Ge alla kvinnor på Lidingö samma rätt till mammografi

Amelie Tarschys Ingre. Foto: Kate Gabor
Debatt25 augusti 2022 kl 04.17

Det handlar om 3 354 kvinnor. Så många är de, kvinnorna 75 år eller äldre och boende här i Lidingö kommun, som inte längre blir kallade till screening (mammografi) för bröstcancer. Enligt Socialstyrelsen bör nämligen bara kvinnor i åldern 40–74 år kallas till mammografi. Varför ska äldre och yngre kvinnor diskrimineras?

Det är lätt att tro att det snäva åldersspannet beror på att bröstcancer inte förekommer bland yngre och äldre kvinnor. Men det är fel. Faktum är att antalet fall av bröstcancer per 100 000 kvinnor är större för gruppen 80–84 år än för den yngre gruppen 65–69 år, enligt Cancerfonden. Antalet fall per 100 000 kvinnor är i själva verket mer än dubbelt så stort bland kvinnor 85 år eller äldre jämfört med kvinnor i åldern 40–44 år. 

Det betyder dessvärre inte att yngre kvinnor är förskonade. Redan år 2017 höjde överläkare Irma Fredriksson ett varnande finger när hon i Läkartidningen påpekade att bröstcancer är den ”näst vanligaste dödsorsaken för unga kvinnor.” Ett relaterat bekymmer är att yngre kvinnor ofta inte vet om de har så kallat ”täta bröst” eller inte. Täta bröst har en förhållandevis hög andel körtelvävnad, vilket medför en betydligt högre risk att drabbas av bröstcancer. Men brösttäthet går inte att bedöma på egen hand utan kräver en medicinsk undersökning. Innan första mammografin är det därför svårt – för att inte säga omöjligt – att veta om man som ung kvinna löper större risk att drabbas.

Så vad behöver då göras? Eftersom det rikstäckande mammografiprogrammet är i stort sett oförändrat sedan 1980-talet måste vi i Region Stockholm gå före. Vi kan inte längre vänta på att Socialdemokraterna, som styr socialdepartementet som ansvarar för Socialstyrelsen, tar initiativ på nationell nivå.

Jag och Liberalerna i Region Stockholm vill därför:

  1. Att åldersspannet för mammografi ska utökas så att både yngre och äldre kvinnor blir kallade. 
  2. Att mammografi och cellprovtagning ska räknas som friskvård för anställda. 
  3. Att forskning om vad som orsakar bröstcancer – och hur denna cancerform kan förebyggas – bör premieras.


Om nuvarande trend fortsätter riskerar omkring 82 kvinnor bosatta i Lidingö att drabbas av bröstcancer någon gång under detta år. Det är 82 kvinnor för mycket. Nu måste vi se till att alla kvinnor – oavsett ålder – får bästa tänkbara rätt till undersökning, behandling och vård. Vi politiker måste göra allt vi kan för att denna hemska sjukdom blir ett minne blott.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *