vilken den som vill kan läsa i min artikel https://www.lidingonyheter.se/varden-pa-on-avgors-i-regionen-din-rost-ar-viktig/

  Socialdemokraterna lovar guld och gröna skogar om man kommer till makten. Det gjorde man i förra valet också, i och valet före det och i…

  Den som till äventyrs inte riktigt litar på S alla löften och som vill veta hur vården faktiskt blir under Socialdemokratiskt styre gör klokt i att ta en titt på de regioner där partiet ännu inte röstats bort. Ett exempel är Västerbotten där S styr tillsammans med V och MP. Resultatet av deras satsningar – eller vad man ska kalla det – är att 47 procent av patienterna har väntat längre än 90 dagar på operation och att knappt 37 procent av patienterna uppger att de får träffa samma läkare på sin vårdcentral.

  Relevant i sammanhanget är också att Socialdemokraterna under många år förhindrat lagstadgad listning på läkare. Jag beskriver detta i en debattartikel tillsammans med kollegor här: https://www.altinget.se/artikel/ge-patienter-ratt-till-en-fast-lakarkontakt

  Socialdemokraterna har därtill under många år styrt socialdepartementet som i sin tur styr Socialstyrelsen. Denna styrning lämnar mycket övrigt att önska. En av flera brister är att Socialstyrelsen endast rekommenderar att kvinnor kallas till screening för bröstcancer (mammografi) fram till det år de fyller 75. Varför ska äldre kvinnor diskrimineras? Jag beskriver den här problematiken i flera debattartiklar, bland annat den här: https://www.lidingonyheter.se/ge-alla-kvinnor-pa-lidingo-samma-ratt-till-mammografi/

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *