L: Vården på ön avgörs i regionen – din röst är viktig

Debatt10 september 2022 kl 03.56

Vården rankas ofta som väljarnas viktigaste fråga. Trots detta har valdeltagandet till regionfullmäktige – den politiska nivå som ska säkerställa att alla medborgare får rätt vård – historiskt varit lågt, inte minst här på Lidingö. Senast i morgon har vi chansen att bryta trenden. 

År 1973 röstade över 93 procent av lidingöborna i regionvalet. I förra valet, 2018, hade valdeltagandet sjunkit till under 88 procent. Är detta en signal om att vården (och kollektivtrafiken, som också sköts av regionerna) har blivit en mindre prioriterad fråga? Knappast. Vården är, i ordets rätta bemärkelse, livsviktig. Finns den inte när den behövs som mest blir konsekvenserna katastrofala och vi känner alla någon som farit illa när den inte räckt till. 

Oavsett orsak till det dalande valdeltagande är det viktigt att påminnas om att våra val som medborgare, vilka partier vi väljer att rösta på, spelar roll. Skillnaden mellan drygt 93 och knappt 88 procent kanske verkar obetydlig, men om fler röstar hamnar vården närmare väljarnas (d.v.s. patienternas) behov och önskemål – det tjänar vi alla på. 

De väljare jag möter säger, föga förvånande, att vården är viktig. Men många känner inte till att den till största del styrs av oss regionpolitiker. Att vårdens styrning inte är mer allmänt känd är ett demokratiskt problem och ansvaret för detta vilar tungt på oss folkvalda som – trots flitiga försök att nå ut – inte lyckas förmedla att regionvalet har mycket stor påverkan på människors liv. Att över tio procent av medborgarna väljer att inte delta i vårdens val är vårt gemensamma misslyckande.

Men än är det inte för sent. Alla som läser detta och som har rösträtt kan göra skillnad allra senast i morgon kväll när vallokalerna stänger. Vill du stärka vårdcentralerna så att de blir lättare att träffa en läkare? Vill du utveckla det nya Hälsans hus i Högsätra med tillgänglig vård och en jourmottagning? Vill du kraftigt öka antalet vårdplatser på våra sjukhus och att läkarna i äldreomsorgen ska bli fler? Och, kanske viktigast av allt: Vill du förbättra arbetsvillkoren för den personal som arbetar för att vår region fortsatt ska ha landets kortaste vårdköer och en högspecialiserad vård i världsklass? 

Om svaren på dessa frågor är ”ja” hoppas jag att du överväger att lägga din röst på mig och Liberalerna. Vår politik är utformad i samråd med patienter och professioner som arbetar i vårdens olika delar. I vår sittande regiongrupp och/eller på våra regionlistor i valet finns läkare, sjuksköterskor, en medicine doktor, en biomedicinsk analytiker och en före detta statsepidemiolog. Och givetvis är vi stolta över stödet från vårt partis mångåriga riksdagsledamot – läkaren och den före detta generaldirektören för Socialstyrelsen – Barbro Westerholm. Jag vill påstå att vi tillsammans förstår vårdens komplexitet, vilket är en förutsättning för att leverera vård- och omsorgstjänster som sätter patienter och personal i första rummet. 

Oavsett vilket parti du väljer hoppas jag att du gör ett medvetet val. Inriktningen för nästkommande fyra års vårdpolitik avgörs i morgon och din röst är viktig. 

Amelie Tarschys Ingre, regionrådskandidat och ordförande i Region Stockholms innovations- och utvecklingsutskott

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *